Puszki rozgałęźne i skrzynki zaciskowe w wykonaniu przeciwwybuchowym

Wszystkie puszki rozgałęźne i skrzynki zaciskowe zaprojektowane zostały w sposób pozwalający spełnić zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE). Urządzenia, w których zastosowano dodatkowe środki zapewniające skuteczną ochronę przed powstaniem nadmiernych temperatur, występowaniem łuków i iskier elektrycznych, w warunkach normalnej pracy i w określonych stanach nieprawidłowych, są dopuszczone do użytkowania w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z normą PN-EN 60079-7 (Atmosfery wybuchowe – Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”).

Zwiększone odstępy izolacyjne zabudowanych podzespołów, wysoki stopień IP obudowy, wprowadzenie ograniczeń temperaturowych, zastosowanie certyfikowanych komponentów oraz certyfikowanej aparatury elektrycznej to specyficzne wymagania stawiane urządzeniom budowy wzmocnionej. Wszystkie produkty przed opuszczeniem fabryki spełniają również szereg dodatkowych.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


JOANNA BALICKA

GHG – skrzynki zaciskowe wykonane z metalu EX ATEX

Skrzynki zaciskowe wykonane ze stopu metali lekkich spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy ATEX (94/9/WE). Zapewniają dystrybucję zasilania w strefach 1, 2 oraz 21, 22 zagrożenia wybuchem. Wytrzymała konstrukcja jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, działanie substancji chemicznych, działanie wysokich temperatur i zakłócenia powodowane przez zewnętrzne pola elektromagnetyczne.

Zobacz więcej

Skrzynki zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej EX ATEX

Skrzynki zaciskowe wykonane ze stopu metali lekkich spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy ATEX (94/9/WE). Zapewniają dystrybucję zasilania w strefach 1, 2 oraz 21, 22 zagrożenia wybuchem. Wytrzymała konstrukcja jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, działanie substancji chemicznych, działanie wysokich temperatur i zakłócenia powodowane przez zewnętrzne pola elektromagnetyczne.

Zobacz więcej

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


JOANNA BALICKA

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)