Oferowane skrzynki silnikowe spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy ATEX (94/9/WE) i są dopuszczone do stosowania w strefach 1, 2 oraz 21 i 22 zagrożenia wybuchem.

Stosowane są do łączenia pomp, elementów grzewczych, silników itp. Zawierają certyfikowane zaciski do łączenia kabli o przekroju do 70 mm2 lub do 240 mm2. Dla większych przekrojów stosowane są również wersje z bolcami zaciskowymi. Na wyposażeniu dostępne są dławnice kielichowe z mocownikiem kabla.

  • Zaciski dla kabli o przekroju do 240 mm2
  • Odporność na uszkodzenia mechaniczne, działanie wysokich temperatur oraz związków chemicznych
  • Atesty międzynarodowe
  • Typ 791 02
  • Typ 721 00 / 10 mm2
  • Typ 721 00 / 16 mm2
  • Typ 745 02
  • GHG 746 0301 R0001
  • GHG 746 0301 R0020