Projektowanie oświetlenia przemysłowego

Specjalizujemy się w oświetleniu przemysłowym ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, w których występuje: zapylenie, korozyjna atmosfera, zagrożenie wybuchem i pożarem lub inne specyficzne uwarunkowania, które wymagają dużego doświadczenia w zakresie projektowania, doboru komponentów oraz montażu. Równie dużą uwagę przykładamy do kosztów serwisu oraz zużycia energii.

Oświetlenie podstawowe

Oświetlenie podstawowe
 • świetlówkowe lub LED
 • wykonanie zwykłe lub EX
 • praca jako oświetlenie awaryjne (opcja)
 • zgodne z normami i CNBOP
 • solidne wykonanie przemysłowe
 • różni producenci (dobór do warunków pracy)

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne
 • bateria wbudowana lub centralna
 • wykonanie zwykłe lub EX
 • zgodne z normami i CNBOP
 • wersje przemysłowe
 • różni producenci (dobór do warunków pracy)

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne
 • projektowane jako element oświetlenia awaryjnego
 • zgodne z normami i CNBOP
 • wykonanie zwykłe lub EX
 • wersje przemysłowe
 • różni producenci (dobór do warunków pracy)

Oświetlenie zapasowe

Oświetlenie zapasowe
 • projektowane jako element oświetlenia awaryjnego lub oświetlenie wspierające (brak wymogów normatywnych)
 • zgodne z normami i CNBOP
 • wykonanie zwykłe lub EX
 • wersje przemysłowe
 • różni producenci (dobór do warunków pracy)

Nasza specjalizacja to

 • chemia i petrochemia
 • energetyka
 • branża drzewna
 • branża spożywcza
 • przetwórstwo
 • uwzględniamy przepisy ppoż.
 • unikamy kolizji ze stałymi urządzaniami gaśniczymi
 • dobieramy osprzęt elektryczny oraz zasilanie do zagrożenia ppoż.
 • dobieramy oprawy oraz inne komponenty instalacji do środowiska pracy
 • bierzemy pod uwagę miejsca wyziewów gazów i par
 • uwzględniamy strefy niebezpieczne

DZIAŁAMY W OPARCIU O METODOLOGIĘ K-P-R

wybuchowy wegiel i biomasa 1

Koncepcja z wariantami

Często przed przystąpieniem do prac projektowych prezentujemy koncepcję zawierającą warianty oparte o różne komponenty…

wybuchowy wegiel i biomasa 2

Projekt

Projekty realizujemy zarówno dla obiektów nowopowstających jak i modernizowanych. Na tym etapie…

wybuchowy wegiel i biomasa 3

Realizacja

W zależności od twoich potrzeb nasze działania mogą obejmować nie tylko koncepcję i projekt, ale także fizyczne wykonanie…

Zrealizowane projekty oświetlenia

Dla jakich obiektów projektujemy oświetlenie?

Oświetlenie wewnętrzne

 • zakłady przemysłowe z obszarami produkcyjnymi
 • hale magazynowe i przeładunkowe
 • budynki techniczno-socjalne z przestrzeniami biurowymi
 • komory lakiernicze
 • kontenery techniczne i laboratoria analiz
 • zakłady przetwórstwa spożywczego
 • zakłady utylizacji i przetwórstwa odpadów

Oświetlenie zewnętrzne

 • instalacje procesowe i produkcyjne
 • zbiorniki i tereny zaworowe
 • przepompownie i kompresorownie
 • terminale samochodowe i kolejowe wraz z instalacją VRU
 • drogi wewnętrzne i place manewrowe
 • platformy wiertnicze na morzu i lądzie

Wkłady do projektów

Dla wymienionych obszarów i obiektów zapewniamy także wkład do projektu w oparciu o obliczenia parametrów elektrycznych oraz wsparcie dla oprogramowania CAD i 3D w postaci schematów, rzutów rozprowadzenia instalacji i urządzeń oraz modelu trójwymiarowego.

Sceny świetlne

Na życzenie opracowujemy sceny świetlne dla specyficznych wymagań klienta z możliwym uwzględnieniem warunków środowiskowych i atmosferycznych zależnych od zmiennych warunków awaryjnych i pogodowych.

Dlaczego klienci wybierają właśnie nas

 • specjalizujemy się w obiektach przemysłowych – skomplikowane przestrzenie obiektów przemysłowych w połączeniu ze specyficznymi zagrożeniami oraz przepisami sprawiają, że projektowanie oświetlenia wymaga dużego doświadczenia
 • projekt poprzedzamy koncepcją wraz z rekomendacjami – takie podejście pozwoli Ci podjęć świadomą decyzję uwzgledniającą wszelkie “za” i “przeciw”
 • podajemy zalety i ograniczenia proponowanych rozwiązań – nie ma rozwiązań pozbawionych wad, jeśli jednak je poznasz będziesz mógł wybrać rozwiązanie optymalne w Twoim przypadku
 • działamy wg metodologii Koncepcja-Projekt-Realizacja – takie podejście zapewnia kompleksową realizację danego zdania, minimalizując tym samym ryzyko błędów, jakie mogą powstać na linie projektant – wykonawca
 • mamy doświadczenie w trudnych branżach – obiekty przemysłowe, w których występują trudne warunki pracy, a do tego istnieją ryzyka procesowe jak wybuch, pożar czy wyciek wymagają specyficznego podejścia
Projektowanie oświetlenia przemysłowego
1 - koncepcja oświetlenia

Koncepcja z wariantami

Często przed przystąpieniem do prac projektowych prezentujemy koncepcję zawierającą warianty oparte o różne komponenty. Wskazujemy przy tym nasze rekomendacje, podając konkretne zalety i ograniczenia poszczególnych rozwiązań. Takie podejście daje Ci dużą swobodę w zakresie wyboru koncepcji dostosowanej do Twoich oczekiwań technicznych i kosztowych.

2 - projekt oświetlenia

Projekt oświetlenia

Projekty realizujemy zarówno dla obiektów nowopowstających jak i modernizowanych. Na tym etapie staramy się zabezpieczyć kontrahenta w każdym aspekcie również informując go o ryzykach jakie może napotkać podczas uruchomienia i późniejszej eksploatacji, a także przedstawiając szacunkowe koszty serwisu i przyszłego zużycia energii eklektycznej.

3 - wykonanie instalacji oświetleniowej

Realizacja

W zależności od twoich potrzeb nasze działania mogą obejmować nie tylko koncepcję i projekt, ale także fizyczne wykonanie instalacji oświetleniowej oraz niezbędnych instalacji elektrycznych, czy też baterii centralnych. Główną zaletą realizacji całości zadania przez jedną firmę jest ograniczenie do minimum błędów. Innymi słowy w modelu K-P-R bierzemy pełną odpowiedzialność za powodzenie zadania. Tym samym odpowiedzialność za ewentualne błędy nie rozmywa się na kilka firm, co często kończy się przerzucaniem się winą.

Dla kogo pracujemy

Większość projektów oświetlenia oraz instalacji elektrycznych jakie realizujemy przy współpracy z inwestorami, biurami projektów oraz wykonawcami realizowana jest dla obszarów o podwyższonym ryzku wybuchu, pożaru czy wycieku substancji niebezpiecznych. Zrealizowane obiekty dla państwowych spółek jak PKN Orlen, Grupa Azoty, Anwil czy inwestorów prywatnych jak BIOAGRA wykonywane zostały zgodnie z wytycznymi inwestorów oraz obowiązującymi normami.

SPROSTALIŚMY WYZWANIOM NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH

Projekt oświetlenia instalacji chemicznej w PKN ORLEN---logo
Instalacja oświetleniowa dla GRUPY AZOTY logo
Bioagra - oświetlenie zakładu przemysłowego -logo
Zaprojektowanie instalacji oświetleniowej dla firmy Anwil - logo

Oświetlenie dla przemysłu

Projektowanie to tylko część naszych możliwości

Jak już być może wiesz działamy w oparciu o metodologię K-P-R. Oznacza to, że współpracę rozpoczynamy od koncepcji, w której zawieramy kilka możliwych wariantów. Na tym etapie chcemy Ci dać argumenty “za” i “przeciw”, aby Twoja decyzja uwzględniała zarówno kwestie techniczne, prawne, jak również ekonomiczne. Możesz także liczyć na naszą rekomendację, która ułatwi Ci podjęcie właściwej decyzji. Dowiedz się co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.

Co zawiera projekt oświetlenia

 • koncepcję proponowanego rozwiązania
 • obliczenia parametrów świetlnych dla powierzchni pomieszczeń i obszarów zewnętrznych
 • symulacje oświetlenia podstawowego, bezpieczeństwa oraz awaryjnego – zapasowego i ewakuacyjnego w odniesieniu do warunków środowiskowych,
 • wizualizacje 2D i 3D natężenia oświetlenia i rendering rozsyłu światła
 • plany rozmieszczenia urządzeń w formacie CAD 2D lub 3D do współpracy z zewnętrznymi programami typu REVIT, MacroStation
 • zestawienie użytych w projekcie urządzeń, opraw, z elementami łączeniowymi dla instalacji zasilania i mocowaniami do elementów konstrukcyjnych
 • obliczenia dla instalacji kablowej z uwzględnieniem parametrów dla zasilania urządzeń bezpieczeństwa i urządzeń ppoż.
 • schematy blokowe instalacji oraz schematy szczegółowe rozdzielnic zasilania opraw oświetleniowych i urządzeń peryferyjnych
 • listy sygnałów do i z branży automatyki dla systemów detekcji, sterowania oraz wizualizacji procesów
  uzgodnienia dokumentacji pod względem elektrycznym i ppoż.