Ochrona przeciwpożarowa elektrowni

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa elektrowni i elektrociepłowni

  Projektujemy i dostarczamy instalacje przeciwpożarowe dla elektrowni i elektrociepłowni – zarówno tych największych, jak i mniejszych podmiotów, czy przyzakładowych elektrowni wytwarzających energię i/lub ciepło z węgla, lub biomasy dla własnych celów produkcyjnych (jak np. cementownie). Często nasze projekty dla branży energetycznej dotyczą zarówno zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, jak i wybuchowego.

  Praktyka oparta na doświadczeniach…

  …w zakresie zabezpieczania instalacji spalania biomasy i węgla, przed zagrożeniem pożarem i wybuchem. Lista obok przedstawia firmy, dla których zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy systemy ochronne, a także w dużej mierze wykonaliśmy opracowania w zakresie oceny ryzyka wybuchu.

  Nasza specjalizacja to

  normy wytyczne i standardy ppoż zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • PN-EN
  • VdS
  • FM Global
  • NFPA
  zabezpieczenia przeciwpożarowe dla obiektów przemysłowych
  • chemia i petrochemia
  • energetyka
  • branża drzewna
  • branża spożywcza
  • przetwórstwo odpadów
  Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla korozyjnego środowiska przemysłowego
  • dobieramy komponenty instalacji do środowiska pracy
  • mamy doświadczenie w trudnych branżach
  • w tym w środowisku korozyjnym C5M/C5-I 

  Zdajemy sobie sprawę, że większość inwestycji związanych z modernizacją instalacji przeciwpożarowej wynika z wymogów, które stawiają zakładom przemysłowym ubezpieczyciele. Jeśli też jesteś w tej sytuacji, zapewne ubezpieczyciel wskazał, zgodnie z jaką normą lub standardem mają być wykonane zabezpieczenia przeciwpożarowe. Najważniejsze dla Ciebie jest to, że niezależnie jakie wymagania nakreślił Tobie ubezpieczyciel, spełnimy je wszystkie.

  Które obszary elektrowni chronimy?

  null

  POŻAR ELEKTROWNI TO STRATY IDĄCE W MILIONY ZŁOTYCH

  Realizowaliśmy już prace na wielu elektrowniach i elektrociepłowniach. Doświadczenie to pokazało nam, jakie straty może przynieść ewentualny pożar, bądź wybuch, na tego typu obiektach. Szczególnie że zdecydowana większość zapotrzebowania na energię i ciepło systemowe w Polsce pokrywane jest ze spalania węgla oraz współspalania go z biomasą. Tego typu obiekty przeznaczone są do pracy w trybie ciągłym, stąd ewentualny pożar może przynieść milionowe straty, ale i ogromne kłopoty w zapewnienie ciągłości dostaw energii i ciepła do odbiorców.

  JAK W PRAKTYCE WYGLĄDA NASZA PRACA DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ?

  Dla elektrowni i elektrociepłowni spalających węgiel (lub węgiel z biomasą) musimy uwzględnić wiele czynników składających się na wyjątkowo trudne środowisko pracy. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z wysoką temperaturą oraz dużym zapyleniem. W efekcie wszelkie projekty z zakresu bezpieczeństwa pożarowego muszą eliminować nie tylko ryzyko powstania pożaru, jak i ryzyko fałszywego alarmu pożarowego. Takie załączenie się instalacji gaśniczej w wyniku fałszywego alarmu również może prowadzić do milionowych szkód.

  CO ZAPEWNIAMY?

  Montujemy systemy detekcji potrafiące wykryć tlenie się pożaru

  Dobieramy systemy detekcji i sygnalizacji odporne na trudne warunki pracy

  Zapobiegamy fałszywym alarmom, czyli gasimy tylko wtedy, kiedy pojawia się pożar

  Minimalizujemy straty wynikające z uruchomienia gaszenia wskutek fałszywego alarmu

  Chronimy wszystkie kluczowe obiekty w elektrociepłowniach / elektrowniach

  Prace prowadzimy bez wpływu na ciągłość działania elektrowni

  Poruszamy się i pracujemy tylko w udostępnionych nam strefach

  Ściśle przestrzegamy wszelkich procedur bezpieczeństwa

  Pamiętaj, że pyły węglowe, jak i pyły biomasy są wybuchowe!.

  Dlatego oprócz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, w wielu miejscach na terenie elektrowni / elektrociepłowni należy zadbać również o bezpieczeństwo wybuchowe, zgodnie z zapisami Dyrektywy ATEX.

  Zakres realizowanych systemów ochrony przeciwpożarowej

  OCHRONA MOSTU SKOŚNEGO

  Dzielimy most na wiele sekcji zraszaczowych, aby w razie pożaru nie zalewać całej długości przenośnika

  Montujemy instalację, rury, zraszacze i doprowadzamy do nich zasilanie wodne wraz z centralami sterującymi

  W razie potrzeb dostarczamy systemy grzania rurociągów, aby zapobiec zamarzaniu wody

  Przy projektowaniu systemu sygnalizacji pożaru uwzględniamy wyjątkowo trudne warunki pracy dla czujników, aby przeciwdziałać fałszywym alarmom

  Zapewniamy możliwość szybkiego wykrycia pożaru już na etapie tlenia się

  Dostarczamy sygnalizatory optyczne i akustyczne

  WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

  Projektujemy i montujemy instalacje hydrantowe wewnętrzne; modernizujemy istniejące instalacje hydrantowe

  Łączymy piony hydrantowe, aby podnieść ciśnienie w instalacji i zapewnić wymaganą wydajność

  Nasze zadania realizujemy bez konieczności zakłócania pracy obiektu

  POMPOWNIE I ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  Projektujemy i montujemy pompownie wody ppoż. oraz zbiorniki wody ppoż – nawet o pojemności ok. 1000 m3; modernizujemy istniejące pompownie

  Zadanie realizujemy kompleksowo: od zaprojektowania, przez dostawę i montaż, po prace z zakresu AKPiA oraz instalacji elektrycznych, na pracach wykończeniowych i dokumentacji kończąc.

  Nasze zadania realizujemy bez konieczności zakłócania pracy obiektu

  OCHRONA ZBIORNIKÓW OLEJU

  Projektujemy i montujemy instalacje zraszaczowe dla ochrony zbiorników oleju

  W zależności od potrzeb i budżetu zapewniamy zraszanie wodą (główny cel: schładzanie powierzchni do czasu rozpoczęcia akcji gaśniczej przez straż pożarną) lub gaszenie pianą (główny cel: gaszenie pożaru)

  OCHRONA TRANSFORMATORÓW

  Projektujemy i montujemy instalacje zraszaczowe dla transformatorów olejowych

  Rekomendujemy prefabrykowaną klatkę samonośną montowaną na szybkozłączki, co pozwala uniknąć budowy kosztownej konstrukcji wsporczej. Jednocześnie taka konstrukcja klatki pozwala inwestorowi w razie konieczności na demontaż części pierścienia, aby uzyskać dostęp do transformatora.

  Dostarczamy centrale sterujące, zawory wzbudzające oraz zasuwy odcinające pod stacją.

  MODERNIZACJA KLATEK SCHODOWYCH (I INNYCH OBIEKTÓW NA TERENIE ELEKTROWNII) WZGLĘDEM WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

  Dostarczamy klapy dymowe z elektrycznym systemem sterowania oddymianiem, które podłączamy do central sterujących gaszeniem

  Realizujemy niezbędne modernizacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

  Wykonujemy obliczenia dotychczasowego oświetlenia wraz z wizualizacją nieprawidłowości, które należy poprawić

  Dostarczamy także tablice oświetleniowe, łączniki oświetleniowe, puszki odgałęźne oraz instalacje ochrony od porażeń

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja