Wybrane aspekty konstrukcji sprężynowych zaworów bezpieczeństwa

Poznaj wybrane, najczęściej stosowane warianty konstrukcyjne sprężynowych zaworów bezpieczeństwa, które mają istotny wpływ na możliwości techniczne tych urządzeń i bez wątpienia przekładają się na znaczące wydłużenie okresu ich użytkowania oraz rozwiązanie konkretnych problemów technicznych, z jakimi spotykają się użytkownicy na instalacjach procesowych.

Zobacz więcej

Poziomy SIL funkcji bezpieczeństwa – ich znaczenie w warstwowej koncepcji redukcji ryzyka procesowego

Przeprowadzanie analiz bezpieczeństwa staje się standardem w zakładach przemysłowych, szczególnie tam, gdzie występują duże zagrożenia związane z przetwarzanymi czy magazynowanymi substancjami. Postęp technologiczny i zdobyte doświadczenia powodują, że mamy do dyspozycji coraz lepsze zabezpieczenia techniczne i organizacyjne mające uchronić nas przed zagrożeniami związanymi z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii czy katastrofy.

Zobacz więcej

Kompetencje osób wykonujących pracę w strefach zagrożenia wybuchem

Jak wynika ze statystyk przedstawianych przez Państwową Inspekcją Pracy, ponad 47% wypadków przy pracy spowodowanych jest przez pracowników. Są to tzw. przyczyny ludzkie. Jeśli dodamy do tego liczbę wypadków związanych z przyczynami organizacyjnymi (ponad 41%), to można powiedzieć, że działanie człowieka odpowiada za prawie 90% wszystkich wypadków w przemyśle.

Zobacz więcej

Wybuch w rurociągu – deflagracja, detonacja i detonacja niestabilna a dobór przerywacza płomienia [FILM]

Czym jest deflagracja i detonacja? Kiedy zachodzą te zjawiska? Odpowiedzi na te nurtujące pytania, znajdziecie Państwo w naszym najnowszym artykule, który został poświęcony tym zagadnieniom. Podpowiemy również jak skutecznie ograniczyć ich występowanie. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z jego treścią >>

Zobacz więcej

Dobór przerywaczy płomienia na przykładzie majstra Kleciółki – cz. 2.

W poprzedniej części rozważaliśmy przypadek zabezpieczenia instalacji zrzutowej wodoru za pomocą końcowych przerywaczy płomienia oraz problemy, które ten typ zabezpieczenia może powodować. Dobór zabezpieczenia przeprowadzono poprawnie, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dobrej praktyki inżynierskiej. Ważnym czynnikiem było również kryterium ekonomiczne – poziom cenowy tego typu rozwiązań jest niezwykle atrakcyjny w porównaniu z wariantami opisanymi w dalszej części niniejszego artykułu. Użytkownik dokonując wyboru, nie wziął jednak pod uwagę zmienności warunków pogodowych w odniesieniu do specyficznych właściwości wodoru przy rozprężaniu.

Zobacz więcej