Audyt ATEX

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Audyt ATEX

  AUDYT ATEX
  to najtańsza i najszybsza metoda weryfikacji czy Twoje miejsce pracy spełnia wymogi dyrektywy ATEX


  Audyt ATEX to najtańsza i najszybsza metoda oceny krytycznych punktów instalacji, które powinny zostać objęte działaniami w pierwszej kolejności. Raport z audytu pozwoli Ci zatem skupić się na zadaniach, które najmocniej i często najszybciej obniżą ryzyko wybuchu i pożaru w Twoim zakładzie. Takie podejście nie tylko pozwala wyznaczyć priorytety działań, ale także rozłożyć je w czasie, co jest ważne szczególnie w przypadku zmian wymagających nakładów finansowych.

  Czytaj dalej

  Audyt najczęściej proponujemy firmom, które zgłaszają się do nas z prośbą o wykonanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Dzieje się tak ponieważ nasze doświadczenie pokazuje, że aż 80% zakładów produkcyjnych nie spełnia minimalnych wymagań dyrektywy ATEX, co musiałoby zostać wykazane w oficjalnym dokumencie jakim jest DZPW. Co ważne dokument ten podpisuje zarząd/właściciel deklarując tym samym, że dany zakład jest bezpieczny pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego.

  Opracowanie DZPW dla zakładu jest obligatoryjne, niemniej tworzenie go gdy zakład nie spełnia minimalnych wymagań jest sprzeczne z jego ideą, w ramach której DZPW miał potwierdzać, że dane miejsce pracy jest zgodne z wymogami dyrektywy ATEX. Dlatego w pierwszej kolejności proponujemy wykonanie AUDYTU ATEX, który pokaże nam, w którym jesteśmy miejscu oraz pozwoli opracować harmonogram działań naprawczych dostosowany do Twoich możliwości. Harmonogram ten położy nacisk na zadania, które najmocniej wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Co ważne zapisy harmonogramu możesz zrealizować zarówno z nami jak i firmą trzecią.

  Co weryfikuje AUDYT ATEX

  SUBSTANCJE

  Wskażemy substancje, które stwarzają ryzyko wybuchu. 

  Czytaj dalej

  W audycie wskażemy, które substancje mogą stwarzać zagrożenie wybuchem oraz przedstawimy ich parametry wybuchowości – dokonamy tego na podstawie posiadanych przez nas baz danych z parametrami kilkunastu tysięcy pyłów. Dane te posłużą do wstępnego określenia poziomu zagrożenia oraz przygotowania koncepcji zabezpieczeń. Do opracowania DZPW oraz ostatecznego doboru zabezpieczeń zalecamy wykonanie badań rzeczywistych pyłów z Twojej instalacji.

  ZABEZPIECZENIA

  Zweryfikujemy zastosowane zabezpieczenia.

  Czytaj dalej

  Dyrektywa ATEX nakłada obowiązek stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Zweryfikujemy czy Twoje urządzenia spełniają minimalne wymagania wspomnianej dyrektywy oraz odpowiednich norm zharmonizowanych. Powiemy Ci jakie działania należy podjąć aby działać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Na Twoją prośbę przygotujemy także koncepcję zabezpieczenia urządzeń przed wybuchem.

  PROCEDURY

  Sprawdzimy czy posiadacz niezbędne procedury.

  Czytaj dalej

  Wdrożenie właściwych procedur to często najtańsza metoda poprawy bezpieczeństwa wybuchowego. Sprawdzimy aktualnie posiadane procedury oraz wskażemy jakich brakuje.

  DOKUMENTY

  Wskażemy jakich brakuje dokumentów.

  Czytaj dalej

  Sprawdzimy czy urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty, a także czy posiadasz dokumenty wymagane prawnie.

  Pobierz studium przypadku

  Dowiedz się jak AUDYT ATEX pomógł naszemu klientowi

  Czyli jak zostały określone krytyczne punkty instalacji, a klient uniknął w DZPW nic niewnoszących zwrotów „brak danych”, „brak dokumentacji”, czy „parametry nie zostały określone”.

  Najważniejsze etapy AUDYTU ATEX

  WYWIAD

  Pogłębiona rozmowa z wyznaczonym przez klienta koordynatorem lub z zespołem, który ma najlepszą wiedzę o analizowanej instalacji, stosowanych rozwiązaniach i technologii. Wg naszego doświadczenia najczęściej są to kierownik utrzymania ruchu, osoba odpowiedzialna za BHP oraz technolog. 

  WIZJA LOKALNA

  Podczas wizji lokalnej audytor przegląda główne obszary instalacji zwracając uwagę na te elementy jej wyposażenia, które mają kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. W czasie wizji wykonywana jest dokumentacji fotograficzna, która następnie zostanie zamieszczona wraz z opisem błędów w raporcie.

  OMÓWIENIE RAPORTU

  Nasze wsparcie nie kończy się na wydaniu raportu. W czasie spotkania podsumowującego omawiamy najważniejsze aspekty raportu w tym kluczowe braki i zalecenia. Spotkanie może także obejmować konsultacje, w czasie których nasz ekspert odpowie na Twoje pytania i wątpliwości. Co ważne spotkanie może odbyć się online lub na żywo w dogodnym dla Ciebie terminie.

  Potencjalne kroki po audycie

  Audyt może wykazać nieakceptowalne braki, które będę powodowały niezgodność miejsca pracy z wymogami prawa lub wpływać na warunki polisy ubezpieczeniowej Twojej firmy. W takim przypadku możemy wesprzeć Cię poprzez realizację poniższych kroków.

  KONCEPCJA OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

  Koncepcja ochrony przeciwwybuchowej przedstawi różne warianty zabezpieczenia aparatów procesowych przed wybuchem. W ten sposób poznasz zalety i ograniczenia poszczególnych rozwiązań, co pozwoli Ci wybrać takie, które najlepiej spełniające Twoje oczekiwania. UWAGA: koncepcja obejmuje tylko rozwiązania zgodne z przepisami prawa.  

  WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH

  Wybrany na bazie koncepcji wariant zabezpieczenia instalacji przed wybuchem możesz zrealizować zarówno z nami jak i firmą trzecią. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami zagwarantujemy Ci zgodność wdrożonego rozwiązania zarówno z wymogami prawa jak również obowiązującymi normami. 

  OPRACOWANIE DZPW

  Po wdrożeniu zaleceń AUDYTU ATEX możemy opracować Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, który wykaże, że poziom ryzyka wybuchu w Twoim zakładzie jest akceptowalny i bezpiecznie może prowadzić produkcję. Co ważne koszt audytu jest odejmowany od ceny opracowania DZPW co oznacza, że nie ponosisz kosztów audytu. 

  Cel audytu

  Celem AUDYTU ATEX jest ocena aktualnego poziomu zabezpieczenia instalacji przed możliwością powstania wybuchu oraz jego skutkami, co ma umożliwić podjęcie decyzji czy są potrzebne dodatkowe działania czy też ryzyko wybuchu jest na poziomie akceptowalnym przez kierownictwo zakładu. Jeśli wspomniane ryzyko jest zbyt wysokie, to na podstawie przeprowadzonej oceny, można określić jakie środki obniżające poziom ryzyka wybuchu będą najkorzystniejsze pod względem technicznym i finansowym.

  Co zawiera raport z audytu

  1. ocenę czy audytowany obszar spełnia wymogi dyrektywy ATEX
  2. wykaz braków w zakresie dokumentacji, procedur oraz zabezpieczeń
  3. dokumentację zdjęciową wraz ocenę wybranych urządzeń i obszarów
  4. wykaz działań, które będą miały największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego
  5. rekomendowane środki techniczne (zabezpieczenia) i organizacyjne (procedury), które pozwolą poprawić bezpieczeństwo oraz dostosować dany obszar do wymogów prawa
  6. wytyczne umożliwiające ustalenie priorytetów we wdrażaniu poszczególnych zaleceń

  AUDYT ATEX czy DZPW

  Za AUDYT ATEX nic nie zapłacisz

  Jeśli właśnie zastanawiasz się nad opracowaniem DZPW lub ORW to pamiętaj, że robiąc wcześniej AUDYT ATEX nic nie ryzykujesz. Dzieje się tak bo koszt audytu jest odejmowany od ceny ewentualnego opracowania DZPW. Ewentualnego, bo po audycie to Ty decydujesz czy chcesz przejść do kolejnego kroku z nami. Co prawda zapewnienie minimalnego poziomu bezpieczeństwa wybuchowego, a w tym opracowanie DZPW, jest obowiązkiem pracodawcy, ale zdarza się, że po audycie firma dochodzi do wniosku, że nie jest gotowa w danym momencie na dalsze działania.

  Mniej niż 20% firm posiada dane do opracowania DZPW

  Do chwili obecnej opracowaliśmy kilkaset ocen ryzyka wybuchu oraz dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem. Współpracowaliśmy z zakładami ze wszystkich najważniejszych gałęzi przemysłu – od branży spożywczej, poprzez chemiczną, farmaceutyczną, po drzewną i energetyczną. Mniej niż 20% tych zakładów posiadało wszystkie dane wejściowe, które umożliwiłyby przygotowanie kompletnego i jednoznacznego w swoich wnioskach dokumentu. Mówi Mariusz Balicki odpowiedzialny w GRUPIE WOLFF za Dział Analiz Technicznych i Szkoleń.

  Najpierw AUDYT ATEX

  Dlatego, gdy zgłasza się do nas firma chcąca opracować Ocenę Ryzyka Wybuchu lub Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, to w pierwszej kolejności oceniamy dostępność kluczowych danych. Jeśli braki są zbyt duże, to jako pierwszy krok proponujemy AUDYT ATEX, który wykaże zarówno te braki, jak również inne potencjalne nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego.

  W czasie audytu weryfikujemy kluczowe obszary bezpieczeństwa wybuchowego w tym m.in. dokumentację oraz parametry substancji stwarzających zagrożenie wybuchem. Listę najważniejszych obszarów, jakie są badane w czasie audytu zawiera poniższa tabela.

  Badany obszar

  Co jeśli zostaną wykazane braki

  SubstancjeW audycie wskażemy, które substancje mogą stwarzać zagrożenie wybuchem oraz przedstawimy ich parametry wybuchowości – dokonamy tego na podstawie posiadanych przez nas baz danych z parametrami kilkunastu tysięcy pyłów. Dane te posłużą do wstępnego określenia poziomu zagrożenia oraz przygotowania koncepcji zabezpieczeń. Do opracowania DZPW oraz ostatecznego doboru zabezpieczeń zalecamy wykonanie badań rzeczywistych pyłów z Twojej instalacji.
  ZabezpieczeniaZostanie wskazane gdzie oraz jakich zabezpieczeń brakuje, aby zapewnić minimalny poziom bezpieczeństwa. Zostanie wykonana koncepcja prawidłowego zabezpieczenia urządzeń oraz węzłów.
  ProceduryZostanie wskazane, jakich procedur brakuje wraz z podaniem, jakie ma to konsekwencje.
  DokumentacjaZostanie wskazane, których dokumentów brakuje wraz z podaniem, jakie ma to konsekwencje.
  Zakres naszych działań

  AUDYTY ATEX realizowane przez Inżynierów GRUPY WOLFF w szczególności obejmują:

  • Istniejące instalacje procesowe
  • Nowobudowane instalacje procesowe (audyt projektu)
  • Modernizowane instalacje procesowe (audyt stanu po modernizacji)

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem palnych i wybuchowych pyłów na produkcji i realizacją wymagań Dyrektywy ATEX.  Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Wymagania Dyrektywy ATEX:
   • Czy mój pył jest wybuchowy?
   • Kiedy należy wykonać Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem, a kiedy warto zacząć od Audytu ATEX? 
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
   • Czy klapę dekompresyjną skierowaną w stronę drogi można zabezpieczyć panelem kierunkowym?
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?

   Darmowa konsultacja