Odsprzęganie wybuchu (izolacja wybuchu)

Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Izolacja wybuchu - odsprzęganie wybuchu

  Systemy tłumienia oraz odciążania niwelują skutki wybuchu do bezpiecznego poziomu, chroniąc instalację przed zniszczeniem. Mimo to szczątkowe skutki wybuchu w postaci fali ognia i ciśnienia mogą rozprzestrzeniać się poprzez układ rur, kanałów i przesypów na sąsiednie urządzenia.

  Zjawisko to prowadzi do powstania – dużo groźniejszych w skutkach – wybuchów wtórnych. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do całkowitego zniszczenia instalacji procesowych. Aby przeciwdziałać temu zjawisku – zgodnie z polskim i europejskim prawem – należy stosować systemy odsprzgające (odcinające) wybuch. Ich zadanie polega na natychmiastowym zamknięciu rurociągów, kanałów i przesypów łączących aparat, w którym doszło do wybuchu z pozostałą częścią instalacji.

  W ramach realizowanych projektów odsprzęgania wybuchu (izolacji wybuchu), korzystamy z następujących systemów:

  Klapa zwrotna SNR

  Klapa zwrotna SNR to proste i ekonomiczne rozwiązanie służące odcięciu miejsca, gdzie doszło do eksplozji, od pozostałej części instalacji poprzez natychmiastowe zamknięcie rurociągu, blokując tym samym możliwość dalszej propagacji wybuchu na pozostałe elementy instalacji.

  Zobacz więcej

  Klapa zwrotna VigiFLAP

  Jako jedyna klapa na rynku może być umieszczona na rurach pionowych oraz po czystej stronie filtrów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii, pozwalającej utrzymać klapę w pozycji otwartej do momentu rozprzestrzeniania się wybuchu.

  Zobacz więcej

  Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD

  Zastosowanie: ochrona przeciwwybuchowa aparatów (silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie, granulatory, itd.) w przypadku występowania substancji łatwopalnych, w stężeniach wybuchowych butle HRD stosowane są do ochrony przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których występują pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe, w każdej gałęzi przemysłu

  Zobacz więcej

  Zawory celkowe z certyfikatem ATEX

  Zawory celkowe z certyfikatem ATEX, zawory dozujące, dozowniki celkowe stosuje się jako układy dozująco-podające produkty sypkie oraz śluzy ograniczające przepływ powietrza w instalacjach odpylania, centralnego odkurzania, transportu pneumatycznego itp. Ponadto w przypadku gdy są one certyfikowane zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX 114 mogą być one wykorzystywane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem oraz jako tzw. systemy autonomicznego odsprzęgania wybuchu.

  Zobacz więcej

  Zawory odcinające VENTEX ESI

  Zawory typy VENTEX to dostępny w wielu rozmiarach i wersjach, pasywny system odsprzęgania wybuchu. Montowany jest on na kanałach instalacji odpylających, centralnego odkurzania, transportu nad- i podciśnieniowego, suszenia czy też granulacji. W większości przypadków są to konstrukcje odporne na maksymalne ciśnienie wybuchu.

  Zobacz więcej

  Zasuwy odcinające typ Speed WEY HSI

  Zasuwy odcinające typ Speed WEY HSI to najbardziej odporny i dostosowany do najtrudniejszych sytuacji system odsprzęgania wybuchu. Działa on podobnie jak typowe zasuwy nożowe z tą różnicą, że ich czas reakcji oraz zamknięcia jest ekstremalnie krótki.

  Zobacz więcej

  System odcięcia wybuchu ExKop

  Jest to raczej rzadko stosowane rozwiązanie, które posiada dwie unikatowe cechy. Pierwszą jest możliwość aktywowania zaworu poprzez sygnał z czujnika otwarcia panelu dekompresyjnego (układu odciążenia wybuchu) lub indywidualnego czujnika podczerwieni, a drugą możliwość ponownego użycia po zadziałaniu.

  Zobacz więcej

  Ciśnieniowa śluza komorowa z certyfikatem ATEX

  Ciśnieniowe śluzy komorowe to układy dwóch zaworów motylkowych połączonych komorą. Urządzenia tego typu pozwalają na bezciśnieniowe wprowadzanie lub wyprowadzanie materiałów sypkich (lub cieczy) z obszaru nadciśnienia lub próżni. W przypadku gdy są one certyfikowane zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX 114 mogą być one wykorzystywane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem oraz jako tzw. systemy autonomicznego odsprzęgania wybuchu.

  Zobacz więcej

  Zakres wykonywanych prac

  • Dobór optymalnego systemu odsprzęgania,
  • Dostawa i montaż,
  • Przeglądy i serwis.

  Podział systemów odsprzęgania wybuchu ze względu na sposób działania

  Systemy odcięcia wybuchuPasywneAktywne
  ODCIĘCIE PŁOMIENIAButle HRD
  ODCIĘCIE CIŚNIENIAKlapy zwrotne
  ODCIĘCIE PŁOMIENIA I CIŚNIENIAZawory dozująceZasuwy odcinające
  Zawory VENTEX®
  • Systemy pasywne są napędzane energią rozprzestrzeniającego się wybuchu. Zadziałają dokładnie w momencie, w którym fala ciśnienia lub ognia dotrze do zabezpieczenia.
  • Systemy aktywne polegają na czujnikach, które pozwalają wykryć wybuch. W takiej sytuacji przesyłany jest sygnał do urządzenia odcinającego w celu jego uruchomienia

  Czytaj więcej o systemach odcinania wybuchu, które montujemy

  Niszczycielska siła wybuchów wtórnych, czyli dlaczego nie wolno dopuścić do ich powstania

  Wybuchy wtórne bardzo często stanowią zdecydowanie większe zagrożenie niż wybuch pierwotny. Dzieje się tak, ponieważ jego maksymalne ciśnienie i dynamika są wyższe. Wówczas może dojść do rozerwania aparatu, w którym nastąpił wybuch wtórny, nawet jeśli zastosowano w nim zabezpieczenia przeciwwybuchowe w postaci odciążania lub tłumienia wybuchu.

  Wybuch wtórny rozpoczyna się przy wyższym ciśnieniu niż wybuch pierwotny. Dodatkowo fala ciśnienia pochodząca z wybuchu pierwotnego powoduje powstanie turbulencji mieszaniny pyłowo-powietrznej w instalacji, co wpływa na przyśpieszenie spalania. Dochodzi również do wzbicia zalegającego pyłu w instalacji, a także pyłu obecnego w aparatach. Jeśli stężenie cząsteczek pyłu wzrośnie, ale nie przekroczy optymalnego poziomu, to zapłon pyłu stanie się łatwiejszy do osiągnięcia. Te wszystkie czynniki, które powoduje wędrująca po instalacji fala ciśnienia i ognia z wybuchu pierwotnego sprawiają, że fale te w pewnym momencie natrafiają na atmosferę wybuchową, gdzie jest duże stężenie wybuchowego pyłu. Fala ognia, która jest w tym wypadku źródeł zapłonu, posiada zdecydowanie większą powierzchnię i energię niż mała iskra lub gorąca powierzchnia, która spowodowała wybuch pierwotny.

  W takiej sytuacji zabezpieczenia przeciwwybuchowe stają się nieskuteczne, a wybuch wtórny ma zdecydowanie większą siłę rażenia niż pierwotny. Może to doprowadzić do katastrofalnych zniszczeń. 4.08.2020 roku oczy całego świata zwróciły się w kierunku Bejrutu. I choć do eksplozji nie doszło w zakładzie przemysłowym, a w zaniedbanym magazynie z 2750 tonami zalegającej saletry amonowej, jest to tragiczny, skrajny, ale zarazem idealny przykład, aby uzmysłowić sobie, z jaką skalą zniszczeń można mieć do czynienia, gdy dojdzie do wybuchu wtórnego. Tak jak wybuch pierwotny zniszczył część magazynu, tak wybuch wtórny zrównał z ziemią większą część tego dwumilionowego miasta.

  Systemy aktywne: Kluczowe jest określenie miejsca montażu systemu odcinania wybuchu

  Kluczową kwestią jeśli chodzi o działanie systemów, które mają najpierw wykryć wybuch, żeby zadziałać i go zatrzymać, jest dobranie odpowiedniego miejsca zainstalowania takiego systemu. System musi zdążyć zadziałać zanim wybuch dosięgnie miejsca zamontowania systemu. Należy pamiętać, że do wybuchu pierwotnego może dojść w różnych miejscach aparatu. Zarówno wybuch może mieć miejsce w pobliżu rurociągu, w środku aparatu, jak i po drugiej stronie. To oznacza, że w zależności od miejsca wybuchu, fale ciśnienia i płomienia pokonają różną drogę w tym samym czasie.

  Omówienie na przykładzie: Jak chronić aparaty poprzez butle HRD?

  Mała odległość = jak jeden aparat

  Przy małych odległościach rurociągu między aparatami, zasadniczo nie jest możliwe zastosowanie odsprzęgania wybuchu. Obydwa urządzenia należy traktować jako jeden układ pod względem zabezpieczenia i bez względu na to, w którym aparacie dojdzie do wybuchu, zabezpieczenia na obydwu aparatach muszą być aktywowane.

  Trochę większa odległość = 2 butle

  Dla nieco większych odległości rurociągu między aparatami możliwe jest zastosowanie 2 odcięć. Logika działania jest taka, że przy wybuchu w jednym urządzeniu, uruchamiana jest butla, która znajduje się przy drugim aparacie tak, aby proszek tłumiący zdążył się wtłoczyć do rurociągu, zanim wybuch dotrze do miejsca odcięcia.

  Jeszcze większa odległość = 1 butla

  Przy większych odległościach, ale poniżej odległości grożącej detonacją w rurociągu stosuje się jedno odsprzęganie między aparatami.

  Odległość grożąca detonacją w rurociągu = 2 butle

  Przy dużych odległościach, powyżej odległości grożącej detonacji w rurociągu, stosuje się dwa odcięcia na rurociągu. Wówczas uruchamiana jest butla bliżej aparatu, w którym doszło do wybuchu. Dzięki temu zabezpieczane jest nie tylko drugie urządzenie, ale także sam rurociąg.

  Systemy aktywne: Kluczowe jest określenie miejsca montażu systemu odcinania wybuchu

  Kluczową kwestią jeśli chodzi o działanie systemów, które mają najpierw wykryć wybuch, żeby zadziałać i go zatrzymać, jest dobranie odpowiedniego miejsca zainstalowania takiego systemu. System musi zdążyć zadziałać zanim wybuch dosięgnie miejsca zamontowania systemu. Należy pamiętać, że do wybuchu pierwotnego może dojść w różnych miejscach aparatu. Zarówno wybuch może mieć miejsce w pobliżu rurociągu, w środku aparatu, jak i po drugiej stronie. To oznacza, że w zależności od miejsca wybuchu, fale ciśnienia i płomienia pokonają różną drogę w tym samym czasie.

  Omówienie na przykładzie: Jak chronić aparaty poprzez butle HRD?

  Mała odległość = jak jeden aparat

  Przy małych odległościach rurociągu między aparatami, zasadniczo nie jest możliwe zastosowanie odsprzęgania wybuchu. Obydwa urządzenia należy traktować jako jeden układ pod względem zabezpieczenia i bez względu na to, w którym aparacie dojdzie do wybuchu, zabezpieczenia na obydwu aparatach muszą być aktywowane.

  Trochę większa odległość = 2 butle

  Dla nieco większych odległości rurociągu między aparatami możliwe jest zastosowanie 2 odcięć. Logika działania jest taka, że przy wybuchu w jednym urządzeniu, uruchamiana jest butla, która znajduje się przy drugim aparacie tak, aby proszek tłumiący zdążył się wtłoczyć do rurociągu, zanim wybuch dotrze do miejsca odcięcia.

  Jeszcze większa odległość = 1 butla

  Przy większych odległościach, ale poniżej odległości grożącej detonacją w rurociągu stosuje się jedno odsprzęganie między aparatami.

  Odległość grożąca detonacją w rurociągu = 2 butle

  Przy dużych odległościach, powyżej odległości grożącej detonacji w rurociągu, stosuje się dwa odcięcia na rurociągu. Wówczas uruchamiana jest butla bliżej aparatu, w którym doszło do wybuchu. Dzięki temu zabezpieczane jest nie tylko drugie urządzenie, ale także sam rurociąg.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie izolacji wybuchu i możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Izolacja wybuchu:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Czy w rurach istnieje możliwość spowolnienia detonacji i zmiany jej w deflagrację? Czy tak samo jest w dużych zbiornikach?
   • Czy dozownik celkowy, w którym tylko wewnątrz występuje strefa zagrożenia wybuchem, powinien spełniać wymagania ATEX?
   Prewencja wybuchu oraz inne zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja