Zasuwa szybkiego zadziałania to najbardziej odporny i dostosowany do najtrudniejszych sytuacji system odsprzęgania wybuchu. Działa on podobnie jak typowe zasuwy nożowe z tą różnicą, że ich czas reakcji oraz zamknięcia jest ekstremalnie krótki. Ponadto ich odporność na ciśnienie wybuchu w przypadku małych średnic sięga nawet 50 barów (przy większych średnicach do 30 barów). Są to wartości, które prawdopodobnie mogą być osiągane tylko w przypadku wybuchu mieszanin hybrydowych. W standardowych zastosowaniach zasuwy szybko zamykające pracują zarówno z pyłami, jak i gazami oraz mieszaninami hybrydowymi. Podobnie jak systemy HRD są one aktywowane poprzez dynamiczne czujniki ciśnienia lub/i czujniki płomienia, a całością systemu zarządza dedykowana centrala sterująca.

Zasuwy szybkiego zadziałania mogą pracować jako certyfikowany system odsprzęgania wybuchu na instalacjach, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymać maksymalne ciśnienie wybuchu (tzw. konstrukcje odporne na 10 barów). Lista urządzeń, w których przypadku można stosować tego typu rozwiązanie, jest praktycznie ograniczona tylko średnicą kanału – nie powinna ona przekraczać DN400. Mówimy tu o jednostkach filtracyjnych, cyklonach, reaktorach, suszarniach, zbiornikach ciśnieniowych, silosach, młynach itp. Jedyną wadą tego rozwiązania jest bardzo wysoka cena, zwłaszcza przy większych średnicach. W zamian otrzymujemy jednak system, który po wybuchu możemy uruchomić samodzielnie, bez ingerencji zewnętrznego serwisu. Ma to zasadnicze znaczenie dla instalacji, gdzie czas przywrócenia sprawności systemu jest kluczowy.

Zastosowanie:

 • ochrona aparatów i urządzeń (młyny, silosy, filtry, separatory, suszarnie, mieszalniki, inne) w przypadku obecności palnych i wybuchowych pyłów (klasy ST1 i ST2) i mieszanin hybrydowych
 • zabudowa na kanałach i rurociągach łączących aparaty o konstrukcji, która zapewnia odporność na ciśnienie wybuchu oraz przestrzeni, w których zredukowane ciśnienie wybuchu może spowodować szkody
 • zasuwa może być stosowana w układach, w których stale występuje pył.

Specyfikacja:

 • konstrukcja zasuwy zapewnia niezmieniony przekrój przewodu i zapobiega odkładaniu się materiału
 • montaż pod dowolnym kątem, działanie dwukierunkowe
 • modele DN 100 do DN 400 odporne na ciśnienie 24 bar
 • zasuwa jest wyposażona w napęd pneumatyczny zasilany przez zakładową sieć sprężonego powietrza o ciśnieniu 6 bar
 • wykonanie ze stali nierdzewnej lub materiałów lepszych, także higieniczne
 • zastosowanie jako ochrona przeciwwybuchowa dla:
 • pyły o wartości stałej Kst do 300 bar m/s,
 • gazy i mieszaniny hybrydowe o wartości stałej Kst do 500 bar m/s
 • stopień ochrony II 1DG IIA 135 C / II 2D 3D IIB 135 C, dla stref (wewnątrz/zewnątrz) 20 / 21 i 0 / 2