Tłumienie wybuchu polega na identyfikacji początkowej fazy wybuchu oraz wtrysku środka tłumiącego do wnętrza chronionego urządzenia. W ten sposób wybuch zostaje stłumiony natychmiast po zapłonie atmosfery wybuchowej. Zapobiega to powstawaniu w aparacie nadmiernego ciśnienia oraz pożaru. Od wykrycia wybuchu do jego stłumienia mija zaledwie od 0,0075 do 0,0300 s.

System tłumienia wybuchu stanowi najbardziej uniwersalną metodę ochrony urządzeń i instalacji przed skutkami wybuchu. Jako jedyny całkowicie niweluje skutki wybuchu oraz nie dopuszcza do powstania pożaru.

System tłumienia wybuchu składa się z następujących elementów

Schemat tłumienia wybuchu
 • Butle HRD z proszkiem tłumiącym
 • MEX-3, czyli dynamiczny czujnik ciśnienia. W określonych przypadkach może być wspierany czujnikiem optycznym IR
 • FAB-3, FAB-13, czyli przetworniki ciśnienia, zmieniające sygnał analogowy z czujników na cyfrowy, odbierany przez centralkę sterującą
 • Centralka sterująca jest odpowiedzialna przede wszystkim za odebranie sygnału o wybuchu z czujników MEX i IR i uruchomienie butli HRD. Centralka wstrzymuje również działanie chronionego aparatu
 • DS-10, czyli czujnik zapylenia wraz z centralką sterującą, który odpowiada za ewentualne wykrycie zapylenia w tzw. czystej części aparatu, w której nie powinno ono się znaleźć, jednak ze względu na obecność w kanale wentylatora, jako potencjalnego źródła iskry, zastosowano dodatkowy środek bezpieczeństwa

Czytaj więcej o elementach systemu

Zasada działania systemu tłumienia wybuchu

System tłumienia wybuchu ma za zadanie wykryć w ułamku sekundy gwałtowny wzrost ciśnienia w aparacie, charakterystyczny dla wybuchu substancji znajdującej się wewnątrz, a następnie w ciągu kolejnych kilkunastu milisekund stłumić wybuch. Jest to możliwe dzięki butlom HRD z proszkiem tłumiącym. Zbiorniki te są umieszczone na aparacie i zamknięte za pomocą płytki bezpieczeństwa. Pod nią znajduje się detonator ze spiralą rozcinającą.

Jeśli zastosowane czujniki wykryją rozpoczynający się wybuch, w mgnieniu oka przekazują tę informację do centrali sterującej, która uruchamia detonatory pod butlami HRD. Płytka bezpieczeństwa zostaje rozcięta przez spiralę. Ciśnienie azotu w butli (60 bar) zapewnia, że po otwarciu płytki, wtrysk proszku tłumiącego do chronionego aparatu następuje w czasie od 35 do 80 milisekund (w zależności od objętości wielkości butli). W efekcie następuje odcięcie tlenu, wychłodzenie i zgaszenie powstającej kuli ognia.

Zastosowanie

Najbardziej uniwersalne zastosowanie wśród możliwych zabezpieczeń przed skutkami wybuchu, które można wykorzystać w każdej gałęzi przemysłu. Odpowiednie zarówno do zabezpieczenia aparatów znajdujących się na zewnątrz hal/budynku, jak i wewnątrz. Rozwiązanie to jest zaakceptowane przez przemysł spożywczy i farmaceutyczny pod kątem bezpieczeństwa dla produkowanej żywności oraz leków.

Zalety systemu tłumienia wybuchu

Bezsprzeczną zaletą jest to, że zastosowanie tego systemu nie dopuszcza do powstania wybuchu. Nie dopuszczamy więc do pożaru, a to oznacza, że czas przywrócenia urządzenia do ruchu jest zdecydowanie krótszy, niż w przypadku zastosowania paneli dekompresyjnych lub bezpłomieniowego uwolnienia wybuchu. Wystarczy wyczyścić urządzenie i wymienić butle HRD na nowe.

Pozostałe zalety:

 • jedyny sposób zabezpieczenia aparatów, w którym są toksyczne pyły,
 • najwyższy poziom ochrony personelu przed skutkami wybuchu,
 • brak uszkodzeń i deformacji chronionego urządzenia,
 • rozwiązanie wielokrotnego użytku.

Zakres wykonywanych prac

 • Opracowanie koncepcji i projektu systemu przeciwwybuchowego,
 • Dostawa i montaż (mechaniczny i elektryczny),
 • Przeglądy i serwis.

Omówienie: Dlaczego polecamy tłumienie wybuchu np. w podnośniku kubełkowym?

tłumienie wybuchu w podnośniku kubełkowym

Podnośnik kubełkowy jest dość często używanym aparatem technologicznym, który charakteryzuje się tym, że jest to urządzenie bardzo podatne na możliwość wybuchu. Występuje w nim jednocześnie atmosfera wybuchowa, jak i potencjalne źródła zapłonu. Dzieje się tak, ze względu na ciągły ruch cząsteczek i powodowane wówczas zapylenie, w miejscu, gdzie stale poruszają się metalowe elementy urządzenia. Mogą one po pewnym czasie np. trzeć o siebie i generować ciepło, a nawet iskry.

Najczęściej odradzamy stosowanie paneli dekompresyjnych. Bardzo często podnośniki kubełkowe są tak skonstruowane, że wyprowadzenie wybuchu na zewnątrz aparatu nie jest możliwe z zachowaniem bezpieczeństwa dla innych urządzeń i ludzi. Jeśli podajniki kubełkowe są do wysokości 15-17 metrów można rozważyć systemy bezpłomieniowego odciążenia wybuchu. Natomiast najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest tłumienie wybuchu.

System tłumienia można w prosty sposób uzupełnić o dodatkowe butle, budując system izolacji wybuchu. Tym samym możemy  jednym systemem zabezpieczyć aparat i izolować go od reszty instalacji.

Rozwiązanie nie jest najtańsze, ale brać należy również potencjalne dodatkowe koszty spowodowane przestojem urządzenia, jeśli zastosujemy panele dekompresyjne lub system bezpłomieniowego odciążania wybuchu. Systemy te tez nie gwarantują izolacji, więc należy wówczas zastosować osobny system izolacji aparatu.

WAŻNE CECHY TŁUMIENIA WYBUCHU

 • nie dopuszczamy do wybuchu
 • nie pozwalamy rozwinąć sie pożarowi
 • nie generuje długotrwałych kosztów przestoju
 • krótki czas przywrócenia do użytku
 • wystarczy wyczyścić urządzenie
 • i zainstalować nowe butle HRD
 • uniwersalne rozwiązanie
 • do wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • dla dowolnej gałęzi przemysłu

Projekty, które zrealizowaliśmy w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych

W zależności od potrzeb inwestora jesteśmy wstanie dostarczyć pojedyncze urządzenie, jak również zaprojektować a następnie wykonać kompletny system bezpieczeństwa pożarowego lub/i wybuchowego. W zakres naszych działań wchodzą systemy detekcji i sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych, wentylacji i oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, detekcji gazów, a także tłumienia, odciążania oraz odsprzęgania wybuchu.

Bezpieczeństwo wybuchowe

Ze względu na ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, zapewniamy kompleksowe rozwiązania w tym obszarze, tj. od opracowania dokumentów wymaganych dyrektywą ATEX (wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem, oceny ryzyka wybuchem, DZPW), poprzez dobór najbardziej optymalnych systemów bezpieczeństwa, po ich montaż i serwis. W ten sposób stajemy się dla Ciebie jedynym partnerem co znacząco ułatwia współpracę.

Elementy składowe systemu tłumienia wybuchu

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

Zastosowanie: ochrona przeciwwybuchowa aparatów (silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie, granulatory, itd.) w przypadku występowania substancji łatwopalnych, w stężeniach wybuchowych
butle HRD stosowane są do ochrony przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których występują pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe, w każdej gałęzi przemysłu

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13
Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13 to element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu.

Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C
Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C

Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C

Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3 element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu

Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2
Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2

Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2

Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2 to element systemu tłumienia wybuchu montowany na aparatach, urządzeniach, zbiornikach, kanałach i rurach w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu.

Wielostrefowa centrala sterująca EX 8000 / EX 5000
Wielostrefowa centrala sterująca EX 8000 / EX 5000

Wielostrefowa centrala sterująca EX 8000 / EX 5000

Wielostrefowa centrala sterująca EX 8000 pełni funkcje: monitorowanie systemu, dostarczenie imerpulsu zmagazynowanej energii do aktywacji butli HRD, weryfikacja stanu systemu tłumienia wybuchu w systemie on-line.

Jednostrefowa centrala sterująca EX 100.1
Jednostrefowa centrala sterująca EX 100.1

Jednostrefowa centrala sterująca EX 100.1

Jednostrefowa centrala sterująca EX 100.1 stosowana jest jako element sterujący systemem tłumienia wybuchu tj. butlami HRD, czujnikami ciśnienia oraz podczerwieni.

Czujnik zapylenia

Czujnik zapylenia w kanałach – czujnik uszkodzenia wkładów filtra – pyłomierz ATEX