Już od lat nikt nie ekscytuje się otwarciem nowej stacji, choć pamiętam jak jeszcze w latach 90-tych takim wydarzeniom towarzyszyły festyny. Dziś mamy inne czasy, ale w przypadku technologii, która ma szansę odmienić branżę automotive, warto świętować. Otwarta bowiem 30 października stacja tankowania… wodoru jest drugą tego typu stacją w Polsce.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa cieszy nas fakt, że inwestor zadbał o zastosowanie klamr i przewodów uziemiających, które poprzez eliminację iskier elektrostatycznych będą chronić stację i kierowców przed wybuchem i pożarem. Jest to też nasz mały firmowy sukces, gdyż na dostawcę wspomnianych uziemień została wybrana GRUPA WOLFF. Nie bez powodu był fakt, że oferowane przez nas rozwiązania są jedynymi na rynku certyfikowanymi dla wodoru.

Wodór  – czterokrotnie większe ryzyko wybuchu i pożaru niż gaz ziemny

Choć wodór dla transportu może być najbardziej „zielonym”, zeroemisyjnym paliwem, to jednocześnie należy zawsze pamiętać, że jest to gaz skrajnie łatwopalny.  Niespełna rok temu opublikowaliśmy na naszej stronie artykuł omawiający dokładnie zagrożenia związane z wodorem zwłaszcza podczas procesów odbywających się na stacjach ładowania wodoru.

Szpula uziemiająca z klamrą – dobry krok ku zapewnieniu bezpieczeństwa wybuchowego

Na stacji ładowania wodoru w Rybniku przy każdym stanowisku zamontowano zestaw przewodu uziemiającego na szpuli wraz z klamrą. Dzięki takiemu rozwiązaniu proces tankowania autobusu, który trwa ok. 15 minut, przebiega wraz z zapewnieniem odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogą się gromadzić podczas przepływu gazu.

Można jeszcze pewniej i bezpieczniej z systemem kontroli uziemienia Earth Rite RTR

Otwarta stacja w Rybniku jest dopiero drugą w Polsce. Niestety wciąż nasz kraj jest daleko w tyle pod tym względem w porównaniu do zachodniej części Europy. W Europie na koniec 2022 roku funkcjonowały 254 ogólnodostępne stacje ładowania wodoru, z czego aż 105 było zlokalizowanych w Niemczech. Standardem pod względem bezpieczeństwa staje się na nich stosowanie systemów kontroli uziemienia z możliwością blokady procesu tankowania w momencie utraty uziemienia. Takie zadanie realizuje system Newson Gale Earth Rite RTR. Co więcej, jako jedyny spełnia wszystkie poniższe wymogi tzw. normy wodorowej oraz dobre praktyki, a tym samym może być bezpiecznie stosowany z wodorem, jak i innymi gazami, parami oraz pyłami.

  • posiada certyfikat ATEX i IECEx dla gazów z tzw. grupy wodorowej (grupy IIC) – tym samym może być stosowany dla wodoru oraz wszystkich gazów i par z grupy IIA, II B i IIC – wymóg normy wodorowej
  • weryfikuje czy rezystancja uziemienia jest mniejsza niż 10 Ω – wymóg normy wodorowej
  • posiada certyfikat SIL 2 gwarantujący wysoką niezawodność
  • rozpoznaje cysterny samochodowe (możliwość wyłączenia tej opcji w przypadku uziemiania innych obiektów)
certyfikowany jedyny system uziemiający spełniający wymogi normy wodorowej