Systemy kontroli uziemienia z blokadą procesu (cysterny, big-bagi)

Poniżej znajduje się zestawienie dedykowanych rozwiązań technicznych serii Earth-Rite w zakresie monitorowania stanu uziemienia m.in. cystern samochodowych, kolejowych, big-bagów, a także elementów instalacji procesowych. Systemy Earth-Rite za pośrednictwem jednostki monitorującej z diodą sygnalizacyjną w łatwy i bezpieczny sposób weryfikują, czy zgromadzone na urządzeniach ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli uziemienie nie zostało wykonane prawidłowo, kontrolery blokują proces.

Uziemienie cysterny
Uziemienie cysterny

System kontroli uziemienia cystern samochodowych

System Earth-Rite RTR (kontroler uziemienia cystern) przeznaczony jest do kontrolowania poprawności uziemienia cystern drogowych w czasie ich napełniania i opróżniania. Po zastosowaniu tzw. klucza trybu pracy może być on wykorzystywany również do cystern kolejowych, mieszalników, zbiorników itp.

System kontroli uziemienia cystern kolejowych
System kontroli uziemienia cystern kolejowych

System uziemienia Earth-Rite Plus od Newson Gale dla cystern kolejowych

System kontroli uziemienia typu Earth-Rite Plus ma za zadanie eliminować ryzyko zapłonu palnej atmosfery w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Rozwiązanie tej serii najczęściej stosowane jest w przypadku cystern kolejowych oraz różnego typu pojemników i zbiorników.

System Earth-Rite MGV na cysternie samochodowej
System Earth-Rite MGV na cysternie samochodowej

Mobilne urządzenie do kontroli uziemienia montowane na cysternie drogowej

MGV to mobilny system kontroli uziemienia przeznaczony do montażu bezpośrednio na cysternach samochodowych, które są stosowane do transportu substancji palnych i wybuchowych, tj.: paliw płynnych, w tym skroplonych gazów, rozpuszczalników, alkoholi, materiałów ulegających fermentacji z wydzielaniem metanu.

worki big bag uziemienie worków big bag jako elieminacja źródeł zapłonu
worki big bag uziemienie worków big bag jako elieminacja źródeł zapłonu

Kontroler ciągłości uziemienia worków BIG BAG typu C FIBC

Statyczny system uziemienia Earth-Rite FIBC jest rewolucyjnym systemem typu hardware, zaprojektowanym w celu zapewnienia bezpiecznego napełniania i opróżniania big-bagów typu C (worki z wkładką przewodzącą), stosowanych w strefie zagrożonej wybuchem.

układ uziemienia zastosowanie do kontroli instalacji dla przemysłu
układ uziemienia zastosowanie do kontroli instalacji dla przemysłu

Przekaźnik kontroli uziemienia, układ kontroli uziemienia maszyn

Przekaźnik kontroli Earth-Rite OMEGA II został zaprojektowany specjalnie do monitorowania i oceny uziemienia urządzeń procesowych. Przekaźnik posiada 4 zakresy badania rezystancji w zależności od instalacji i charakterystyki pracy aplikacji. Można go również zainstalować w celu monitorowania rezystancji pętli uziemienia.

Systemy kontroli uziemienia z blokadą procesu dla wielu urządzeń

Poniżej znajduje się zestawienie dedykowanych rozwiązań technicznych serii Earth-Rite w zakresie monitorowania stanu uziemienia m.in. cystern samochodowych, kolejowych, big-bagów, a także elementów instalacji procesowych. Systemy Earth-Rite za pośrednictwem jednostki monitorującej z diodą sygnalizacyjną w łatwy i bezpieczny sposób weryfikują, czy zgromadzone na urządzeniach ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli uziemienie nie zostało wykonane prawidłowo, kontrolery blokują proces.

System kontroli uziemienia instalacji procesowych
System kontroli uziemienia instalacji procesowych

System kontroli uziemienia monitorujący do 8 instalacji procesowych

System MULTIPOINT II jest urządzeniem przeznaczonym do kontrolowania stanu uziemienia jednocześnie nawet do 8 samodzielnie działających lub połączonych ze sobą elementów instalacji. Wedle wytycznych międzynarodowych standardów kontroli niepożądanych wyładowań statycznych poprawność uziemienia będzie potwierdzona przez system wyłącznie wtedy, gdy rezystancja węzła uziemiającego na każdym kanale będzie mniejsza niż 10 Ω. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, system zablokuje proces technologiczny.