System kontroli uziemienia cystern kolejowych Earth-Rite Plus od Newson Gale polega na ciągłej kontroli połączenia cysterny kolejowej z punktem uziemiającym. Poprawność uziemienia system sygnalizuje poprzez migające zielone diody LED. Podobnie jak w systemie Earth-Rite RTR (system kontroli uziemienia cystern samochodowych), jeśli połączenie uziemienia zostanie przerwane, system zablokuje proces przeładunku towarów.

System Earth-Rite Plus ma za zadanie eliminować ryzyko przeskoku iskry elektrostatycznej podczas rozładunku i załadunku cystern kolejowych lub zbiorników IBC. Zgodnie z Dyrektywą ATEX jest to rozwiązanie eliminujące potencjalne źródło zapłonu atmosfery wybuchowej.

Certyfikaty i zgodność

Klamra uziemiająca z certyfikatem ATEX
Uziemienie z certyfikatem IECEx
Norma PN-EN 13463

System Earth-Rite II Plus od Newson Gale – zasada działania blokady procesu

System kontroli uziemienia cystern kolejowych

System jest skalibrowany w taki sposób, aby uruchomić urządzenia odpowiedzialne za transfer medium (pompy, zawory itp.) tylko wtedy, gdy rezystancja połączenia uziemiającego jest niższa niż 10 Ω. W chwili, gdy oporność ta wzrośnie powyżej granicznej wartości, np. wskutek uszkodzenia przewodu lub zerwania klamry, urządzenie Earth-Rite II Plus od Newson Gale wyśle sygnał do pomp lub zaworów, aby te zatrzymały proces transportu.

System kontroli uziemienia z sygnalizacją LED

System firmy Newson Gale wyposażony jest w diodową sygnalizację świetlną, informującą operatora o poprawnym uziemieniu cysterny kolejowej. Czerwone światło oznacza, że uziemienie nie zostało wykonane prawidłowo, w związku z czym system nie dopuści do rozpoczęcia procesu rozładunku/załadunku. Ponadto w przypadku wykrycia nieprawidłowego uziemienia w czasie trwania przeładunku proces zostanie wstrzymany. Zielone światło trzech diod LED oznacza natomiast, że kontrola uziemienia przebiega prawidłowo, czyli rezystancja połączenia jest niższa niż 10 omów.

Zęby klamry uziemiającej

Dlaczego kontrola uziemienia ATEX jest tak ważna dla cystern kolejowych?

Załadunek lub rozładunek wagonów kolejowych z cieczami, lub substancjami stałymi w postaci proszku, może generować silne ładunki elektrostatyczne. Chociaż wagon kolejowy jest w stałym kontakcie z uziemionymi szynami, wiele cystern jest wyposażonych w nieprzewodzące łożyska i elementy ścierne, umieszczone między samym wagonem a zestawami kołowymi. To może spowodować niebezpieczną sytuację, gdyż nieuziemiony wagon kolejowy gromadzi silne ładunki elektrostatyczne. Dlatego tak ważna jest kontrola uziemienia, którą można realizować systemami Newson Gale.

Earth-Rite Plus

Składowe systemu

  • jednostka monitorująca stan uziemienia,
  • skrzynka przyłączeniowa do odwieszania zacisku,
  • zacisk uziemiający z przewodem.

Studium przypadku dla bloku energetycznego

W ramach budowy nowego blogu energetycznego wyposażyliśmy dziewięć stanowisk rozładowczych cystern samochodowych oraz kolejowych w systemy uziemiające wraz z kontrolą stanu uziemienia. Były to odpowiednio systemy Earth-Rite II RTR i PLUS. Dostawa była związana z ryzykiem wyładowań elektrostatycznych podczas procesów rozładunku, które będą realizowane na terenie elektrowni, co może stanowić źródło zapłonu atmosfery wybuchowej.

System kontroli uziemienia dla cystern drogowych

7 lat gwarancji na komponenty elektryczne

WAŻNE: od 01.01.2024 roku producent wydłużył okres trwania gwarancji na elementy elektryczne do 7 lat (84 miesiące). Wydłużony okres gwarancji dotyczy produktów zakupionych po 01.01.2024 r. W związku z tym gwarancja producenta obecnie wynosi:

  1. 12 miesięcy na elementy mechaniczne
  2. 84 miesiące na elementy elektryczne