Trochę teorii, czyli co to jest SIL

SIL (ang. Safety Integrity Level) to miara bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz elektronicznych programowalnych. Poziom SIL określany jest miarą liczby zadziałań do wystąpienia usterki/błędu definiowaną przez THR (ang. tolerable hazard rate – współczynnik tolerowanego zagrożenia).

Rodzaje czujników – stacjonarne systemy detekcji gazu i płomienia

Systemy detekcji gazu i płomienia powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość pojawienia się niebezpiecznych stężeń gazów palnych i toksycznych, oraz w miejscach, gdzie istnieje możliwość wyparcia lub pochłonięcia przez inne gazy niezbędnego dla życia tlenu.