Detektor aspiracyjny RapidGas E do stref Ex

detektor rapidgas E

Czujnik aspiracyjny RapidGas E wykorzystywany jest, gdy pomiar następuje w miejscach trudnodostępnych, niebezpiecznych da człowieka (np. generator w elektrowni, przyłącza generatora), lub gdy mierzony gaz ma wysoką temperaturę, wilgotność. Zaprojektowany zgodnie z Dyrektywą ATEX jest przeznaczony do pracy w obrębie atmosfer wybuchowych.

detektor aspiracyjny rapidgas E

Unikalne cechy

 Pełna konfigurowalność urządzenia pod kątem np. zakresu i dokładności pomiaru, czasu reakcji, temperatury otoczenia, czy wilgotności 

 Uniwersalna platforma pozwalająca na zastosowanie praktycznie dowolnego sensora gazów 

 Do zastosowania bezpośrednio w strefach EX, co skraca czas reakcji w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych 

czujnik aspiracyjny rapidgas e

Detektor RapidGas E to wielokanałowy czujnik gazu w atmosferze, który działa w oparciu o metodę aspiracyjnego poboru próbki z kilku miejsc pomiarowych. Czujnik, ze względu na zastosowaną obudowę ognioszczelną, pozwala na pomiar stężenia gazów toksycznych lub wybuchowych bezpośrednio w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, co stanowi istotną przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami, w których przypadku urządzenie musi być poza strefą zagrożenia wybuchem, co wydłuża czas reakcji.

Zasada działania czujnika polega na tym, że z pomocą punktów poboru próbki, ścieżek gazowych i pompy znajdującej się w czujniku, próbki atmosfery transportowane są do znajdujących się w urządzeniu sensorów gazu, mierzone jest stężenie czynnika, a następnie próbki trafiają z powrotem do atmosfery.

Możliwa konfiguracja aż do 10 kanałów pomiarowych

Urządzenie RapidGas E umożliwia wykonywanie pomiaru maksymalnie aż z 10 miejsc pomiarowych. Pozytywnie wpływa to na jakość pomiaru, ale i na funkcjonalność, gdy potrzeba jest zasysania gazu do oceny stężenia z wielu trudnodostępnych miejsc, co sprawia, że detektor ten jest rozwiązaniem ekonomicznym.

 

Urządzenie wewnątrz składa się z:
1. Modułów sensora
2. Filtrów wewnętrznych
3. Modułów pompek
4. Modułów przepływomierza

Dlaczego warto wybrać detektor aspiracyjny RapidGas E?

  • Pomiar aspiracyjny, a to oznacza, że jest realizowany w sposób szybki, za pomocą wbudowanych pompek z kontrolą przepływu.
  • Obudowa zapewniająca pełną ochronę ścieżki gazowej oraz sensora przed wodą, skrajnymi temperaturami, wilgocią i pyłem,
  • Możliwy jest oczyszczanie ścieżki ze skroplin za pomocą wstecznego przedmuchu powietrzem AKP
  • We wnętrzu urządzenia panują stabilne warunki temperaturowe, co zapobiega odchyleniom pomiarów,
  • Do 10 kanałów pomiarowych – ekonomiczne wykorzystanie sensora,
  • Indywidualnie dobierany sensor względem potrzeb

Często zdarza się, że instalacje przemysłowe są tak zbudowane, że uniemożliwiałyby dostęp eksploatacyjny do czujników dyfuzyjnych. A takie czujniki powinny być odpowiednio kalibrowane. Z uwagi na określoną żywotność okresowej wymianie podlega także sensor. Brak dostępu do czujnika uniemożliwia w praktyce jego zastosowanie. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem staje się czujnik aspiracyjny, który zasysa powietrze z miejsca pomiaru i prowadzi je do detektora w kanałach gazowych. Pomiar natomiast jest przeprowadzany wewnątrz czujnika umieszczonego wówczas w łatwo dostępnym miejscu poza strefą pomiaru.

Bardzo często w warunkach przemysłowych występują trudne warunki pracy. Często uniemożliwiają one prace ludziom. Mowa tu o takich warunkach środowiskowych, jak silne pola elektromagnetyczne, wysoka temperatura, inne. W takich sytuacjach zasysanie próbki z tego typu miejsc do detektora aspiracyjnego jest doskonałym, a czasem wręcz jedynym możliwym sposobem pomiaru stężania gazów.

Jeśli pomiar stężenia gazów ma być prowadzony w wielu miejscach, czasem zastosowanie czujników dyfuzyjnych będzie mało opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego. Na całość kosztów duży wpływ bowiem ma koszt sensorów. Zastosowanie wówczas detektora aspiracyjnego, do którego można doprowadzić do 10 kanałów gazowych, które będą się przełączać i realizować pomiary za pomocą jednego sensowa będzie w wielu sytuacjach rozwiązaniem ekonomicznym.

Detektor RapidGas E
Rodzaje gazów
Gazy palne, Różnorodność wykrywanych gazów i par. Sensory katalityczne
Zakres pomiarowy
DGW 0–100%
Wydajność
Wilgotność względna 10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo
Zakres ciśnienia 1013 ± 10% hPa
Cechy fizyczne
Okablowanie 0,5 – 2,5 mm2 przewód lity
0,5 – 1,5 mm2 przewód wielodrutowy
Stopień ochrony IP 53
Waga 20 kg
Materiał obudowy Aluminium, pokrycie farbą epoksydową
Dopuszczenia
ATEX II 2G Ex db IIB+H2 T5
Klasa ochronności elektrycznejIII
* W zależności od gazu. Szczegółowe informacje dostępne w instrukcji obsługi urządzenia.