Dla nowo budowanej fabryki, w której produkowane będą gąbki celulozowe, GRUPA WOLFF zrealizowała dostawę kompleksowego systemu detekcji dwusiarczku węgla, poziomu tlenu oraz siarkowodoru.

System składa się z kilkunastu detektorów oraz centrali. Sygnały alarmowe determinują pracę instalacji wentylacji podstawowej oraz awaryjnej, sygnalizatorów optyczno-akustycznych oraz infrastruktury ppoż.

Aplikacja jest wymagająca ze względu na problematyczne medium jakim jest dwusiarczek węgla tj. jego wysoką toksyczność, palność oraz dużą niestabilność.