Kontrola niebezpiecznych stężeń gazów dzięki zastosowaniu systemów detekcji gazu – dostawa dla producenta silników lotniczych

Grupa WOLFF AGATA SŁABOSZEWSKA
AGATA SŁABOSZEWSKA – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt

  Dostawa

  Dostawa

  Montaz

  Montaż

  Uruchomienie

  Uruchomienie

  Serwis

  Serwis

  W ostatnim czasie GRUPA WOLFF otrzymała zlecenie na dostawę systemów detekcji gazu dla jednego ze znaczących producentów silników lotniczych. Zastosowane urządzenia mają na celu kontrolę stężenia związków organicznych występujących w zakładzie, m.in. acetylenu czy oparów mieszaniny węglowodorów takiej jak benzyna ciężka oraz do badania stężeń tlenu w procesie inertyzacji azotem.

  Zakłady produkcyjne oraz magazyny, na terenie których znajdują się palne gazy lub ciecze, które w wyniku parowania mogą tworzyć atmosfery wybuchowe powinny posiadać systemy detekcji gazów i oparów palnych, które zminimalizują ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej w zagrożonych pomieszczeniach. Po wykryciu progowego stężenia niebezpiecznego gazu w otoczeniu systemy tego typu, w zależności od potrzeb danej inwestycji, powinny uruchomić alarm i wentylację, wyłączyć układy elektryczne w strefie zagrożonej wybuchem, zamknąć dopływy mediów, aby wyeliminować dalszą emisję gazu do otoczenia, a w przypadku zaawansowanych rozwiązań, także powiadomić odpowiednie służby.

  Na podstawie przesłanej dokumentacji projektowej dobrano odpowiednie systemy detekcji gazów. Umiejscowione one zostaną w pobliżu miejsc potencjalnych wycieków w pomieszczeniach, w których realizowane będą obróbka cieplno-chemiczna, skrawanie, szlifowanie, czyszczenie precyzyjne, a także w magazynach gazów technicznych, chemicznym i magazynie odpadów. Wybranych zostało 12 pasywnych czujników katalitycznych serii 47K, 3 moduły sterowania Gasgard XL mogące współpracować z pięcioma detektorami oraz 2 czujniki niedoboru tlenu PRIMAX P.

  Zobacz zastosowane urządzenia

  Detektor seria 47K

  Detektor gazu Seria 47K

  Sterownik GasGard XL

  GasGard XL

  Detektor PrimaX P

  Detektor PrimaX P

  Po wykryciu zadanego stężenia zastosowane czujniki zrealizują wybrane z następujących akcji:

  • włączenie alarmu wizualno-akustycznego,
  • zamknięcie elektrozaworu na rurociągu zasilającym lub odcięcie zasilania elektrycznego do pomieszczenia, oprócz oświetlenia awaryjnego (wykonanie Ex) oraz załączenie wentylacji awaryjnej.

  Zaletą zastosowanych systemów niewątpliwie są duża wytrzymałość w agresywnych środowiskach pracy, możliwość sprawnej obsługi i instalacji, długa żywotność oraz łatwość kalibracji gazów.

  Dostępne rozwiązania

  Detektor gazu SmArtGas 4

  Czujnik gazu SmArtGas 4

  Przeznaczony do stref Ex, Innowacyjna funkcjonalność R-G-OFF , Czterokolorowy wyświetlacz FLED, Głowica FL.M (opcjonalnie), która jako jedyna zapewnia stopień ochrony IP67 wśród czujników od polskich producentów.

  czujnik progas 4

  Detektor gazu ProGas 4

  Bez certyfikacji ATEX. Ma to swoje plusy, gdyż pozwala to zastosować w nim najszerszą możliwą gamę sensorów, które umożliwiają wykrywanie np. sześciofluorku siarki stosowanego w energetyce oraz gazów RX.

  Czujnik gazu ReAct 4

  Został stworzony do mierzenia stężenia gazów reaktywnych, gdy wymagane jest stosowanie urządzenia w wykonaniu Ex, z uwzględnieniem atmosfer agresywnych i korozyjnych.

  czujnik aspiracyjny rapidgas e

  Czujnik aspiracyjny RapidGas E

  Wykorzystywany jest, gdy pomiar następuje w miejscach trudnodostępnych, niebezpiecznych da człowieka (np. generator w elektrowni, przyłącza generatora), lub gdy mierzony gaz ma wysoką temperaturę, wilgotność.

  Sygnalizatory Optyczno-Akustyczne LTT2 lub LTT4

  Zapewniają komfort i poczucie bezpieczeństwa dla pracowników realizujących zadania w przestrzeniach, w których obrębie funkcjonują detektory SmArtGas 4, ProGas 4 lub ReAct 4.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie Detektorów Gazów, a także Ogrzewania Ex. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF AGATA SŁABOSZEWSKA
  AGATA SŁABOSZEWSKA – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt

   Dostawa

   Dostawa

   Montaz

   Montaż

   Uruchomienie

   Uruchomienie

   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Detektory Gazów:
   • Jaki detektor gazu dobrać, kiedy potrzebuję urządzenia w wykonaniu Ex, z uwzględnieniem atmosfer agresywnych i korozyjnych?
   • W jaki sposób najlepiej sygnalizować wykryte przekroczenia norm stężenia gazów?
   • Poszukuję detektora acetylenu (przykład) – co możecie zaproponować?
   Ogrzewanie Ex:
   • Jak dobrać grzejnik Ex do mojego pomieszczenia?
   • Jakie grzałki mogę stosować do obudów i rozdzielnic w strefie Ex?
   • Jak dobrać termostaty do grzejników?

   Darmowa konsultacja