Gazowe systemy gaśnicze

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Gazowe systemy gaśnicze

  Gazowe systemy gaśnicze

  Projektujemy i wdrażamy gazowe systemy gaśnicze oraz kompletne systemy pożarowe, które swoim zakresem obejmują: system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożarów, wentylację i oddymianie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, telewizję dozorową oraz kontrolę dostępu i rejestracji czasu pracy. Instalacje ppoż dostarczamy głównie dla obiektów przemysłowych, w których występują trudne warunki pracy (wysokie zapylenie, wysoka wilgotność, zmienna temperatura, strefy zagrożenia wybuchem itp.). Wykonujemy także wizualizacje systemów przeciwpożarowych oraz ich integracje z istniejącymi w danym obiekcie systemami bezpieczeństwa.

  ZAKRES PRAC – gazowe systemy gaszące

  • opracowanie koncepcji oraz niezbędnych projektów
  • dobór i dostawa kluczowych elementów instalacji
  • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
  • opracowanie wizualizacji systemu gaszenia gazem
  • integracja systemu z istniejącymi systemami bezpieczeństwa
  • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji przeciwpożarowej

  ZAKRES PRAC – kompletne systemy ppoż.

  Poza instalacjami gaszenia pożarów gazami obojętnymi projektujemy i wdrażamy także kompletne systemy przeciwpożarowe. Systemy te stanowią integrację wszystkich lub wybranych rozwiązań z poniższej listy. Nasze rozwiązania integrujemy także z istniejącymi w danym obiekcie systemami bezpieczeństwa. Tym samym realizujemy zadania o różnym poziomie skomplikowania oraz na różnych etapach życia danego obiektu.

  1. System sygnalizacji pożaru (SAP, SSP) – przewodowy i bezprzewodowy
  2. System detekcji pożaru
  3. Systemy wentylacji i oddymiania
  4. System monitoringu CCTV
  5. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
  6.  Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
  7. Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
  8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
  9. Stałe urządzenia gaśnicze

  GAZOWE UKŁADY GAŚNICZE – opis układu

  Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Są skuteczne i szczególnie polecane w miejscach, w których przechowuje się wartościowy i wrażliwy sprzęt, który mógłby zostać uszkodzony przy użyciu środków gaśniczych opartych na wodzie. Znajdują również zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej w miejscach składowania niebezpiecznych substancji i łatwopalnych cieczy, a nawet metali. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych. Ze względów bezpieczeństwa osób pracujących w gaszonych przestrzeniach, gaz gaśniczy wpływa przez dysze gaśnicze do chronionych obszarów dopiero po uprzednio zdefiniowanym czasie zwłoki.

  GAZOWE SYSTEMY GASZĄCE – CO2 / argon / azot

  • Gazowe systemy gaśnicze z zastosowaniem CO2

   Jako środek gaśniczy stosuje się dwutlenek węgla – CO2. Takie rozwiązanie stosuje się przede wszystkim do ochrony łatwopalnych cieczy i do gaszenia obiektów wolnostojących, np. w przypadku ochrony zaawansowanych elektronicznie maszyn produkcyjnych. Gaz jest przechowywany pod ciśnieniem 50 bar w stalowych butlach. Przy stosowaniu tego środka gaśniczego należy przestrzegać branżowych wytycznych celem uniknięcia szkód na osobach.

  • Gazowe systemy gaśnicze z zastosowaniem Ar

   Jako środek gaśniczy stosuje się argon – Ar. Argon jest stosowany przede wszystkim do ochrony obszarów w najwyższym stopniu wrażliwych. Środek ten gasi ogień całkowicie bez pozostałości i bez szkód pośrednich spowodowanych przez środek gaśniczy. Gaz jest przechowywany w butlach stalowych pod ciśnieniem do 300 bar. Podczas gaszenia dochodzi do redukcji zawartości tlenu w pomieszczeniu tak, że wymagane są dodatkowe środki ochrony osobistej.

  • Gazowe systemy gaśnicze z zastosowaniem gazów chemicznych

   Chemiczne środki gaśnicze stosowane są wszędzie tam, gdzie efekt zależy od bardzo szybkiego gaszenia pożaru. W przeciwieństwie do systemów gaśniczych z zastosowaniem gazów obojętnych, efekt gaszenia bazuje na procesie fizyczno-chemicznym. Z jednej strony ciepło jest absorbowane , a z drugiej strony uwalniane są wolne rodniki, aby wstrzymać reakcję łańcuchową procesu spalania.

  • maszyny wolnostojące (stosuje się gaszenie obiektowe, często jako jedyna możliwość ochrony Ppoż.),
  • serwerownie,
  • pomieszczenia rozdzielni elektrycznych,
  • maszyny drukarskie,
  • transformatory,
  • turbiny,
  • młyny kruszące,
  • obrabiarki,
  • kabiny lakiernicze,
  • silosy,
  • systemy hydrauliczne,
  • magazyny niebezpiecznych substancji,
  • gazów i cieczy palnych

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja