System mgły wodnej dla maszyn, technologii i obiektów przemysłowych

Projektujemy, konsultujemy i montujemy systemy gaszenia mgłą wodną w zakładach przemysłowych. Jako jedni z nielicznych na polskim rynku mamy szerokie doświadczenie przemysłowe (m.in. z branży drzewnej, spożywczej, energetycznej, czy przetwórstwa odpadów). Naszą największą specjalizacją są trudne do wykonania zadania, których mało kto chce się podjąć. Pomożemy, kiedy musisz zabezpieczyć przed pożarem np. duże, czy wręcz ogromne maszyny produkcyjne, przenośniki taśmowe oraz całe linie technologiczne. Wiemy, jak prowadzić prace na terenie czynnego zakładu przemysłowego, aby nie spowodować przestojów Twoich linii produkcyjnych. Gaszenie mgłą wodną zaprojektujemy i zamontujemy zgodnie z wytycznymi VdS, PN-EN, NFPA, FM GLOBAL – postąpimy tak, jak będzie tego wymagań np. Twój ubezpieczyciel.

Nasza specjalizacja to

 • energetyka
 • branża drzewna
 • branża spożywcza
 • przetwórstwo odpadów
 • chemia i petrochemia
 • inne
 • PN-EN
 • VdS
 • FM Global
 • NFPA
 • tam, gdzie inni się poddają, my dopiero się rozkręcamy
 • zabezpieczamy produkcyjne kolosy (np. maszyny o długości 9 boisk do siatkówki)
 • realizujemy testy, dzięki którym precyzyjnie dobieramy technologię gaszenia
 • montujemy systemy ppoż. w środowisku wysoce korozyjnym C5M/C5-I

Współpraca z ubezpieczycielami

Informacje przekazywane nam przez naszych klientów są jasne: ubezpieczyciele aktualnie zwracają szczególną uwagę na obecność lub brak samoczynnych instalacji do prowadzenia akcji gaśniczej. To dlatego właśnie audyty ubezpieczycieli i późniejsze wymogi stawiane firmom produkcyjnym przed zawarciem polisy zwykle wyzwalają pierwszy kontakt z naszą firmą. Najważniejsze więc co możemy Ci zapewnić, to obietnica, że niezależnie jakie wymagania nakreślił Tobie ubezpieczyciel, spełnimy je wszystkie.

System gaszenia mgłą wodną niskociśnieniową najlepiej sprawdzi się w ochronie:

Podajników taśmowych do nawęglania i biomasy

ochrona tryskaczowa pojedynczych urządzeń produkcyjnych

Maszyn i linii produkcyjnych

ochrona ppoż lekkich konstrukcji przemysłowych

Przestrzeni produkcyjnych o konstrukcji lekkiej

system mgłowy dla-hal-produkcyjnych

Pomieszczeń produkcyjnych wysokiego ryzyka

Próbne gaszenie transformatora - przykład

Transformatorów i zbiorników olejowych

system mgły wodnej kiedy nie ma miejsca na zbiornik i pompy ppoż

Miejsc, gdzie brakuje miejsca na dużą pompownię, zbiornik wody i grube rury

Zabezpieczenia ppoż. w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

Chronimy skomplikowane maszyny i technologie przemysłowe – to co innego niż obiekty komercyjne

Wyobraź sobie sytuację, w której odpowiadasz za zabezpieczenie ogromnej nowo instalowanej maszyny produkcyjnej w Twoim zakładzie przemysłowym. Dla biura projektowego, z którym współdziałasz, jest to zadanie nowe, ponieważ maszyna jest obecnie w fazie powstawania, więc trudno jest rozplanować wszystkie niezbędne rury i dysze gaśnicze. Co więcej, poprzedni dostawca systemów przeciwpożarowych odmówił nawet przedstawienia oferty dla tak skomplikowanego zadania. Tymczasem Ty odczuwasz presję ze strony zarządu związaną z nadchodzącymi terminami i oczekiwaniami przełożonych.

W przypadkach, które dla wielu firm z sektora bezpieczeństwa przeciwpożarowego mogą wydawać się skomplikowane, my odnajdujemy naszą przewagę. Specjalizujemy się w realizacji takich złożonych projektów. Proces rozpoczynamy od wybrania najbardziej efektywnej technologii gaśniczej (może to być gaszenie mgłą wodną, jak i inne rodzaje SUG), przez przeprowadzenie testów potwierdzających jej skuteczność, aż do zaprojektowania i wdrożenia kompleksowego rozwiązania w Twoim zakładzie. Nasze realizacje znacznie różnią się od rutynowych instalacji typowych dla obiektów komercyjnych. Ponadto, systemy gaszenia mgłą wodną oraz inne instalacje przeciwpożarowe montujemy w aktywnych zakładach, z największą ostrożnością, aby nie naruszyć działania innych urządzeń.

– POZNAJ WSZYSTKIE RÓŻNICE –

Obiekty komercyjneObiekty przemysłowe
Ryzyko zakłócenia pracy obiektu podczas montażuZerowe lub minimalne - systemy mgły wodnej najczęściej montowane są podczas budowy obiektu, lub poza godzinami normalnej pracySpore lub wysokie - prace najczęściej prowadzone są na terenie czynnego zakładu przemysłowego i nie mogą uniemożliwiać normalnej pracy, czy powodować przestojów produkcyjnych.
Dostępność wykorzystania rusztowań, wózków, podnośnikówDowolna - najczęściej są to przestronne, niezapełnione jeszcze przestrzenie, w których bez przeszkód można wykorzystać rusztowania, wózki i podnośnikiZnacznie ograniczona - ze względu na ciasno zabudowane hale z trudnym dostępem do punktów montażu systemu mgły wodnej
Ryzyko kolizji budowanego systemu gaszenia mgłą wodną z infrastrukturą haliZerowe lub minimalne - ponownie z uwagi na montaż w niezagospodarowanych przestrzeniachWysokie - z uwagi na istniejącą, często wysoką zabudowę urządzeń oraz instalacji pomocniczych
Reżim BHPPrace prowadzone są w standardowym reżimie BHPPrace w wysokim reżimie BHP co wymaga szeregu ustaleń i zgód na prace

STUDIA PRZYPADKÓW

Instalacje ppoż. (w tym systemy mgły wodnej) – historie naszych klientów

Mgłowe urządzenie gaśnicze na przenośniku biomasy
Mgłowe urządzenie gaśnicze na przenośniku biomasy

Mgłowe urządzenie gaśnicze na przenośniku biomasy: co przekonało inwestora?

Zabezpieczenie przenośników taśmowych biomasy stanowi etap kompleksowej modernizacji instalacji przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych w dwóch elektrowniach. Modyfikacja wynika ze zmiany paliwa z węgla na mieszankę węgla ze znacznie łatwiej zapalną i wybuchową biomasą. Dowiedz się dlaczego w tym przypadku zrezygnowaliśmy z instalacji zraszaczowych/tryskaczowych na rzecz niskociśnieniowej mgły wodnej.

Instalacja przeciwpożarowa dla maszyny papierniczej

Ta maszyna papiernicza była największym urządzeniem jakie kiedykolwiek zabezpieczaliśmy przed pożarem. Prawdziwy kolos. 160 metrów długości oraz 12 wysokości. To tyle co 4-pietrowy blok mieszkalny o długości 9 boisk do siatkówki. Jak się jednak okazało, to nie rozmiar stanowił tu największe wyzwanie.

Zraszacz nad mostem skośnym
Zraszacz nad mostem skośnym

Wieloletnia współpraca GRUPY WOLFF z dużą Grupą Kapitałową z branży energetycznej i cieplnej

Kiedy rozpoczęliśmy naszą współpracę z inwestorem, prawie wszystkie obiekty i budynki wymagały mniejszych lub większych modernizacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego. Niniejszy artykuł opisuje naszą długotrwałą współpracę.

Budowa i działanie systemu mgły wodnej

Mgła jako środek gaśniczy

System mgły wodnej należy do grupy Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG). Rozpyla on pod wyznaczonym ciśnieniem mgłę, czyli ogromną ilość malutkich kropel wody (wielkość kropel od 50 do 450 mikrometrów). Mgła wodna pozwala na szybką wymianę cieplną, a zatem skuteczne ugaszenie pożaru. Tempo wymiany zależy od powierzchni, różnicy temperatury między kroplami a otoczeniem oraz współczynnika wymiany ciepła. Ten ostatni jest wyznaczany biorąc pod uwagę parametry materiału, oraz średnicę i prędkość kropel wody. Czytaj więcej o charakterystyce gaszenia pożaru mgłą wodną niskociśnieniową.

 • 50-450 mikrometrów
 • Taką wielkość mają małe kropelki wody tworzące gaśniczą mgłę wodną
system-mgły-wodnej-rozpylenie-dyszy-tło-budowa-instalacji
 • 10 razy większa skuteczność gaśnicza systemu mgły wodnej od wody z tryskaczy / zraszaczy
 • Dane potwierdzone wieloma badaniami z ostatnich lat

Potwierdzone badaniami komponenty do gaszenia pożaru

Projektując i montując instalacje mgły wodnej, korzystamy tylko z certyfikowanych rozwiązań, posiadających poświadczenia akredytowanego laboratorium o pozytywnym teście gaszenia pożaru w pełnej skali. Musimy mieć pewność, że rozpoczęcie akcji gaśniczej przy znacznie mniejszym niż w systemach tryskaczowych zużyciu wody bez problemu pozwoli na opanowanie pożaru w Twoim zakładzie przemysłowym. W przypadku niestandardowych obiektów lub wykorzystania systemu mgły wodnej, dla absolutnej pewności, możemy wykonać dodatkowe testy potwierdzające skuteczność gaszenia.

dysze-systemu-mgły-wodnej

System mgły wodnej – dobór komponentów do dysz

System mgły wodnej pozwala na użycie zarówno dysz mgłowych zamkniętych elementem termoczułym (tryskacze mgłowe z ampułką), jak stosowane są dysze otwarte (jak w instalacjach zraszaczowych). W przypadku instalacji zamkniętej może być ona również jak w instalacjach tryskaczowych na stałe wypełniona wodą, lub być typu suchego, czyli wypełniona powietrzem pod ciśnieniem, którego ujście uruchamia dopływ wody. W związku z tym dobór odpowiednich komponentów systemów gaśniczych na mgłę wodną (np. rodzaju zastosowanych zaworów, pomp, czy też konieczności lub braku konieczności użycia systemów detekcji) jest bezpośrednio związany z rodzajem dysz, które dobrano do ochrony konkretnego obszaru lub pomieszczenia.

 • 50-90% mniej wody zużywa się do gaszenia mgłą
 • Korzyści: mniejsze wymagania pod zbiornik wody ppoż., mniejsze ryzyko strat w mieniu w wyniku zalania itp.

System gaśniczy na mgłę wodną – jakie korzyści przekonały inwestora?

Mgłowe urządzenie gaśnicze na przenośniku biomasy

Konsultowaliśmy i realizowaliśmy system mgły wodnej na przenośniku biomasy.

 • co przekonało inwestora do systemu mgły wodnej?
 • dlaczego nie wybrał instalacji zraszaczowej?
 • jakie obliczenia wykonaliśmy podczas konsultacji?
 • co wpływało na potencjalny czas realizacji inwestycji?

Chłodzenie czy gaszenie mgłą wodną?

Układy mgłowe mogą być projektowane i montowane nie tylko w celu ugaszenia pożaru, ale również (bądź tylko) po to, aby pełnić inne funkcje ochronne. Jakie są różnice w systemach mgłowych, kiedy chcemy gasić pożar, a kiedy naszym celem jest schładzanie?

GASZENIE

system gaszenia mgłą wodną

Badania pokazują, że w dużych kubaturach mgła wodna o większych kropelkach działa skuteczniej niż ta o kropelkach mniejszych

Wypieranie tlenu ma mniejsze znaczenie, kiedy celem jest gaszenie pożaru, niż w przypadku chłodzenia paliwa, czy zwilżania otoczenia

SCHŁADZANIE

chłodzenie mgłą wodną

Chłodzenie obiektu wymaga trochę większych kropelek, aby miały one styczność z chronionym obiektem – nie mogą za wcześnie wyparować

Jeśli chcemy użyć mgły do chłodzenia otoczenia, to kropelki powinny być mniejsze. Najlepiej dobrać dysze zapewniające odpowiedni mix kropelek np. 150-300 mikrometrów

Kiedy montaż systemu mgły wodnej nie wpływa na produkcję, Ty śpisz spokojnie.

Zajmujesz się produkcją. Wytwarzanie, pakowanie, przechowywanie… to kluczowe działania, by osiągnąć zysk – my to rozumiemy, dlatego systemy mgły wodnej wykonujemy tak, aby jak najmniej zakłócać proces produkcyjny. Jesteśmy ekspertami w realizacji instalacji przeciwpożarowych w przemyśle, więc z własnego doświadczenia znamy sposoby na przewidywanie i rozwiązywanie potencjalnych wyzwań (bierzemy je pod uwagę już w fazie projektowania), a także umiemy efektywnie współdziałać z osobami zarządzającymi produkcją, aby na bieżąco koordynować miejsca, gdzie możemy przeprowadzać montaż rurociągów, czy prowadzić prace wysokościowe. Nasze działania są planowane wyłącznie na określone dni i godziny. Dostosowujemy się do zaplanowanych przestojów produkcyjnych lub okresów o zmniejszonej intensywności pracy. Gdy potrzeba, pracujemy nocą. Metody pracy zawsze dostosowujemy do charakterystyki danej produkcji.

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?

zabezpieczenia przeciwpożarowe na czynnych zakładach przemysłowych

Eliminujemy / ograniczamy do minimum przestoje produkcyjne

Ściśle koordynujemy montaż z planowaniem produkcji i UR

Ustalamy, co przywieziemy na teren zakładu np. zwyżki/rusztowania/alpinistów

Przestrzegamy wszystkich wewnętrznych procedur Twojego zakładu

Jeśli to konieczne pracujemy także w nocy, czy w weekendy

Poruszamy się i pracujemy tylko w udostępnionych nam strefach

Przed montażem zabezpieczamy Twoje maszyny i urządzenia

Po montażu sprzątamy i umożliwiamy szybki powrót produkcji

Prace bezpieczne dla mienia inwestora

Na każdym etapie naszych działań kluczowe dla nas jest bezpieczeństwo mienia inwestora, które jest zgromadzone w halach, magazynach i innych przestrzeniach produkcyjnych. Zdajemy sobie sprawę, że ewentualne uszkodzenia powstałe z naszej winy mogą mieć późniejsze reperkusje w ciągłości działania produkcji. Robimy więc wszystko, aby do takich sytuacji nie dochodziło.

PRZED MONTAŻEM

zakład produkcyjny przed montażem zabezpieczeń przeciwpożarowych

Uzgadniamy zakres prac z inwestorem

Dokładnie zapoznajemy się z wytycznymi dot. bezpieczeństwa

Zabezpieczamy stanowisko pracy

Przykrywamy maszyny i urządzenia

PODCZAS PRAC I PO MONTAŻU

montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych na czynnym zakładzie produkcyjnym

Poruszamy się z zachowaniem najwyższej ostrożności

Dbamy o to, aby nic nie uszkodzić

Dokładnie sprzątamy stanowisko po montażu

Umożliwiamy błyskawiczne przywrócenie produkcji

 • opracowanie koncepcji oraz niezbędnych projektów
 • dobór i dostawa kluczowych elementów instalacji
 • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
 • opracowanie wizualizacji systemu mgły wodnej
 • integracja instalacji z istniejącymi systemami bezpieczeństwa
 • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji przeciwpożarowej

Poza systemami mgły wodnej, projektujemy i wdrażamy kompletne, zintegrowane ze sobą systemy przeciwpożarowe – poniżej znajdziesz ich pełną listę. Co ważne, w zależności od Twoich potrzeb nasze działania mogą obejmować wszystkie lub tylko wybrane z wymienionych punktów. W razie potrzeby dostarczane systemy integrujemy z istniejącymi już rozwiązaniami.

 1. System sygnalizacji pożaru (SAP, SSP) – przewodowy i bezprzewodowy
 2. System detekcji pożaru
 3. Systemy wentylacji i oddymiania
 4. System monitoringu CCTV
 5. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 6.  Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
 7. Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 9. Stałe urządzenia gaśnicze

System gaszenia mgłą wodną jest szczególnym rodzajem zastosowania wody, jako środka gaśniczego. W związku z tym, że podczas gaszenia mgłą wodną mamy do czynienia z bardzo drobnymi kropelkami wody, zjawiska fizyczne występujące podczas procesu gaszenia nieco różnią się od tych, które możemy zaobserwować w trakcie gaszenia wodą w systemach klasycznych.

Najlepszy efekt gaśniczy można uzyskać przez indywidualny dobór wielkości kropelek do celu aplikacji, typu pożaru i przestrzeni objętej pożarem. Pozwala to niejako sterować zjawiskami fizycznymi, które chcemy osiągnąć podczas zagrożenia pożarowego. I tak przykładowo mgła może nie docierać bezpośrednio do płomieni lub palącego się materiału, gdyż może parować już w momencie zbliżania się do źródła ognia.

W związku z powyższym:

 • mgła wodna szybciej niż w przypadku wody zaczyna wypierać tlen z bezpośredniego sąsiedztwa płomieni, ponieważ zdecydowanie szybciej ulegnie parowaniu (dotyczy zamkniętych pomieszczeń lub działania w dużej strefie gaśniczej).
 • skoro mgła wodna szybciej paruje, to przejmuje znacznie efektywniej ciepło od palącego się materiału, niż w przypadku zastosowania klasycznych instalacji wodnych (tryskacze/zraszacze). Obniża temperaturę, otoczenia, płomieni i paliwa, co powoduje zmniejszenie ilości energii cieplnej, przyczyniającej się do rozwoju procesu pyrolizy i utlenienia paliwa. Można więc powiedzieć, że mgła wodna oddziałuje najmocniej na energię w trójkącie spalania
 • mgła w określonych warunkach ma również możliwość oddziaływania na stężenie tlenu
 • przy zastosowaniu większych kropelek oddziałuje też na ramię paliwa w trójkącie spalania, wytwarzając warstwę wody podobnie jak tryskacze. Oddziałując na więcej niż jedno ramię trójkąta, można wykorzystać mniej środka gaśniczego do osiągnięcia efektu.

Systemy gaszenia mgłą wodną mogą osiągać wymagane ciśnienie rozpylania przez zasilanie ze zwykłych zbiorników z wodą ppoż. i dobranych odpowiednio pomp, lub także przy użyciu jednego lub wielu zbiorników wypełnionych wodą pod ciśnieniem.

Pompy to praktyczne rozwiązanie, zapewniające stałe, wysokie ciśnienie mgły wodnej w trakcie akcji gaśniczej. W przypadku mniejszych powierzchni, a tym samym mniejszego zapotrzebowania na wodę, można rozważyć rezygnację z budowy pompowni na rzecz zbiorników wypełnionych wodą pod ciśnieniem. Koszty takiej inwestycji z dużym prawdopodobieństwem będą niższe, jednakże należy wziąć pod uwagę, że takie źródło wody dedykowane jest najczęściej do jednej strefy gaśniczej. Więcej stref gaśniczych w jednym obiekcie może spowodować, ze efekt ekonomiczny przesunie się w stronę systemu pompowego.

Technologię mgły wodnej stosuje się w takich gałęziach przemysłu jak energetyka zawodowa (elektrownie i elektrociepłownie) włącznie ze stacjami transformatorowymi, oraz m.in. w przemyśle petrochemicznym. Oprócz konkretnych branż są to także systemy gaśnicze, które można szerzej zastosować w ochronie tuneli kablowych, sterowni, linii produkcyjnych, magazynów, czy maszynowni.

 • W sytuacjach, kiedy skuteczność systemu mgły wodnej nie jest wystarczająco udowodniona – np. testy skuteczności działania dysz w akredytowanym laboratorium nie wyjdą pozytywnie
 • W sytuacjach, kiedy tańsze i równie skuteczne są inne rozwiązania, a głównym kryterium zakupu jest cena, a nie np. konieczność zużycia do gaszenia jak najmniejszej ilości wody, przez obawę przed zniszczeniem parku maszynowego, długim przestojem produkcji po gaszeniu zwykłą wodą itp.