Mgła wodna jest szczególnym rodzajem zastosowania wody, jako środka gaśniczego. W związku z tym, że podczas gaszenia mgłą wodną mamy do czynienia z bardzo drobnymi kropelkami wody, zjawiska fizyczne występujące podczas procesu gaszenia nieco różnią się od tych, które możemy zaobserwować w trakcie gaszenia wodą w systemach klasycznych. Oddziałując na więcej niż jedno ramię trójkąta spalania, możemy wykorzystać mniej środka gaśniczego do osiągnięcia założonego efektu.

Sterowanie wielkością kropelek we mgle wodnej niskociśnieniowej daje efekt gaśniczy lub chłodzenie

Przede wszystkim we mgle wodnej dobiera się wielkości kropelek do celu aplikacji i typu pożaru. W przypadku systemu mgły wodnej niskociśnieniowej stosuje się kropelki o rozmiarze 50 – 450 mikrometrów. Pozwala to niejako sterować zjawiskami fizycznymi, które chcemy osiągnąć, aby w konsekwencji otrzymać efekt gaśniczy lub efekt chłodzenia mgłą wodną. I tak przykładowo rozpylona mgła może nie docierać bezpośrednio do płomieni lub palącego się materiału, a i tak być skuteczna, gdyż może parować  już w momencie zbliżania się do źródła ognia.

Zaleta: wyparcie tlenu

Kiedy podczas akcji gaśniczej nastąpi wspomniane wyżej parowanie przed dotarciem do obiektu zajętego ogniem, następuje szybsze niż w przypadku wody wypieranie tlenu z bezpośredniego sąsiedztwa płomieni. Wykorzystanie tego zjawiska może mieć miejsce w przemyśle w zamkniętych pomieszczeniach lub działania w dużej strefie gaśniczej. W takim wypadku dysze mgłowe wypuszczą zadaną wielkość kropli pod ustalonym ciśnieniem, aby szybko uległy one wyparowaniu i zmniejszyły dostęp tlenu.

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

  • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

  • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Zastosowanie w celu efektywnego przejęcia ciepła, czyli chłodzenie mgłą wodną

Skoro mgła wodna szybciej paruje, to możemy mówić o kolejnym efekcie przeciwpożarowym. Chodzi o bardziej efektywne przejmowanie ciepła od palącego się materiału, niż w przypadku zastosowania klasycznych instalacji wodnych (tryszkacze/zraszacze). Wytworzona mgła wodna obniża temperaturę otoczenia, płomieni i paliwa. Odpowiednio dobrana mgła zmniejsza więc ilości energii cieplnej przyczyniającej się do rozwoju procesu pyrolizy i utlenienia paliwa. Można więc powiedzieć, że mgła wodna oddziałuje najmocniej na energię w trójkącie spalania.

Mgła pozwala gasić mniejszą ilością wody

Wytwarzanie mgły wodnej przy zastosowaniu większych kropelek oddziałuje też na ramię paliwa w trójkącie spalania. Znajduje zastosowanie wówczas podobnie jak tryskacze do gaszenia budynków i innych zagrożonych obiektów, wytwarzając warstwę wody. Trzeba jednak od razu wspomnieć o tym, że do osiągnięcia założonego efektu potrzebna jest mniejsza ilość wody niż w przypadku tryskaczy.

Nie narzucamy, a pomagamy dobrać system do gaszenia pożarów w przemyśle

Wiesz już, że mgła wodna niskociśnieniowa jest skuteczna w gaszeniu pożarów, w tym pożarów w zakładach przemysłowych. Czy wiesz jednak, czy mgła sprawdzi się w gaszeniu budynków i technologii w Twoim przedsiębiorstwie? Jesteśmy po to, aby ci w tym pomóc. Przeczytaj historię firmy, która zgłosiła się do nas z potrzebą zamontowania klasycznego systemu zraszaczy wodnych, w ostatecznie zdecydowała się na mgłę wodną. Decyzja ta została podjęta w momencie, w którym wykonaliśmy szereg obliczeń, w tym uwzględniliśmy wytrzymałość konstrukcyjną chronionych urządzeń gdyby zalać je wodą, a także dotyczyła dostępności poszczególnych komponentów systemu na rynku.