Quote

EFRA to Efektywna Rafinacja zbudowana na podstawie szeregu precyzyjnie połączonych instalacji, które umożliwiają znacznie głębszy przerób ropy naftowej. W zamierzeniach projektu na pierwszy plan wyjdą ciężkie pozostałości procesu rafinacji, które zostaną przerobione na wysokomarżowe produkty jak olej napędowy czy paliwo lotnicze. Jednocześnie ograniczone zostanie wytwarzanie takich produktów jak asfalt oraz ciężkie oleje opałowe, które charakteryzują się niską marżowością. Dzięki nowym instalacjom rafineria Grupy LOTOS, bez zwiększania dodatkowego przerobu ropy naftowej, wytworzy dodatkowych 900 tys. ton wysokiej jakości paliw i 300 tys. ton koksu petrochemicznego. To zwiększy naszą konkurencyjność na trudnym rynku rafineryjnym w Europie.

Quote

Nazwa dyrektywy ATEX pochodzi z języka francuskiego Atmosphères Explosibles, co oznacza atmosfery wybuchowe.

Quote

Podstawowym i najważniejszym dokumentem, na podstawie którego użytkownik ocenia urządzenie pod kątem możliwości zastosowania go w środowisku atmosfery wybuchowej, jest Deklaracja zgodności UE.