Quote

Wg statystyk jednostki filtracyjne, centralne odkurzacze oraz cyklony należą do grupy urządzeń najbardziej zagrożonych wybuchem. Wg opracowania BIA – Reports 11/97 grupa ta pod względem liczby odnotowanych wybuchów zajmuje drugie miejsce, a w przypadku pyłów metalicznych aż 44% wszystkich wypadków tego typu ma miejsce właśnie w instalacjach odkurzania. Bardziej zagrożone są jedynie silosy oraz zbiorniki.

Quote

Blok 858 MW pracujący w Elektrowni Bełchatów to największa jednostka wytwórcza w historii polskiej energetyki oraz najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce. Cały system układu nawęglania to około 6,5 tys. ton konstrukcji stalowych, około 1.500 m bieżących galerii, 3.000 m przenośników, układ kruszenia i obróbki granulacyjnej węgla. W ciągu technologicznym znajduje się także zbiornik szczelinowy o pojemności 5.000 ton węgla, służący jako zbiornik retencyjny dla zapewnienia zasilania w węgiel nowego bloku.

Quote

EFRA to Efektywna Rafinacja zbudowana na podstawie szeregu precyzyjnie połączonych instalacji, które umożliwiają znacznie głębszy przerób ropy naftowej. W zamierzeniach projektu na pierwszy plan wyjdą ciężkie pozostałości procesu rafinacji, które zostaną przerobione na wysokomarżowe produkty jak olej napędowy czy paliwo lotnicze. Jednocześnie ograniczone zostanie wytwarzanie takich produktów jak asfalt oraz ciężkie oleje opałowe, które charakteryzują się niską marżowością. Dzięki nowym instalacjom rafineria Grupy LOTOS, bez zwiększania dodatkowego przerobu ropy naftowej, wytworzy dodatkowych 900 tys. ton wysokiej jakości paliw i 300 tys. ton koksu petrochemicznego. To zwiększy naszą konkurencyjność na trudnym rynku rafineryjnym w Europie.