Quote

Efektywny transport materiałów sypkich na większe odległości powinien spełniać szereg parametrów, m.in.: nie niszczyć i nie powodować segregacji produktu, uniemożliwiać dostanie się do transportowanego produktu zanieczyszczeń, zużywać niewiele energii, nie zajmować dużo miejsca, ograniczać pylenie produktu, co ma istotny wpływ na ogólne warunki pracy oraz utrzymanie czystości w zakładzie, a w przypadku produktów palnych niweluje także zasięg stref zagrożenia wybuchem.

Quote

Na kompleksowe opracowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę składają się: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, niezbędne dokumenty i uzgodnienia zależne od typu i lokalizacji obiektu, specjalistyczna wiedza.

Quote

Wg statystyk jednostki filtracyjne, centralne odkurzacze oraz cyklony należą do grupy urządzeń najbardziej zagrożonych wybuchem. Wg opracowania BIA – Reports 11/97 grupa ta pod względem liczby odnotowanych wybuchów zajmuje drugie miejsce, a w przypadku pyłów metalicznych aż 44% wszystkich wypadków tego typu ma miejsce właśnie w instalacjach odkurzania. Bardziej zagrożone są jedynie silosy oraz zbiorniki.