Quote

Obecnie taki system zaistnienia eksplozji, do jakiej doszło w Rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach (artykuł poniżej), klasyfikuje się jako BLEVE (ang. Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), czyli wybuch rozszerzających się par wrzącej cieczy. Do BLEVE dochodzi w wyniku wielomiejscowego uszkodzenia zbiornika (w tym przypadku było ono spowodowane pożarem zewnętrznym), zawierającego ciecz, której temperatura przekroczyła punkt wrzenia.

Waleczny inżynier sprzedaży poszukiwany!

Najważniejszym kapitałem firmy są pracownicy. Dlatego chcemy przyciągać najlepszych. Ufać im. Uczyć ich, ale i uczyć się od nich. Tworzyć synergię, która sprawia, że jeden plus jeden to trzy, cztery, a nawet pięć. Moje doświadczenie pokazuje, że jest to możliwe. Jeśli jesteś waleczny, lubisz szukać nietypowych rozwiązań, a przy tym chcesz się nieustannie rozwijać, to koniecznie sprawdź ten wpis.

Zobacz więcej

FILM – wyładowanie elektrostatyczne doprowadziło do zapłonu i wybuchu oparów palnej cieczy, magazynowanej w zbiorniku IBC. Doszło do pożaru. Przyczyną brak uziemienia

W zakładzie produkującym lakiery do paznokci, kremy, balsamy oraz perfumy doszło do zapłonu i wybuchu oparów palnej cieczy. Tragiczne zdarzenie zarejestrowały kamery przemysłowe (uwaga – film zawiera sceny drastyczne). W zdarzeniu ucierpiało 125 pracowników.

Zobacz więcej

Quote

W dniach 20-21 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się najbardziej merytoryczna konferencja dedykowana branży przemysłowej. Tematyka obejmować będzie zagadnienia związane z bezpieczeństwem wybuchowym i procesowym w zakładach stosujących niebezpieczne gazy i ciecze. Wydarzenie wzbogacone jest o demonstracyjne pokazy wybuchów oraz skuteczności zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Podczas godzinnego pokazu, wspartego merytorycznym komentarzem eksperta, można przekonać się, jakie zagrożenie niosą stosunkowo niewielkie ilości gazów i pyłów, które powszechnie stosuje się w przemyśle.

Instalacja katalitycznego odazotowania spalin w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego

Problem wpływu działalności człowieka na środowisko oraz emisji przemysłowych zanieczyszczeń, które były wynikiem działalności nastawionej wyłącznie na zysk, pojawił się stosunkowo niedawno. Początek szybkiego rozwoju przemysłu został zapoczątkowany w XVIII wieku, natomiast jego apogeum przypadło na połowę XX wieku. Wtedy też zaczęto dostrzegać negatywne zmiany, jakie rozwój przemysłu poczynił w środowisku naturalnym.

Zobacz więcej

Monitorowanie wycieków amoniaku za pomocą spektroskopii laserowej

W przemyśle nawozowym inżynierowie procesowi powinni być świadomi toksycznych i łatwopalnych właściwości amoniaku. Nieprawidłowe postępowanie lub monitorowanie może być śmiertelnie poważnym błędem. Najczęściej stosowanymi stacjonarnymi i przenośnymi czujnikami gazu NH3 są czujniki elektrochemiczne, na podczerwień oraz półprzewodnikowe (typu MOS i CI ze wstrzykiwaniem ładunku).

Zobacz więcej

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)