Quote

W chwili kontaktu obłoku pyłu z efektywnym źródłem zapłonu dochodzi do inicjacji wybuchu, którego skutki są trudne do przewidzenia. Z tego względu zgodnie ze wspomnianą dyrektywą ATEX w obrębie instalacji zagrożonych wybuchem należy eliminować lub ograniczać możliwość wystąpienia tzw. atmosfer wybuchowych, eliminować lub ograniczać źródła zapłonu oraz ograniczać skutki wybuchu do bezpiecznego poziomu.

Systemy detekcji gazu szyte na miarę

Na rynku możemy spotkać wiele podobnych urządzeń detekcji gazu znajdujących szerokie zastosowanie w niemal każdej gałęzi przemysłu. Nie zawsze jednak standardowe rozwiązania wystarczają, by sprostać bardziej wymagającym aplikacjom. Zdarzają się bowiem obszary instalacji, które ze względu na swoje położenie czy warunki występujące w czasie normalnej pracy wymagają bardziej wyszukanych rozwiązań.

Zobacz więcej

Quote

Przeprowadzenie oceny ryzyka wybuchu na etapie projektowym pozwala uwzględnić rozwiązania techniczne, które będą mogły zapewnić minimalny poziom bezpieczeństwa. Niejednokrotnie pozwala to wyeliminować szereg błędnych założeń, a tym samym zredukować koszty zmian w budowanej instalacji.

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)