Szkolenia ATEX / Szkolenia EX

Oferta szkoleń ATEX przewiduje możliwość uczestnictwa w szkoleniach otwartych, wedle konkretnie ustalonego programu, bądź zamkniętych, dostosowanych do specyfiki danego zakładu produkcyjnego lub organizacji. Poniżej znajdują się szczegółowe wykazy tematów poruszanych podczas szkoleń.

Główna tematyka specjalistycznych szkoleń ATEX obejmuje zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego. W ramach szkoleń omawiane są najważniejsze zagadnienia wynikające z tzw. dyrektyw ATEX. Uzupełnieniem głównej problematyki szkolenia jest omówienie podstaw prawnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI

Najbardziej merytorycznej konferencji nt. bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego w przemyśle, wsparta unikalnym pokazem wybuchów oraz skuteczności zabezpieczeń. Dwudniowe spotkanie praktyków wraz z uroczystą kolacją z koncertem i atrakcjami.

Czwartek-z-bezpieczenstwem

Szkolenie skupiające się na zagrożeniach wynikających z obecności w procesie produkcyjnym palnych i wybuchowych pyłów. Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz praktyczne przykłady. Krakowskie edycje wsparte są demonstracyjnym wybuchem wraz z komentarzem.

szkolenie-atex-zamknięte

Przekrojowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz praktycznych przykładów. Szkolenie porusza zagadnienia związane z obecnością w procesie palnych i wybuchowych pyłów, par i gazów. Krakowskie edycje wsparte są demonstracyjnym wybuchem wraz z komentarzem.

Szkolenia-atex-zamkniete

Szkolenie zamknięte organizowane są dla konkretnego przedsiębiorstwa lub organizacji. Jego plan dostosowywany jest do potrzeb uczestników. Duża elastyczność takiego rozwiązania umożliwia lepsze dopasowanie zakresu tematycznego, terminu oraz miejsca szkolenia do wymogów zleceniodawcy. Zwyczajowo w szkoleniu bierze udział od 5 do 15 osób.

Szkolenie-techniki-przeciwwybuchowe

Czwartki z bezpieczeństwem to nowy format szkoleń o charakterze konsultacyjnym. Ich celem jest rozwiązywanie konkretnych problemów uczestników. Każdy czwartek skupia się na innym wiodącym temacie, który w pierwszej części jest omawiany przez prowadzącego. Następnie dyskutowane są problemy uczestników szkolenia. 

Najbliższe szkolenia

W szkoleniach udział wzięli m.in.:

ATEX

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik