Opracowania ATEX

GRUPA WOLFF realizuje kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Podstawowy zakres naszych działań obejmuje przeprowadzanie Audytu Bezpieczeństwa Wybuchowego, wykonywanie Ocen Ryzyka Wybuchu oraz Dokumentów Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla istniejących, jak również nowo-powstających instalacji procesowych.

Integralną częścią dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu oraz Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem jest wyznaczenie zasięgu i rodzaju stref zagrożenia wybuchem. Ponadto, nasi inżynierowie organizują szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego oraz Dyrektyw ATEX.

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

Audyt Bezpieczeństwa Wybuchowego

Audyt Bezpieczeństwa Wybuchowego stanowi szybką metodę określenia krytycznych punktów instalacji, które - w celu zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa - powinny zostać objęte działaniami w pierwszej kolejności.

Zobacz więcej

Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem

Inżynierowie GRUPY WOLFF realizują prace polegające na wyznaczeniu odpowiedniego rodzaju stref zagrożenia wybuchem oraz ich zasięgu dla istniejących, jak również nowo-budowanych instalacji i obiektów.

Zobacz więcej

Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu

Nasz zespół Inżynierów wykonuje profesjonalne oceny ryzyka instalacji na etapie projektowym oraz istniejących instalacji procesowych, których końcowym etapem jest sporządzenie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu.

Zobacz więcej

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – DZPW

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to kompletne, a zarazem najważniejsze opracowanie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego jakie powinien posiadać pracodawca. Powinien być opracowany przed udostępnieniem miejsca pracy osobom pracującym.

Zobacz więcej

Szkolenia ATEX

Oferta szkoleń ATEX przewiduje możliwość uczestnictwa w szkoleniach otwartych, wedle konkretnie ustalonego programu, bądź zamkniętych, dostosowanych do specyfiki danego zakładu produkcyjnego lub organizacji. Poniżej znajdują się szczegółowe wykazy tematów poruszanych podczas szkoleń.

Zobacz więcej

Konferencja ATEX

Konferencja ATEX to unikatowa okazja aby wziąć udział w demonstracyjnych pokazach wybuchów i systemów ochronnych. Podczas konferencji poruszamy takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w zakładach przemysłowych, które wykorzystują głównie materiały sypkie.

Zobacz więcej

ATEX

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)