Instalacje pianowe

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Instalacje pianowe

  Projektujemy oraz montujemy instalacje pianowe przeznaczone głównie do ochrony obiektów przemysłowych i magazynowych obarczonych wysokim ryzykiem pożarowym. Poza instalacjami pianowymi wykonujemy także kompletne systemy przeciwpożarowe obejmujące swoim zakresem detekcję, sygnalizację, rożne techniki gaszenia pożarów, systemy wentylacji i oddymiania oraz oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Ważnym aspektem naszych działań jest integracja wdrażanych systemów przeciwpożarowych z pozostałymi systemami bezpieczeństwa. Skupiamy się przy tym na trudnych zadaniach w branży przemysłowej, gdzie występuje trudne środowisko pracy (wysokie zapylenie, zmienna temperatura, duża wilgotność, strefy zagrożenia wybuchem itp.).

  ZAKRES PRAC – instalacje pianowe

  • opracowanie koncepcji oraz niezbędnych projektów
  • dobór i dostawa kluczowych elementów instalacji pianowych
  • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
  • opracowanie wizualizacji systemu pianowego
  • integracja instalacji z istniejącymi systemami bezpieczeństwa
  • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji przeciwpożarowej

  ZAKRES PRAC – kompletne systemy ppoż.

  Poza instalacjami pianowymi, projektujemy i wdrażamy kompletne, zintegrowane ze sobą systemy przeciwpożarowe – poniżej znajdziesz ich pełną listę. Co ważne, w zależności od Twoich potrzeb nasze działania mogą obejmować wszystkie lub tylko wybrane z wymienionych punktów. W razie potrzeby dostarczane systemy integrujemy z istniejącymi już rozwiązaniami.

  1. System sygnalizacji pożaru (SAP, SSP) – przewodowy i bezprzewodowy
  2. System detekcji pożaru
  3. Systemy wentylacji i oddymiania
  4. System monitoringu CCTV
  5. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
  6.  Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
  7. Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
  8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
  9. Stałe urządzenia gaśnicze

  INSTALACJE PIANOWE – opis układu

  W realizowanych przez nas instalacjach pianowych środkiem gaśniczym jest piana powstała ze zmieszania specjalnego środka pianotwórczego i wody. W zależności od charakteru chronionego pomieszczenia lub zbiornika oraz substancji stwarzających zagrożenie pożarowe dobierany jest jeden z trzech rodzajów piany:

  • piana ciężka – liczba spienienia do 20 (najczęściej stosowana do wypełniania dużych przestrzeni w krótkim czasie – przykładem mogą tu być hale produkcyjne lub magazyny)
  • piana średnią – liczba spienienia od 20 do 200 (najczęściej stosowana w przypadkach, w których pożar może wystąpić w niewielkiej odległości od posadzki – przykładem może tu magazyn tworzyw sztucznych)
  • piana lekką – liczba spienienia od 200 do 1000 (najczęściej stosowana gaszenia palnych cieczy w zbiornikach które uległy rozlaniu – piana rozlewa się na powierzchnie palącej się cieczy odcinając dopływ powietrza oraz obniżając jej temperaturę).

  Dokładny rodzaj środka oraz sposób jego dystrybucji dobierany jest na podstawie właściwości substancji palnych oraz właściwości pomieszczenia lub zbiornika.

  Najważniejsze elementy systemu gaszenia pianą:

  • zawór kontrolno-alarmowy
  • rurociągi
  • źródło środka pianotwórczego
  • źródło wody
  • urządzenie generujące pianę
  • centrala sterująca

  W odróżnieniu od większości firm skupiamy się na realizacji trudnych zadań głównie w branży przemysłowej (w tym także w strefach zagrożenia wybuchem). Naszą siłą jest kompleksowość w zakresie projektowania i wdrażania instalacji pianowych jak również kompletnych systemów przeciwpożarowych. W praktyce oznacza to, że nasze rozwiązania mogą uwzględniać detekcję, sygnalizację i gaszenie pożaru, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, oddymianie i wentylację, monitoring video, a także zarządzanie kontrolą dostępu.

  Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy:

  • zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych
  • magazyny tworzyw sztucznych
  • magazyny produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe
  • instalacje procesowe branży chemicznej

  Zabezpieczenia ppoż. w praktyce przemysłowej

  zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

  Pobierz PDF i dowiedz się:

  • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
  • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
  • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
  • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja