Instalacja gaszenia pianą dla sortowni odpadów

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Problem:

  • operat pożarowy dla sortowni odpadów wykazał konieczność zastosowania instalacji gaśniczej
  • ciężar instalacji wodnej przekraczał wytrzymałość konstrukcyjną dachów hal
  • inwestor wymagał zmniejszenia powierzchni pod zabudowę zbiornika wody ppoż. oraz pompowni

  Rozwiązanie:

  • zastosowaliśmy pianową instalację gaśniczą ze zbiornikiem piany oraz systemem dozowania, co zmniejszyło zużycie wody o 30%
  • to pozwolił zmniejszyć ciężar instalacji mocowanej do dachów hal, jak również zmniejszyć zbiornik wody ppoż. oraz pompownię

  Współpraca z rzeczoznawcą ppoż.

  Rzeczoznawca zakwestionował poprawność wcześniejszych zabezpieczeń ppoż. Dzięki bliskiej współpracy wdrożyliśmy instalację gaszenia, która bez przeszkód została zaakceptowana zarówno przez rzeczoznawcę jak i straż pożarną.

  Lżejsza instalacja, aby nie obciążać hali

  W sortowniach odpadów stosuje się wodne instalacje gaśnicze. W tym jednak przypadku duży ciężar instalacji mocowanej do dachów hal przekroczyłby ich wytrzymałość. Aby wyeliminować ten problem wdrożyliśmy lżejszą instalację pianową.

  Mniejsza pompownia i zbiornik na wodę

  Działka pianowe pozwoliły także zmniejszyć pompownię oraz zbiornik wody ppoż. co było kluczowe dla inwestora, który dysponował ograniczonym terenem pod ich zabudowę. Efektem “ubocznym” był niższy koszt tych instalacji.

  Operat pożarowy wykonany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż wykazał, że zakład przetwórstwa odpadów nie spełnia wszystkich wymogów pożarowych. W rezultacie konieczne było zabezpieczenie dwóch hal o łącznej powierzchni 1024 m2, we wnętrzu których segregowane i składowane są odpady (głównie papier i plastik). Instalacja gaśnicza w szczególności miała zabezpieczać 8 dużych boksów z odpadami oraz jedną ze ścian budynku. To ostatnie działanie miało chronić sąsiedni zakład, który znajdował się w zbyt bliskiej odległości.

  Zadanie, które zrealizowaliśmy pod klucz, obejmowało:

  • projekt, montaż i uruchomienie instalacji gaśniczej
  • pozyskanie pozwoleń, ekspertyz i odbiorów (akceptacja projektu przez rzeczoznawcę ppoż, badanie gruntu pod zbiornik wody ppoż oraz pompownię, ekspertyza wytrzymałości dachów hal, pozwolenie na budowę, odbiór przez PSP)

  Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

  Proste, acz treściwe Check-Listy

  • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
  check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

  Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

  Proste, acz treściwe Check-Listy

  • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
  check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

  Jak ograniczyć powierzchnię zbiornika ppoż i pompowni

  Klientowi zależało na zminimalizowaniu wielkości zbiornika na wodę ppoż oraz pompowni. Miały one stanąć w miejscu, gdzie na co dzień prowadzone są intensywne prace z wykorzystaniem koparek oraz koparek o dużym zasięgu ramienia. Duża powierzchnia wspomnianych instalacji zwiększałaby ryzyko kolizji czego nie akceptował inwestor.

   

  Instalacja zalewowa systemu gaszenia pianą

  Instalacja zalewowa systemu gaszenia pianą

   

  Z tego względu pierwotna koncepcja klienta opierająca się na gaszeniu wodą została zmieniona na instalację opartą o tzw. działka pianowe. To rozwiązanie pozwoliło zmniejszyć wymaganą intensywność zalewania pożaru o ponad połowę. Oznaczało to dla klienta mniejsze zużycie wody, a to z kolei przełożyło się na możliwość zastosowania mniejszego zbiornika oraz pompowni.

  Aby dodatkowo zaoszczędzić miejsce w tym przypadku zdecydowaliśmy się zastosować kompaktową pompownię kontenerową.

  Pompa Diesla dla instalacji ppoż. Podobną zastosowaliśmy w opisanej inwestycji

  Pompa Diesla dla instalacji ppoż. Podobną zastosowaliśmy w opisanej inwestycji

  Czy ciężar instalacji gaśniczej może uszkodzić halę?

  To nie jedyne zalety zastosowania działek pianowych. Obliczono, że klasyczna instalacja oparta o zraszacze wodne w chwili zadziałania ważyłaby aż 16 ton. Ten ciężar znacznie przekroczyłby wytrzymałość konstrukcyjną dachów obu hal, do których miała być mocowana instalacja, co groziło ich uszkodzeniem. W skrajnym przypadku mogło dojść do ich zawalenia.

  Ten fakt został potwierdzony stosownymi obliczeniami w ramach których uwzględniono także inne czynniki jak wpływ wiatru oraz śniegu.

  instalacja gaszenia pianią dla sortowni odpadów cytat

  Zakres zrealizowanych prac:

  • projekt wykonawczy instalacji opartej o działka pianowe
  • zewnętrzny zbiornik wody p.poż poj. w przybliżeniu 350m3 wraz z fundamentem
  • pompownie kontenerową z pompą diesel, zbiornikiem piany, armaturą i wyposażeniem
  • połączenie siecią ppoż. budynku pompowni z halą rurami PEHD
  • wykonanie zasilania wodnego do zbiornika ppoż.
  • ułożenie okablowania zasilającego od stacji transformatorowej do pompowni ppoż.
  • rozdzielacz ze stacjami zalewowymi uruchamianymi elektrycznie
  • system rur, kształtek, dyszy wraz z armaturę i systemem mocującym
  • montaż, uruchomienie instalacji oraz szkolenia

  UWAGA: poniższy tekst pochodzi z artykułu Mateusza Świtały, kierownika dz. ppoż. w GRUPIE WOLFF –  pt. Ryzyko pożarowe w sortowni odpadów. Dlaczego i jakie zabezpieczenia należy stosować?. Jeśli chcesz dowiedzieć się także dlaczego dochodzi do pożarów w sortowniach odpadów oraz jak się przygotować do inwestycji w instalację ppoż. sprawdź koniecznie ten link:

  https://www.grupa-wolff.eu/baza-wiedzy/ryzyko-pozarowe-w-sortowni-odpadow-dlaczego-i-jakie-zabezpieczenia-nalezy-stosowac/

  Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

  zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

  Pobierz PDF i dowiedz się:

  • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
  • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
  • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
  • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

  Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

  zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

  Pobierz PDF i dowiedz się:

  • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
  • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
  • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
  • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

  Jakie zabezpieczenia sprawdzą się w sortowni odpadów?

  Dotychczasowe pożary w sortowniach i miejscach gromadzenia odpadów bardzo klarownie pokazywały, jak niebezpieczne są to obiekty w momencie wystąpienia pożaru. Ogień rozchodzi się gwałtownie i szybko zajmuje duży obszar. Pożar powoduje duże i trujące zadymienie, które zawsze jest potencjalnie niebezpieczne dla otaczającego środowiska. Ze względu na niejednolity rodzaj materiałów palnych, nigdy nie wiadomo, w którą stronę pożar się rozejdzie, a także czy nie dojdzie dodatkowo do eksplozji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie tych instalacji odpowiednimi systemami ppoż. Pytanie jest jakimi?

  • Należy zastosować specjalne, przeznaczone bezpośrednio do gaszenia w halach magazynowych instalacje zraszaczowe.
  • Nieskuteczne w takich warunkach okazują się systemy gaszenia wodą. Topniejący plastik, którego w sortowniach odpadów jest duże nagromadzenie, tworzy niejako „skorupę”, po której spływa woda, nie dostając się w głąb hałdy śmieci.
  • Skuteczne jest za to gaszenie pianą, która dzięki strukturze rozlewiskowej, dobrze radzi sobie z dotarciem do głębszych warstw śmieci, gdzie często rozprzestrzenia się pożar.
  • Gaszenie pianą posiada także zaletę związaną z mniejszym zapotrzebowaniem na powierzchnię pod zbiornik z wodą. W tego typu instalacjach zwykle występuje maksymalne wręcz wykorzystanie terenu, dlatego mniejszy zbiornik, spełniający jednak jednocześnie wymogi przeciwpożarowe, spotyka się często z dużą aprobatą u inwestora

  Istotne we wczesnym wykryciu niebezpieczeństwa będą odpowiednie czujki dymu i temperatury, czy też nawet kamery termowizyjne. Pozwolą one na szybką reakcję gaśniczą. W przypadku czujek dymu istnieje jednak ryzyko, że często nagromadzony w dużych ilościach pył i kurz może inicjować fałszywe alarmy.

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja