Baza Wiedzy: Ochrona przed wybuchem

Wybuchowy węgiel i biomasa mogą być jesienią kolejnym problemem energetyki

Boom na biomasę sprzed dekady doprowadził w energetyce do wielu wybuchów i pożarów. Dziś brak węgla ze wschodu niejako zmusza energetykę do spalania biomasy oraz „nowego” węgla, które mają drastycznie wyższą skłonność do niekontrolowanego zapłonu i wybuchu niż węgiel spalany do tej pory. Czy grozi nam powtórka z przeszłości? Czy ponownie może dojść do potężnych wybuchów, jakie miały miejsce w Turowie czy Dolnej Odrze?

Zobacz więcej

Biomasa i „nowy” węgiel – czy energetykę znów czeka seria wybuchów i pożarów

W obliczu braków węgla energetyka wraca do biomasy, a także sprowadza "nowy" węgiel z różnych egzotycznych kierunków. Paliwa te stwarzają drastycznie wyższe ryzyko wybuchu niż węgiel, który spalaliśmy do tej pory. Weź udział w webinarze, w czasie którego wyjaśnimy z czego wynika zwiększone ryzyko wybuchu i pożaru oraz jak się przed nich chronić.

Zobacz więcej

Kontrolowanie ładunków elektrostatycznych w strefach zagrożenia wybuchem

Pobierz darmowy PDF, w którym pokazujemy i objaśniamy, dlaczego wciąż tak wiele osób w zakładach przemysłowych jest nieświadoma zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną - szczególnie w miejscach, w których może tworzyć się atmosfera wybuchowa pochodząca od palnych gazów, par cieczy i pyłów.

Zobacz więcej

Czas i Wybuch <=> Wybuch i Czas
Czyli konsekwencje wybuchu pyłu naniesione na oś czasu

„Panie ta instalacja ma ponad 20 lat i nigdy nic się tutaj się nie stało…” Ten argument słyszy się najczęściej. Branża Spożywcza, Farmacja, Obróbka drewna, Papiernictwo czy Energetyka – bez wyjątku: „Jeśli do dziś nie wybuchło, to i jutro nie wybuchnie”. To oczywiście duże uogólnienie, bo nie wszyscy tak myślą, jednak taka postawa jest częsta. Można na to odpowiedzieć: „…to macie szczęście. Jak długo jeszcze?”, Jeśli w firmie mamy do czynienia z substancjami wybuchowymi i nie podejmujemy zgodnie z Dyrektywą Atex żadnych starań w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego pytanie nie brzmi „czy?” ale „kiedy?” dojdzie do wybuchu. Doświadczenie mówi, że od momentu wypowiedzenia takiej sentencji przez użytkownika, do zdarzenia nie minie kolejne 20 lat. Zegar tyka…

Zobacz więcej

Jak zabezpieczyć oczyszczalnię ścieków przed wybuchem pyłu? Omówienie z przykładem

Szukając informacji o sposobach zabezpieczenia oczyszczalni ścieków przed wybuchem, najczęściej można trafić na informacje dotyczące zagrożenia wybuchem biogazu. Ciężko natomiast dotrzeć do materiału, który kompleksowo obejmuje kwestie zagrożenia wybuchem pyłu z suszonego osadu ściekowego oraz omawia możliwe do zastosowania i wymagane prawnie zabezpieczenia przed skutkami wybuchu. W tym artykule wypełniamy tę lukę informacyjną i pokazujemy, jak zabezpieczyć instalacje przekształcania osadów w paliwo alternatywne.

Zobacz więcej