Zapobieganie wybuchom dzięki uziemieniom elektrostatycznym

KOMPLEKSOWY PRZEWODNIK KROK PO KROKU WYJAŚNIA CO ZROBIĆ,
ABY SKUTECZNIE UZIEMIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI

Zapobieganie wybuchom dzięki uziemieniom elektrostatycznym

KOMPLEKSOWY PRZEWODNIK KROK PO KROKU WYJAŚNIA CO ZROBIĆ,
ABY SKUTECZNIE UZIEMIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI

Udowodnimy, że uzyskanie niezawodnego uziemienia
jest znacznie trudniejsze,
niż może Ci się wydawać

Na skuteczne wyeliminowanie źródła zapłonu atmosfery wybuchowej od wyładowań elektrostatycznych składa się aż 5 poszczególnych warstw bezpieczeństwa. Poznasz je wszystkie.

Dzięki rozbiciu kwestii uziemień elektrostatycznych na warstwy dowiesz się m.in. dlaczego zastosowanie tylko zacisków uziemiających jest najczęściej niewystarczające.

Pokażemy także, w jaki sposób można monitorować stan uziemienia oraz jak można powiązać ten stan z procesem produkcyjnym, aby zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa wybuchowego.

Udowodnimy, że uzyskanie niezawodnego uziemienia
jest znacznie trudniejsze, niż może Ci się wydawać

Na skuteczne wyeliminowanie źródła zapłonu atmosfery wybuchowej od wyładowań elektrostatycznych składa się aż 5 poszczególnych warstw bezpieczeństwa. Poznasz je wszystkie.

Dzięki rozbiciu kwestii uziemień elektrostatycznych na warstwy dowiesz się m.in. dlaczego zastosowanie tylko zacisków uziemiających jest najczęściej niewystarczające.

Pokażemy także, w jaki sposób można monitorować stan uziemienia oraz jak można powiązać ten stan z procesem produkcyjnym, aby zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa wybuchowego.

Dowiesz się, jak najskuteczniej uziemić wszystkie elementy instalacji

Wskażemy jakich materiałów należy unikać podczas produkcji.

Omówimy, kiedy można z przekonaniem stwierdzić, że poszczególne elementy instalacji są niezawodnie uziemione.

Pokażemy, które procesy mogą dawać złudne wrażenie poprawnego uziemienia, choć w rzeczywistości mogą wciąż akumulować ładunki elektrostatyczne.

Opiszemy, jakie rozwiązania techniczne stosować do uziemienia procesów podczas rozładunku/załadunku cystern drogowych, kolejowych, opróżniania/napełniania beczek, zbiorników, big-bagów itp.

Dowiesz się, jak najskuteczniej uziemić wszystkie elementy instalacji

Wskażemy jakich materiałów należy unikać podczas produkcji.

Omówimy, kiedy można z przekonaniem stwierdzić, że poszczególne elementy instalacji są niezawodnie uziemione.

Pokażemy, które procesy mogą dawać złudne wrażenie poprawnego uziemienia, choć w rzeczywistości mogą wciąż akumulować ładunki elektrostatyczne.

Opiszemy, jakie rozwiązania techniczne stosować do uziemienia procesów podczas rozładunku/załadunku cystern drogowych, kolejowych, opróżniania/napełniania beczek, zbiorników, big-bagów itp.

Wskażemy na te aspekty techniczne budowy zacisków/klamr uziemiających, które są krytyczne do ich prawidłowego działania

Czy zaufałbyś tej klamrze jeśli zależałoby od tego Twoje życie? Zaciski uziemiające są punktem styku uziemianego elementu z systemem uziemienia. Jeśli klamra nie “wgryzie się” skutecznie w uziemiany element, nie będzie w stanie odprowadzić ładunków do ziemi.

Pokażemy, dlaczego zaciski krokodylkowe, spawalnicze, czy akumulatorowe nie są dostosowane do tego, aby skutecznie “wgryzać się” w uziemiane elementy.

Przekażemy Ci wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą zweryfikować, czy stosowane zaciski uziemiające są prawidłowe. Gdybyś natomiast musiał zakupić nowe zaciski, poznasz wszystkie elementy budowy, na które powinieneś zwrócić uwagę, aby zapewnić skuteczne uziemienie.

Wskażemy na te aspekty techniczne budowy zacisków/klamr uziemiających, które są krytyczne do ich prawidłowego działania

Czy zaufałbyś tej klamrze jeśli zależałoby od tego Twoje życie? Zaciski uziemiające są punktem styku uziemianego elementu z systemem uziemienia. Jeśli klamra nie “wgryzie się” skutecznie w uziemiany element, nie będzie w stanie odprowadzić ładunków do ziemi.

Pokażemy, dlaczego zaciski krokodylkowe, spawalnicze, czy akumulatorowe nie są dostosowane do tego, aby skutecznie “wgryzać się” w uziemiane elementy.

Przekażemy Ci wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą zweryfikować, czy stosowane zaciski uziemiające są prawidłowe. Gdybyś natomiast musiał zakupić nowe zaciski, poznasz wszystkie elementy budowy, na które powinieneś zwrócić uwagę, aby zapewnić skuteczne uziemienie.

    Powiedz nam gdzie mamy wysłać dokument

    Imię i nazwisko* [koniecznie zachowaj kolejność: imię >> nazwisko]

    Nazwa firmy*

    E-mail firmowy*

    Interesuje mnie wiedza z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego i procesowego w przemyśle. Z przyjemnością przystąpię do programu edukacyjnego, dzięki czemu raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu otrzymam informację o ciekawych materiałach szkoleniowych w postaci artykułów i filmów, a także o wydarzeniach branżowych.