Bezpieczeństwo wybuchowe stanowi jeden z najważniejszych obszarów działalności GRUPY WOLFF. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni ostatnich 25 lat pozwala nam realizować najbardziej złożone projekty, wymagające specjalistycznej wiedzy.

Nasze działania mogą obejmować: audyt instalacji zagrożonych wybuchem pod kątem spełnienia wymogów dyrektywy ATEX, obliczenia odporności konstrukcyjnej urządzeń i aparatów zagrożonych wybuchem, zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu, opracowanie powykonawczej oceny ryzyka wybuchu oraz przeprowadzenie szkolenia zarówno z obsługi wdrożonych systemów, jak również pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

Tłumienie wybuchu

Najbardziej uniwersalny system przeciwwybuchowy. Jako jedyny całkowicie niweluje skutki wybuchu niedopuszczający do pożaru we wnętrzu chronionego aparatu, do którego może dość po wybuchu. Może być stosowany zarówno na zewnątrz jak również w pomieszczeniach zamkniętych. Nie wymaga wydzielania stref niebezpiecznych w okolicy chronionego urządzenia.

Odciążanie wybuchu (odpowietrzanie wybuchu)

Ekonomiczna, a zarazem skuteczna forma ochrony przed wybuchem, która posiada jednocześnie liczne ograniczenia w stosowaniu. Paneli dekompresyjnych nie należy stosować w przestrzeniach zamkniętych (hale, budynki). Wymagane jest wydzielenie stref niebezpiecznych, w obrębie których nie mogą się znajdować ludzie, trakty pieszych, drogi, parkingi, czy inne urządzenia.

Izolacja wybuchu - odsprzęganie wybuchu
Izolacja wybuchu - odsprzęganie wybuchu

Odsprzęganie wybuchu (izolacja wybuchu)

Zadaniem systemów odsprzęgających (odcinających) wybuch jest natychmiastowe zamknięcie rurociągów, kanałów i przesypów łączących aparat, w którym doszło do wybuchu z pozostałą częścią instalacji.

Uziemienia elektrostatyczne
Uziemienia elektrostatyczne

Uziemienia elektrostatyczne

Uziemienia elektrostatyczne eliminują źródło zapłonu w postacie wyładowań elektrostatycznych. W ten sposób ograniczamy ryzyko wybuchu palnych gazów, par oraz części pyłów. Uziemienia stosuje się dla autocystern, cystern kolejowych, rożnego typu pojemników, beczek, zbiorników IBC oraz innych przenośnych/przejezdnych urządzeń i elementów instalacji, które mogą się elektryzować.

System wykrywania i gaszenia iskier
System wykrywania i gaszenia iskier

System wykrywania i gaszenia iskier

System wykrywania oraz gaszenia iskier zapobiega wybuchom oraz pożarom pyłów, wykrywając obecność iskier i automatycznie je gasząc.
Do tego celu wykorzystuje około pięciu litrów wody gaśniczej. Tak mała ilość nie uszkodzi filtrów oraz innych maszyn produkcyjnych.

Konferencja HAZEX

Jesteśmy organizatorem Międzynarodowej Konferencji HAZEX oraz licznych szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle. Jako jedyni w Polsce i nieliczni w Europie realizujemy praktyczne pokazy wybuchów i systemów przeciwwybuchowych z wykorzystaniem substancji powszechnie stosowanych w przemyśle.