Błędy w DZPW: jak wdrożyć zalecenia, by nie zbankrutować?

Mączki produkowane z krwi, piór czy kości – podobnie jak wszystkie inne pyły organiczne – są palne, a w postaci mieszaniny z powietrzem także wybuchowe. Kiedy dodatkowo mamy do czynienia z suszeniem oraz mieleniem – procesami, w których ryzyko wystąpienia źródła zapłonu jest wysokie – możemy mówić o istotnym zagrożeniu.

Zabezpieczenie podnośników kubełkowych po wybuchu toksycznego pyłu

Wybuch miał miejsce w polskiej oczyszczalni ścieków na jednej z trzech linii suszenia osadu ściekowego i przekształcania go do formy granulatu sprzedawanego dalej jako nawóz. Po procesie suszenia gotowy granulat był dalej transportowany przenośnikami kubełkowymi – to właśnie tu doszło do wybuchu pyłu. Był on na tyle silny i gwałtowny, że spory fragment poszycia urządzenia oderwał się, przeleciał kilkanaście metrów i z wielkim impetem wbił się w wewnętrzną ścianę budynku.

pyłomierze elektryzacja indukcyjna

Czujniki zapylenia dla instalacji odpylania

W celu obniżenia kosztów ogrzewania inwestor zdecydował o zawracaniu ciepłego powietrza do hal produkcyjnych. Powietrze najpierw przechodzi przez system odpylania, gdyż na terenie zakładu występuje wybuchowy pył celulozy.


Zobacz więcej