Problem:

  • klient, chcąc obniżyć koszty energii postanowił zawracać ciepłe powietrze z produkcji ponownie na hale
  • wcześniej powietrze oczyszczane jest w odpylaczach – w przypadku ich awarii nieświadomi pracownicy wdychaliby szkodliwy pył celulozy
  • to nie wszystko, w przeszłości w jednym z zakładów producenta doszło do wybuchu i pożaru pyłu celulozy, dlatego ryzyko, że do hal zostanie zawrócona wybuchowa mieszanina pyłu z powietrzem było nieakceptowalne

Rozwiązanie:

  • na kanałach czystego powietrza za sześcioma odpylaczami zastosowaliśmy czujniki zapylenia z certyfikatem ATEX
  • czujniki informują o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia, co jest sygnałem dla obsługi, aby dokonać wymiany wkładów filtracyjnych
  • czujniki chronią w ten sposób zdrowie personelu oraz zmniejszają ryzyko wybuchu w zakładzie
Niniejsze zadanie było częścią kompleksowych prac GRUPY WOLFF mających na celu poprawę bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego w dwóch zakładach producenta. W ramach projektu:

Zapobiegamy wybuchom w przyszłości

Inwestor doświadczył wybuchu celulozy i pożaru. Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER zabezpieczamy zakłady inwestora minimalizując skutki wybuchu w przyszłości.

Spełniamy wymagania ubezpieczyciela

Spełniliśmy wymagania, które stawiał inwestorowi ubezpieczyciel, w zakresie prewencji wystąpienia podobnego wybuchu i pożaru w przyszłości.

Traktujemy się po partnersku

Inwestor obdarzył nad dużym zaufaniem i polega na naszej wiedzy, konsultując swoje kolejne pomysły oraz pytania podwykonawców, którzy będą wyposażać nową halę produkcyjną.

W tym artykule skupimy się jedynie na prewencyjnej roli czujników zapylenia montowanych za odpylaczami na kanałach czystego powietrza. Ich rolą jest wykrycie pyłu w powietrzu zwracanym do hali, co najczęściej stanowi informację o zbliżającej się awarii odpylaczy. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko wybuchu i pożaru oraz chorób wśród pracowników wywołanych szkodliwym pyłem. Na początku omówimy po kolei obydwa wspomniane zagrożenia.

Zdrowie układu oddechowego pracowników

Wiele pyłów ma właściwości respirabilne – ich cząstki są wielkości poniżej 7 µm, co umożliwia ich przeniknięcie do obszaru wymiany gazowej. Wywołane tymi pyłami choroby mogą prowadzić do poważnych chorób przewlekłych mogących w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci. Mówimy tu m.in. o raku czy innych chorobach płuc jak pylica, czy zapalenie pęcherzyków płucnych. W związku z tym stosowane powszechnie w przemyśle jednostki odpylające chronią zdrowie pracowników, eliminując zapylenie bezpośrednio ze stanowisk pracy.

Ryzyko wybuchu po czystej stronie filtrów

W niniejszym artykule skupiliśmy się na wybranym aspekcie dużego projektu, jaki zrealizowaliśmy po wybuchu i pożarze w jednym z zakładów inwestora. Wszystkie kluczowe informacje o wspomnianym projekcie, wraz z wytłumaczeniem, w jaki sposób powstaje zagrożenie wybuchem i pożarem pyłów w przemyśle, opisaliśmy w artykule “Zagrożenie wybuchem i pożarem w przemyśle – jak się chronić w przypadku pyłów? Studium przypadku”

Warto w tym momencie podkreślić, że w przypadku filtrowania powietrza zawierającego cząsteczki palnych i wybuchowych pyłów, odpylacze są grupą urządzeń wysoce narażoną na wybuch. Wystarczy, że wraz z powietrzem do filtra dostanie się jakaś gorąca cząstka, która doprowadzi do zapłonu atmosfery wybuchowej wewnątrz filtra.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zagrożenia wybuchowego w instalacjach odpylania, to zachęcam Cię do zapoznania się z poniższymi webinarem, w ramach którego pokazujemy przyczyny i skutki wybuchu, który 2.3 sekundy doprowadził do zniszczenia trzech odpylaczy oraz budynku:

Wybuch pyłu drzewnego
Weź udział w darmowym webinarze w trakcie, którego nasz ekspert rozłoży wybuch w jednym z zakładów przemysłowych na czynniki pierwsze. Dowiesz się jakie błędy doprowadziły do zniszczenia trzech odpylaczy oraz budynku. Straty zaraz po zdarzeniu oszacowano na 5 mln zł.

Co by się jednak stało, gdyby worki filtracyjne nie działały prawidłowo (np. w wyniku rozerwania), a tym samym zwracały na stanowiska pracy wciąż brudne, zapylone powietrze? Wspomniane wyżej gorące cząstki mogłyby przedostać się wraz z tym powietrzem na “czystą stronę” filtrów i dopiero wówczas zainicjować wybuch. Z drugiej strony istnieje także ryzyko, że zapylone powietrze zostanie wpuszczone tuż nad stanowiskami pracy, gdzie często jest niezwykle łatwo spotkać potencjalne źródło zapłonu – może ono pochodzić od rozgrzanych elementów maszyn i urządzeń, czy też np. od iskry wywołanej elektrycznością statyczną. W obydwu przypadkach, w momencie wybuchu po czystej stronie filtrów ryzyko dla życia i zdrowia pracowników jest ogromne – wybuch powstaje wówczas w miejscu, w którym przebywają pracownicy i nie ma jak się przed nim ochronić.

Czujniki pyłu jako prewencyjne rozwiązanie pozwalające wykryć uszkodzenie worków filtracyjnych

Czujniki pyłu zamontowane za odpylaczami na kanałach czystego powietrza pozwalają wykryć awarię instalacji odpylania oraz wdrożyć natychmiastowe działania zmierzające ku naprawie usterki i wymianie wkładów filtracyjnych. Czujniki te nie tylko dbają o zdrowie pracowników, ale także są rozwiązaniem z zakresu prewencji wybuchu.

Pozwalają one w natychmiastowo wykryć pojawienie się zapylenia w kanałach zwracanego na halę produkcyjną powietrza i w razie wykrycia niebezpiecznego stężenia pyłu, umożliwiają wysłanie sygnałów alarmowych do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie i bezpieczeństwo maszyn i urządzeń.

Dodatkowo długoterminowe badanie trendów zapylenia po czystej stronie filtrów pozwala zoptymalizować terminy wymiany worków filtracyjnych po to, aby nie dopuszczać do przestojów jednostek odpylających.

Natychmiastowy zwrot z inwestycji

Nasze działania obejmowały dwa zakłady – jeden istniejący oraz drugi w fazie projektowania. W obu przypadkach zdecydowano, że ciepłe powietrze z produkcji będzie zawracane do hal. Takie podejście miało obniżyć zużycie energii, co przy ciągłych wzrostach jej ceny jest w pełni zrozumiałe. Co ważne, wg szacunków inwestycja w układ zawracania ciepłego powietrza zwróci się już pierwszej zimy.

Z tego względu zasugerowaliśmy, że najlepszą ochroną prewencyjną będzie zamontowanie czujników zapylenia po czystej stronie filtrów, jeszcze przed dostarczeniem zawracanego powietrza na stanowiska pracy.