System gaszenia iskier dla instalacji odpylania

Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Girl in a jacket

  Projekt
  Girl in a jacket

  Dostawa
  Girl in a jacket

  Montaż
  Girl in a jacket

  Uruchomienie
  Girl in a jacket

  Serwis

  Problem:

  • producent herbaty wprowadził aromatyzowane produkty
  • okazało się, że temperatura ich zapłonu jest niższa niż temperatura generowana przez urządzenia do zgrzewania torebek herbaty
  • w efekcie w urządzeniu występowały lokalne, niewielkie zarzewia ognia
  • instalacja odpylająca zaciągała żarzące się cząstki do filtrów w wyniku czego dochodziło do aktywacji systemu przeciwwybuchowego

  Rozwiązanie:

  • w przypadku palnych pyłów system przeciwwybuchowy jest kluczowym systemem ochronnym, który stanowi ostatnią deskę ratunku, gdy zawiodą działania prewencyjne
  • aby jednak ograniczyć częstotliwość jego aktywacji, należy minimalizować ilość źródeł zapłonu
  • w tym przypadku najczęściej występującym źródłem zapłonu były żarzące się cząstki, dlatego wspólnie z klientem podjęliśmy decyzję o montażu na czterech nitkach odpylania układów wykrywania i gaszenia iskier

  Ograniczenie kosztów serwisowych

  Wdrożenie systemu ograniczyło częstotliwość aktywacji innego systemu ochronnego

  Wzrost bezpieczeństwa

  System pozwala wykrywać zarzewia ognia, które zaciągnięte do odpylaczy mogłyby prowadzić do wybuchu pyłu

  Skrócenie przestojów

  System wykrywania i gaszenia iskier działa prewencyjnie, zatem nie dopuszcza do pożaru czy
  wybuchu

  Sprawdź zastosowane rozwiązania:

  Wybuchowy pył herbaty

  Pyły herbaty, jak i wielu innych produktów spożywczych są palne i wybuchowe. Problem ten jest dobrze znany jednemu z naszych klientów, który podjął szereg działań mających ograniczyć ryzyko wybuchu i ewentualnego pożaru do minimum. Jego instalację bez obaw można było określić mianem bezpiecznej. Było tak, aż do momentu podjęcia decyzji o wprowadzeniu do produkcji herbat aromatyzowanych. Wtedy sytuacja uległa drastycznej zmianie.

  Wybuch pyłu w filtrze oraz zasada działania systemu wykrywania i gaszenia iskier.

  Nowy surowiec, nowy problem

  Okazało się, że temperatura zapłonu pyłu herbaty nasączonego olejkami eterycznymi wynosi zaledwie 70oC. To mniej niż temperatura szczęk zgrzewających torebeczki herbaty. Dopóki jednak instalacja działa prawidłowo, to ruch powietrza skutecznie chłodził elementy urządzenia, co minimalizowało ryzyko zapłonu. Problem jednak w tym, że tego typu instalacje wymagają częstych przestojów, w celu korekty ich ustawień. W takich sytuacjach często dochodziło do zapłonu. 

  Te niewielkie, lokalne zarzewia ognia nie stanowiłyby dużego zagrożenia, gdyby nie fakt, że instalacje pakowania i zgrzewania były połączone z czterema liniami odciągu pyłu. Gdy dochodziło do zapłonu, żarząca się herbata oraz fragmenty torebek były zaciągane do filtrów odpylających co powodowało aktywację systemu przeciwwybuchowego. 

  Ochrona przeciwwybuchowa instalacji odpylania

  W przedmiotowym zakładzie wszystkie instalacje odpylające pyły herbaty z urządzeń pakująco-zgrzewających były zabezpieczone przed skutkami wybuchu poprzez systemy tłumienia i izolacji wybuchu.

  Pierwszy z nich ma za zadanie wykryć zarzewie wybuchu w filtrze odpylającym, a następnie stłumić go w bardzo wczesnej fazie. W tym celu stosuje się szybkie gaśnice, których czas reakcji od wykrycia wybuchu do jego stłumienia liczony jest w milisekundach. Można powiedzieć, że trwa to mniej więcej tylko co jedno lub dwa mrugnięcia okiem.

  Z kolei izolacja wybuchu odpowiada za odcięcie urządzenia, w którym doszło do wybuchu od pozostałej części instalacji, co ma ograniczyć ryzyko tzw. wybuchów wtórnych. 

  OGRANICZENIE ŹRÓDEŁ ZAPŁONU

  Ograniczenie źródeł zapłonu

  Zgodnie z dyrektywą ATEX, ochrona przeciwwybuchowa powinna w pierwszej kolejności eliminować możliwość utworzenia się atmosfery wybuchowej, a także potencjalne źródła zapłonu. 

  W tym konkretnym przypadku, wdrożenie nowego surowca o znacznie niższej temperaturze zapłonu spowodowało, że należało uwzględnić nowe potencjalne źródła zapłonu, a następnie rozważyć metody ograniczenia częstotliwości ich występowania. Tak też do zadania podeszli nasi inżynierowie, którzy na bazie analizy problemu wskazali technikę wykrywania i gaszenia iskier za najbardziej optymalne rozwiązanie, które pozwoli nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo pracy, ale także skraca przestoje instalacji.

  W efekcie na każdym z czterech kanałów odciągających pyły herbaty zamontowaliśmy czujniki oraz dysze wodne. Układ miał za zadanie wykrywanie iskier oraz wtrysk niewielkiej ilości wody do kanałów celem ich ugaszenia. Całość została spięta centralą sterującą.

  Zadanie wykonano w 3 dni.

  Tego typu realizacja może być

  dofinansowana z ZUS na BHP 2021

  Dofinansowanie ZUS jest dostępne dla każdej wielkości firm. Różnice są w możliwych maksymalnych kwotach dofinansowania i maksymalnym udziale procentowym środków pozyskanych z ZUS.

  Mikro firma

  zwrot 90% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  1 – 9 pracowników

  Mała firma

  zwrot 80% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  10 – 49 pracowników

  Średnia firma

  zwrot 60% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  50 – 249 pracowników

  Duża firma

  zwrot 20% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  Powyżej 250 pracowników

  SPRAWDŹ OFERTĘ

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Projektujemy oraz wdrażamy systemy wykrywania iskier oraz integrujemy je z istniejącymi systemami bezpieczeństwa, w tym w szczególności z systemem ppoż. oraz instalacją przeciwwybuchową. Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  Grupa WOLFF
  BOGDAN NOWAK- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości