Problem

  • do odpylacza zaciągane są iskry oraz gorące cząstki co niszczy wkłady filtracyjne
  • każda wymiana wkładów to koszt kilkunastu tysięcy złotych
  • zastosowano mechaniczny łapacz iskier, który jednak nie rozwiązał problemu

Rozwiązanie

100% ochrona

Mechaniczny łapacz nie był wstanie wyłapać wszystkich iskier. Dopiero system wykrywania i gaszenia iskier rozwiązał problem.

Dłuższe życie wkładów filtracyjnych

System pozwolił wyeliminować kosztowne wymiany wkładów filtracyjnych.

Odporność na temp. do +200oC

Specjalny czujnik iskier dostosowany do wysokiej temperatury wewnątrz instalacji oraz niskiej na zewnątrz.

Schemat systemu wykrywania i gaszenia iskier – przykład

System wykrywania i gaszenia iskier

System wykrywania i gaszenia iskier: 1) Detektory iskier wykrywające źródło zapłonu w ciągu milisekund. 2) Jednostka gaśnicza gasząca iskry i gorące cząstki nie emituje światła widzialnego przy użyciu niewielkiej ilości wody. 3) Router sygnału zarządzający systemem gaszenia i monitorujący go. 4)Panel sterowania VR18Z monitorujący cały system. 5) Urządzenie alarmowe informujące o zagrożeniu za pomocą sygnału dźwiękowego oraz światła błyskowego. 6) Sterownik służący do zatrzymania dmuchaw w przypadku ich przegrzania lub deszczu iskier. 7) Kabel wykrywający przegrzanie, monitorujący łożyska oraz obwód dmuchawy. 8) Sterownik sprężania nadzorujący pracę pompy wodnej i kabli przewodzących ciepło. 9) System sprężania, dzięki któremu woda gaśnicza jest pozbawiona pęcherzyków powietrza i jest wtryskiwana pod prawidłowym ciśnieniem.

Cel zadania

System wykrywania i gaszenia iskier najczęściej wykorzystywany jest w celu ochrony odpylaczy przed wybuchem lub pożarem. W tym jednak przypadku jego zadanie było zgoła inne.

Instalacja odpylania, którą zabezpieczyliśmy oczyszcza powietrze z pieca do wytopu miedzi. W procesie tym stosuje się m.in. węgiel drzewny, który ma chronić stopioną miedź przed niekorzystnym utlenianiem. Niestety, węgiel jest także główną przyczyną tworzenia się gorących oraz żarzących cząstek, które następnie trafiają wraz z powietrzem do filtra. Zjawisko to powodowałoby uszkodzenia wkładów filtracyjnych powodując ich częste i kosztowne wymiany.

Jak chronić wkłady filtracyjne przed iskrami

Aby chronić wkłady filtracyjne dostawca instalacji odpylania w pierwszej kolejności zastosował mechaniczny łapacz iskier. Rozwiązanie to zmniejszyło problem, ale nie wyeliminowało go całkowicie.

Testy przeprowadzone z wykorzystaniem czujnika iskier stanowiącego część systemu zabezpieczającego potwierdziły, że prawidłowo działający łapacz przepuszczał część iskier. W efekcie dostawały się one do wnętrza odpylacza gdzie osadzały się na powierzchni wkładów filtracyjnych.

Iskry to jedno, a co z gorącymi cząstkami

W tym przypadku zagrożenie dla wkładów filtracyjnych stanowiły nie tylko iskry, ale także gorące cząstki, które nie emitują widzialnego światła. Ich temperatura nierzadko może sięgać kilkuset stopni. Przykładowo temperatura zgaszonej zapałki sięga aż 300oC.

Detektor iskier

Jeśli w jakimś procesie przewidujemy występowanie iskier, to także powinniśmy uwzględnić, że pojawią się tam równie niebezpieczne gorące cząstki. Niestety bardzo często się o tym zapomina pozostawiając otwartą furtkę w systemie bezpieczeństwa.

Chcąc uniknąć tego problemu zastosowaliśmy specjalne detektory  VS300EX HT, które wykrywają w szerokim spektrum promieniowania VIS/NIR/IR zarówno iskry jak i gorące cząstki o temperaturze z zakresu 300 – 550oC.

Temperatura ma znaczenie

Ten projekt stał pod znakiem dużych różnic temperatury. Z jednej strony powietrze odciągane jest z pieca hutniczego, przez co jego temperatura może dochodzić do 200oC. Z drugiej zimą w hali temperatura może spaść poniżej zera. Z tego względu zdecydowaliśmy się zastosować specjalny detektor iskier, który jest przystosowany do pracy w zakresie -40 ÷ 200oC.

Zakres zrealizowanych prac

  • wykonanie projekty systemu wykrywania i gaszenia iskier
  • dobór komponentów w tym detektorów, dysz gaszących, układu podnoszenia ciśnienia wody, centrali sterującej,
  • montaż i uruchomienie systemu
  • testy instalacji
  • szkolenie obsługi
bogdan wypowiedź system gaszenia iskier