Czujniki zapylenia

zarówno do monitorowania zapylenia w kanałach (np. w kanale czystego powietrza instalacji odpylania), jak i do pomiaru zapylenia hal produkcyjnych, pomieszczeń i większych obszarów produkcyjnych.

Dobór optymalnych czujników pyłu możemy poprzedzić wizją lokalną, która jest szczególnie przydatna, kiedy chcesz wykorzystać czujniki zapylenia dla stref zagrożenia wybuchem. W ramach kompleksowej obsługi zapewniamy Ci także dostawę, montaż, jak również późniejszy serwis.

Przesiewacze wibracyjne - krok 1

Montowane bezpośrednio w miejscu pomiaru

Przesiewacze wibracyjne - krok 2

Uruchomienie i kalibracja trwają tylko 8 minut

Przesiewacze wibracyjne - krok 3

Tania eksploatacja – urządzenia praktycznie bezobsługowe

pyłomierze-do-kanałów-i-rurociągów
pyłomierze-do-kanałów-i-rurociągów

Czujnik zapylenia

Czujnik zapylenia jest przeznaczony do pomiaru całkowitego stężenia cząstek zawieszonych w przepływie powietrza o prędkości >3ms wewnątrz przewodzących rur i kanałów. Nadaje się do praktycznie każdego zastosowania przemysłowego. Urządzenie jest praktycznie bezobsługowe, o modułowej budowie, a jego konfiguracja trwa tylko 8 minut.

Czujnik zapylenia pomieszczeń

Czujnik mierzy w sposób ciągły zapylenie w pomieszczeniach, halach produkcyjnych oraz w obrębie innych dużych obszarów produkcyjnych jak przenośniki taśmowe, czy wyloty z silosów, w tym także w strefach zagrożenia wybuchem (certyfikat ATEX).

Pyłomierz ATEX

Pyłomierz ATEX jest przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych (w tym w strefie zagrożenia wybuchem) w celu monitorowania poziomu zapylenia w kanałach i rurociągach.

Zastosowanie czujników zapylenia

Pyłomierze przeznaczone są do monitorowania stanu zapylenia w kanałach o przepływie powietrza powyżej 3 m/s oraz w obrębie hal i innych pomieszczeń produkcyjnych. Zapewniają niezwykle szeroki zakres wykrywalności – w zależności od pyłu wynosi on od 0,01 mg/m3 do kilku g/m3. Dzięki kilku oferowanym seriom produktów, które różnią się przede wszystkim budową (standardową lub modułową), zakresem zastosowania oraz certyfikatami ATEX, jesteśmy w stanie dostarczyć czujniki zapylenia praktycznie do każdego zastosowania przemysłowego. Możesz na nas liczyć zarówno, jeśli potrzebujesz monitorować stężenie pyłu ze względu na ochronę zdrowia pracowników przed pyłami respirabilnymi, jak i w zakresie wykorzystania urządzeń w ramach systemów prewencji wybuchu.

Dobieramy czujniki dla poszczególnych instalacji, kanałów i pomieszczeń

Tworzymy sieć czujników w oparciu o komunikację przewodową i bezprzewodową

Wykrywalność

od 0,01 mg/m3 do kilku g/m3

Pomiar

elektryzowanie indukcyjne

Stopień ochrony

IP66 lub IP65

Wilgotność

maks. 95% wilg. wzgl.

Wykonanie ATEX

tak

Czujniki zapylenia w kanałach,
czyli monitorowanie procesu filtracji i odpylania

pyłomierze-do-kontroli-stanu-technicznego-filtrów

Kontrolujesz proces filtracji

Dzięki montażowi czujników zapylenia w kanale czystego powietrza natychmiastowo wykryjesz uszkodzenie worków filtracyjnych w odpylaczu

Czytaj dalej

Rzeczą naturalną jest, że wkłady filtracyjne z czasem ulegają uszkodzeniom i należy je wymienić. Dzięki czujnikom zapylenia natychmiastowo wykryjesz, kiedy należy wymienić filtr ze względu na jego uszkodzenie. Zdiagnozujesz wszelkie nieszczelności i uszkodzenia, które sprawiają, że kanałem czystego powietrza będzie płynąć wciąż zapylone powietrze.

pyłomierze-minimalizują-ryzyko-wybuchu

Zapobiegasz wybuchom

Niesprawne procesy odpylania wybuchowych pyłów powodują ryzyko wybuchu blisko stanowisk pracy. Dzięki czujnikom działasz prewencyjnie i minimalizujesz to ryzyko.

Czytaj dalej

Kiedy masz do czynienia na terenie zakładu przemysłowego z odpylaniem pyłów, które mogą tworzyć z powietrzem atmosferę wybuchową, niezwykle istotne w prewencji wybuchu staje się kontrolowanie stanu technicznego filtrów. Jeśli jednostki odpylające są niesprawne, stwarzasz ryzyko, ze w kanale czystego powietrza, doprowadzanego wprost na stanowiska pracy, wytworzy się atmosfera wybuchowa. Wystarczy wówczas minimalna iskra, aby spowodować wybuch tuż koło pracowników. Monitorując zapylenie w kanałach czystego powietrza działasz prewencyjnie.

pyłomierze-kontrolują-powietrze

Dbasz o zdrowie pracowników

Dbasz o to, aby odpylanie rzeczywiście spełniało swoją rolę i zapewniało pracownikom bezpieczne dla zdrowia warunki pracy.

Czytaj dalej

Wiele pyłów ma właściwości respirabilne – ich cząstki są wielkości poniżej 7 µm, co umożliwia ich przeniknięcie do obszaru wymiany gazowej. Wywołane tymi pyłami choroby mogą prowadzić do poważnych chorób przewlekłych mogących w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci. Kontrolując sprawność systemu odpylania dbasz o to, aby na stanowiskach pracy powietrze było wolne od szkodliwych dla zdrowia pyłów.

Gdzie możesz zamontować czujniki zapylenia pomieszczeń?

Na hali produkcyjnej

Przykład ze zdjęcia: hala z prasami hydraulicznymi przy obróbce kruszyw minerałów i kamieni

W pobliżu mieszalników

Przykład ze zdjęcia: pomiar w pobliżu mieszalników kruszyw u producenta powierzchni do wykończeń wnętrz

W pobliżu leja silosu

Przykład ze zdjęcia: monitoring zapylenia koło leja rozładowczego silosu cukru

Przy przenośnikach taśmowych

Przykład ze zdjęcia: transport cukru przenośnikami taśmowymi z silosu na produkcję

Rolnictwo na skalę przemysłową

Na dowód niezwykle szerokiego zakresu zastosowań pokazujemy wykorzystanie czujnika na farmie drobiu, przy prewencji przedostania się pyłów do środowiska

Gdyby go zastosowano, mogłoby nie dojść do wybuchu…

Czujniki połączymy w sieć (przewodowo lub bezprzewodowo)

Niezależnie od tego, czy czujniki będą montowane w łatwo, czy trudno dostępnych miejscach, dostęp do zmian konfiguracyjnych, informacji o bieżącym pomiarze, jak i trendach zapylenia w czasie będzie możliwy do odczytu za pomocą darmowego oprogramowania dołączonego do czujników. Co istotne, sieć czujników zarządzaną z poziomu oprogramowania stworzysz zarówno w oparciu o połączenia kablowe, jak i bezprzewodowe. Ta dowolność w podłączeniu czujników wpływa na:

  • praktycznie nieograniczone możliwości miejsca montażu nawet w trudnodostępnych, lub niemożliwych miejscach dla połączeń przewodowych
  • koszty inwestycji – warto porównać, jaki będzie koszt kabli i montażu przewodów względem kosztów opcjonalnej komunikacji bezprzewodowej
  • możliwość stworzenia sieci czujników składającej się zarówno połączeń przewodowych, jak i bezprzewodowych.
Monitoring zapylenia w halach - schemat połączenia czujników

Które obszary objąć monitoringiem zapylenia?

Teren Twojego zakładu produkcyjnego obejmuje kilka różnych hal i pomieszczeń, w których działają różne urządzenia i całe instalacje? A może powiadasz tylko jedną halę, ale nie jesteś pewien co i jak powinieneś monitorować pod względem stężenia pyłów?

Rozumiemy Twoje obawy, dlatego bez problemu możesz zaprosić nas na wizję lokalną swojego zakładu produkcyjnego, dzięki której podpowiemy, które miejsca instalacji należy objąć monitoringiem zapylenia, wraz z informacją, jakiego typu czujniki zapylenia przydadzą się w każdym z wyznaczonych miejsc i jakie zadanie one będą w nich spełniać (ochrona zdrowia przed pyłami respirabilnymi, prewencyjna ochrona przed wybuchem).

Jak rozmieścić czujniki zapylenia

Natychmiast zobaczysz przekroczenie normy

Natychmiastowa sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych to jedna z kluczowych funkcji czujników, wpływająca na czas reakcji pracowników względem wykrytego zagrożenia. Sygnał o przekroczeniu stanów alarmowych nie tylko podawany jest do pomieszczenia kontrolnego, ale również wyświetlany jest bezpośrednio na obudowie czujnika za pomocą wbudowanych diod LED. Diody umożliwiają natychmiastowo ocenić poziom bezpieczeństwa przez pracowników, którzy znajdują się bezpośrednio w miejscu, w którym może pojawić się niebezpieczne dla zdrowia i/lub z punktu widzenia Dyrektywy ATEX zapylenie.

czujniki zapylenia sygnalizacja stężenia pyłu diodami led

STUDIA PRZYPADKÓW

Historie naszych klientów

Zalety czujników zapylenia Sintrol

pyłomierze elektryzacja indukcyjna

Czujnik zapylenia w kanałach

czujnik zapylenia pomieszczeń

Czujnik zapylenia pomieszczeń

Główne zalety czujników zapylenia Sintrol:

 • niski koszt zakupu i utrzymania – nie dość, że urządzenia są stosunkowo tanie, to jeszcze są praktycznie bezobsługowe i nie wymagające prac konserwacyjnych, co wpływa na koszt obniżenie łącznego kosztu zakupu i utrzymania
 • normalizacja urządzeń do pomiaru – niezależnie ile czujników będziesz posiadać i jakie sondy w nich zastosujesz, będziesz mógł zarządzać nimi z jednego miejsca
 • możliwe do zastosowania na dowolnym kanale – seria S200 czujników posiada modułową budowę, dzięki czemu można ją dostosować do dowolnego procesu i każdej średnicy kanału
 • stacjonarne, ale też przenośne – natomiast czujniki zapylenia pomieszczeń są przystosowane do montażu w miejscu przeznaczenia, ale… ich niewielka budowa umożliwia wykorzystanie ich jako czujników przenośnych, kiedy przykładowo w jakimś miejscu istnieje tylko czasowa konieczność monitorowania stanu zapylenia
 • moduł komunikacji bezprzewodowej
 • specjalny konektor do wysokiej temperatury procesu w kanale – maks. 700°C (Zastosowanie konektora do wysokiej temperatury procesu obniża maksymalne ciśnienie procesu z 6 do 3 barów)
 • wykonanie czujników przeznaczonych do pracy w 20, 21 i 22 strefie zagrożenia wybuchem

W zależności od Twoich potrzeb możemy dostarczyć same czujniki zapylenia, jak również np. kompletny system bezpieczeństwa wybuchowego, jeśliby czujniki miały w zamierzeniu pełnić rolę prewencyjną, monitorującą tworzenie się atmosfery wybuchowej po czystej stronie filtrów. Przykładowo dla jednostek odpylających (jak i innych urządzeń i aparatów na przestrzeni całego zakładu produkcyjnego) możemy:

ZASTOSOWANIE CZUJNIKÓW ZAPYLENIA SINTROL

System monitorujący zapylenie w warunkach przemysłowych

Jeśli by nazwać ogólne zastosowanie czujników zapylenia, można by rzec, że jest to system monitorujący zapylenie w warunkach przemysłowych. Niezależnie, czy potrzebujesz mierzyć je w kanałach (np. w jednostkach odpylania), czy w pomieszczeniach, wśród rozwiązań oferowanych przez firmę Sintrol znajdziesz odpowiednie, dla swoich potrzeb.

Pomiar przemysłowych stężeń pyłów w kanałach

Najważniejszą cechą tego rozwiązania jest sonda, która umieszczana jest bezpośrednio w kanale w miejscu pomiaru. Stężenie pyłu wyznaczane jest w oparciu o niezawodną i bardzo dokładną metodę elektryzowania indukcyjnego.

Pomiar zapylenia na stanowisku pracy

Czujniki pozwalają monitorować stężenie pyłów np. w kanałach z instalacji wentylacji oraz odpylania, które doprowadzają powietrze do stanowisk pracy. Jedną z podstawowych funkcji tego typu pomiaru jest błyskawiczna diagnoza, czy wraz z powietrzem napływającym do stanowisk pracy nie płyną szkodliwe dla prawidłowej pracy płuc pyły respirabilne.

Kontrola uszkodzenia filtrów workowych

Opisany wyżej pomiar stężenia pyłów w kanałach doprowadzających powietrze do stanowisk pracy, najczęściej wykonuje się po czystej stronie jednostek odpylających. Czujniki pozwalają błyskawicznie wykryć uszkodzenia filtrów workowych, które najczęściej są powodem powstania wspomnianego zapylenia.

Sygnalizator zapylenia ATEX

Wiele pyłów przemysłowych (np. pyły cukru, mąki, kakao, drzewny, celulozy, wielu metali, czy paracetamolu) jest wybuchowych. W związku z tym uszkodzenie worków filtracyjnych nie tylko dostarcza pracownikom z powrotem zapylone powietrze, ale stwarza realne ryzyko wybuchu po czystej stronie filtrów. Sygnalizatory zapylenia ATEX montowane za jednostkami odpylającymi działają prewencyjnie i pozwalają wykryć powstające ryzyko wybuchu.

Monitor zapylenia hali produkcyjnej

Kolejnym sprawdzonym zastosowaniem czujników zapylenia jest monitorowanie zapylenia hal i pomieszczeń produkcyjnych. Specjalnie w tym celu producent – firma Sintrol – zaprojektował uniwersalny czujnik dla pomieszczeń i większych urządzeń takich jak przenośniki taśmowe. Tak samo jak w przypadku badania stężenia pyłów w kanałach, pomiar realizowany jest bezpośrednio w miejscu montażu – monitor zapylenia posiada wentylator, który wciąga powietrze do swojego wnętrza, w którym znajduje się sonda.

Pomiar stężeń pyłów w strefach zagrożonych wybuchem

Podobnie jak wewnątrz kanałów, lokalne strefy zagrożenia wybuchem mogą pojawiać się wokół niektórych większych instalacji i urządzeń produkcyjnych. Niebezpieczne często są miejsca wysypów z silosów, czy transport produktów pylących przenośnikami taśmowymi, czy podajnikami kubełkowymi. W takich sytuacjach wskazane jest monitorowanie stężenia wybuchowych pyłów, którego można dokonać tymi samymi czujnikami, co pomiar stężeń pyłu w całych pomieszczeniach.