GRUPA WOLFF dostarczyła przewody i klamry uziemiające do stacji tankowania wodoru

Choć wodór dla transportu może być najbardziej „zielonym”, zeroemisyjnym paliwem, to jednocześnie należy zawsze pamiętać, że jest to gaz skrajnie łatwopalny. Niespełna rok temu opublikowaliśmy na naszej stronie artykuł omawiający dokładnie zagrożenia związane z wodorem zwłaszcza podczas procesów odbywających się na stacjach ładowania wodoru.

Wybuch w branży spożywczej, który zmienił wszystko. Analiza przypadku oraz zmiany wdrożone przez GRUPĘ WOLFF.

W tym konkretnym przypadku nasze prace rozpoczęły się, a właściwie nabrały tempa, po wybuchu jaki miał miejsce w jednym z zakładów firmy, dla której zrealizowaliśmy niniejsze zadanie. Jego początek miał miejsce w młynie celulozy stosowanej jako błonnik pokarmowy. Niestety, brak prawidłowego zabezpieczenia instalacji sprawił, że wybuch, którego skutki mogły zostać szybko opanowane, eskalował do ogromnych rozmiarów.

pyłomierze elektryzacja indukcyjna

Czujniki zapylenia dla instalacji odpylania

W celu obniżenia kosztów ogrzewania inwestor zdecydował o zawracaniu ciepłego powietrza do hal produkcyjnych. Powietrze najpierw przechodzi przez system odpylania, gdyż na terenie zakładu występuje wybuchowy pył celulozy.


Zobacz więcej