Środek pianotwórczy, czyli jak powstaje piana gaśnicza

Czym w zasadzie jest piana gaśnicza, którą stosuje się do gaszenia pożarów? Obrazowo można to ująć, że jest to ogromna liczba malutkich pęcherzyków powietrza, które powstają po zmieszaniu wody, ze specjalnym środkiem pianotwórczym, przy użyciu odpowiedniej ilości powietrza. W zakładach produkcyjnych największą skutecznością okazują się instalacje pianowe wytwarzające pianę ciężką. Charakteryzująca się ona mniejszą ilością pęcherzyków powietrza w porównaniu do innych typów pian, czyli średniej czy lekkiej. Piana ciężka wyróżnia się konsystencją, która jest bardziej gęsta lub lepka niż u innych rodzajów środków gaśniczych, choć jednocześnie pozostaje mniej lejąca niż czysta woda.

Właściwości piany jako środka gaśniczego

To wszystko sprawia, że podczas gaszenia pianą, która w dużej ilości zaczyna pokrywać palący się materiał, możemy zaobserwować:

Chłodzenie płomieni i materiału palnego

Efekt ten jest skutkiem dłuższego niż w przypadku wody kontaktu piany z ogniem i materiałem palnym. Posłużmy się przykładem przemysłowym. Piana okazuje się być wyjątkowo efektywna w gaszeniu pożarów tworzyw sztucznych oraz substancji o podobnych właściwościach palnych, a także w sytuacjach, gdy skład palnych produktów jest złożony i trudny do jednoznacznej identyfikacji. Grupą takich firm są np. zakłady przetwórstwa odpadów. Gdy produkty syntetyczne w wyniku spalania, topią się i potrafią wytworzyć gęstą, nieprzepuszczalną warstwę. Skuteczność gaszenia pianą powierzchni złożonej ze stopionych substancji jest wyższa w porównaniu do wody, głównie z powodu różnic w napięciu powierzchniowym. Woda w swojej naturalnej postaci ma wysokie napięcie powierzchniowe, co utrudnia jej przenikanie do wnętrza stosu odpadów, gdzie zazwyczaj znajduje się źródło pożaru. Dodatek środka pianotwórczego pozwala wytwarzać pianę, która zmniejsza to napięcie, umożliwiając pianie przeniknięcie do środka i dostęp do ogniska pożaru.

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

  • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

  • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Eliminacja utleniacza z trójkąta spalania

Efekt ten powstaje ze względu na „skorupę”, która tworzy się pomiędzy ogniem a powietrzem. Izolacja ta działa w niektórych przypadkach także w drugą stronę i uniemożliwia przedostawanie się palnych gazów poza obszar niedotknięty dotychczas pożarem.

Eliminacja materiału palnego z trójkąta spalania

Zwłaszcza substancji, która nie uległa jeszcze zapaleniu. Piana gaśnicza zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się pożaru, ze względu na to,
że energia cieplna i płomienie najpierw dotrą do piany, a nie do materiału, który może się spalić.

Gaszenie palnych cieczy w przemyśle

Doskonałym przykładem przemysłowym dla dwóch powyższych zalet piany ppoż. są pożary palnych cieczy, zwłaszcza tych, które są nierozpuszczalne w wodzie lub lżejsze od niej. Woda unosiłyby się na jej powierzchni, co może skutkować rozprzestrzenianiem się palącej się cieczy wraz z przepływającą wodą. Paradoksalnie mogłoby się to przyczynić do rozszerzenia pożaru zamiast jego ugaszenia.

Teoretycznie zalanie palnej cieczy wodą mogłoby doprowadzić do tak znacznego jej rozcieńczenia, że straci ona właściwości palne. Jednak w przypadku dużych zasobników z palnymi płynami, oczekiwanie na rozcieńczenie może nieść za sobą duże ryzyko z uwagi na czasochłonność tego procesu. W tych sytuacjach zastosowanie piany do stworzenia warstwy izolacyjnej zapewnia szybsze i bardziej efektywne odcięcie jej od źródła ognia.

Nie narzucamy, a pomagamy dobrać system do gaszenia pożarów w przemyśle

Wiesz już, że piana gaśnicza jest skuteczna w gaszeniu pożarów, w tym pożarów w zakładach przemysłowych. Czy wiesz jednak, czy sprawdzi się ona w gaszeniu budynków i technologii w Twoim przedsiębiorstwie? Jesteśmy po to, aby ci w tym pomóc. Przeczytaj historię firmy, która zgłosiła się do nas z potrzebą zamontowania klasycznego systemu wodnego, a ostatecznie zdecydowała się na instalację pianową. Decyzja ta została podjęta w momencie, w którym wykonaliśmy szereg obliczeń, w tym uwzględniliśmy wytrzymałość konstrukcyjną stropów chronionych budynków gdyby zawiesić pod nimi rury wypełnione wodą. Inwestor potrzebował także zminimalizować miejsce pod zbiornik.