Trochę teorii, czyli co to jest SIL

Grupa WOLFF AGATA SŁABOSZEWSKA
AGATA SŁABOSZEWSKA – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt

  Dostawa

  Dostawa

  Montaz

  Montaż

  Uruchomienie

  Uruchomienie

  Serwis

  Serwis

  SIL (ang. Safety Integrity Level) to miara bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz elektronicznych programowalnych. Poziom SIL określany jest miarą liczby zadziałań do wystąpienia usterki/błędu definiowaną przez THR (ang. tolerable hazard rate – współczynnik tolerowanego zagrożenia).

  Zgodnie z dyrektywami 94/9/WE i 1999/92/WE (ATEX) do urządzeń wykrywających gazy wymagana jest jedynie certyfikacja bezpieczeństwa elektrycznego i ewentualnie zatwierdzenie zgodności parametrów. Utworzenie planu ochrony przeciwwybuchowej dla poszczególnych istniejących warunków roboczych może wymagać środków wykraczających poza wymagania ATEX określone dla stacjonarnych urządzeń wykrywających gazy. Celem tej dodatkowej oceny bezpieczeństwa jest minimalizacja ryzyka we wszystkich zastosowaniach, których błędne zachowanie powoduje zagrożenie bezpieczeństwa osób, środowiska i własności materialnej.

  Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) definiują cztery wartości. Im wyższa wartość nienaruszalności, tym większa niezawodność obwodu funkcjonalnego. Urządzenia wykrywające gazy osiągają zwykle poziomy od SIL 1 do SIL 3.

  Produkty używane w systemach bezpieczeństwa muszą wykazywać wysoki stopień niezawodności sprzętu i oprogramowania, aby błędy niewykrywalne mogły wystąpić jedynie z niezwykle małym stopniem prawdopodobieństwa. Wzorcem dla tej oceny systemów pod kątem bezpieczeństwa jest norma IEC/EN 61508, która jest stosowana także do oceny ryzyka międzynarodowej inżynierii kontroli procesów. To świadectwo, dotyczące bezpieczeństwa systemu, definiuje wymagania dostępności funkcji bezpieczeństwa i prawdopodobieństwa awarii badanego systemu, zgodnie z wymaganiami inżynierii kontroli procesów.

  Jako niezależna od zastosowania norma podstawowa EN 61508 określa jedynie ogólne wymagania dla podzespołów i kompletnych systemów z funkcjami bezpieczeństwa. Dlatego nie jest adekwatna do urządzeń do wykrywania gazów, które muszą spełniać także inne kryteria bezpieczeństwa. Z tego względu w przypadku urządzeń wykrywających gazy zastosowanie mają także normy EN 50271 i EN 50402.

  Dostępne rozwiązania

  Detektor gazu SmArtGas 4

  Czujnik gazu SmArtGas 4

  Przeznaczony do stref Ex, Innowacyjna funkcjonalność R-G-OFF , Czterokolorowy wyświetlacz FLED, Głowica FL.M (opcjonalnie), która jako jedyna zapewnia stopień ochrony IP67 wśród czujników od polskich producentów.

  czujnik progas 4

  Detektor gazu ProGas 4

  Bez certyfikacji ATEX. Ma to swoje plusy, gdyż pozwala to zastosować w nim najszerszą możliwą gamę sensorów, które umożliwiają wykrywanie np. sześciofluorku siarki stosowanego w energetyce oraz gazów RX.

  Czujnik gazu ReAct 4

  Został stworzony do mierzenia stężenia gazów reaktywnych, gdy wymagane jest stosowanie urządzenia w wykonaniu Ex, z uwzględnieniem atmosfer agresywnych i korozyjnych.

  czujnik aspiracyjny rapidgas e

  Czujnik aspiracyjny RapidGas E

  Wykorzystywany jest, gdy pomiar następuje w miejscach trudnodostępnych, niebezpiecznych da człowieka (np. generator w elektrowni, przyłącza generatora), lub gdy mierzony gaz ma wysoką temperaturę, wilgotność.

  Sygnalizatory Optyczno-Akustyczne LTT2 lub LTT4

  Zapewniają komfort i poczucie bezpieczeństwa dla pracowników realizujących zadania w przestrzeniach, w których obrębie funkcjonują detektory SmArtGas 4, ProGas 4 lub ReAct 4.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie Detektorów Gazów, a także Ogrzewania Ex. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF AGATA SŁABOSZEWSKA
  AGATA SŁABOSZEWSKA – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt

   Dostawa

   Dostawa

   Montaz

   Montaż

   Uruchomienie

   Uruchomienie

   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Detektory Gazów:
   • Jaki detektor gazu dobrać, kiedy potrzebuję urządzenia w wykonaniu Ex, z uwzględnieniem atmosfer agresywnych i korozyjnych?
   • W jaki sposób najlepiej sygnalizować wykryte przekroczenia norm stężenia gazów?
   • Poszukuję detektora acetylenu (przykład) – co możecie zaproponować?
   Ogrzewanie Ex:
   • Jak dobrać grzejnik Ex do mojego pomieszczenia?
   • Jakie grzałki mogę stosować do obudów i rozdzielnic w strefie Ex?
   • Jak dobrać termostaty do grzejników?

   Darmowa konsultacja