Newson Gale Earth-Rite MULTIPOINT II

System kontroli uziemienia instalacji procesowych MULTIPOINT II jest rozwiązaniem przeznaczonym do kontrolowania stanu uziemienia maszyn i urządzeń używanych do transportu i przetwarzania proszków, cieczy i gazów. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej, a w konsekwencji wybuchu. Dzięki systemowi kontroli uziemienia Earth-Rite MULTIPOINT II możesz połączyć nawet osiem pojedynczych urządzeń procesowych w jeden spójny system. Nie tylko monitorujesz poprawność stanu uziemienia elektrostatycznego tych urządzeń i instalacji, ale możesz też zaprojektować odpowiednie blokady procesu technologicznego w przypadku zdiagnozowania zerwania uziemienia na jednym lub wielu elementach instalacji procesowych.

Certyfikaty i zgodność

Klamra uziemiająca z certyfikatem ATEX
Uziemienie z certyfikatem IECEx
Norma PN-EN 13463

Najważniejsze korzyści systemu kontroli uziemienia instalacji procesowych

Kontrola uziemienia wielu instalacji procesowych

Może monitorować do 8 urządzeń i innych elementów zagrożonych wyładowaniami elektrostatycznymi w strefach Ex.

Odpowiedni do wielu różnych procesów technologicznych

Nadaje się do uziemiania szerokiej gamy niebezpiecznych aplikacji, niezależnie od tego, czy jest to 8 niezależnych punktów na pojedynczym elemencie, czy 8 niezależnych elementów wyposażenia zakładu.

Czerwone i zielone diody LED + blokada procesów

Zawiera osiem par czerwonych i zielonych wskaźników LED, które wskazują, które elementy instalacji są zagrożone gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych. Jeśli urządzenie zatrzymało procesy technologiczne, od razu widać, w którym miejscu pojawiło się zagrożenie.

Dla jakich substancji i urządzeń to rozwiązanie do uziemienia zapewnienia bezpieczeństwo atex w przemyśle?

Aby zapewnić bezpieczeństwo prawidłowego uziemienia wielu elementów instalacji procesowych, takich jak np. wielobębnowych stacji załadunkowych, mieszalników, stacji załadunku pojemników, czy nawet miejsc rozładunku cystern kolejowych, wymagana byłaby duża liczba konwencjonalnych systemów kontroli uziemienia. Co więcej, nie mówimy tu tylko o przypadkach procesów wykorzystujących substancje ciekłe czy gazy. Podobnie jest w przypadku proszków używanych w przemyśle. Urządzenia do przetwarzania proszków, takie jak np. mieszalniki, dozowniki, suszarki fluidalne, czy układy transportowe również wymagają ochrony przed przeskokiem ładunków elektrostatycznych i ryzykiem wybuchu. Dla wszystkich tego typu urządzeń i substancji używanych w przemyśle warto stosować spójny system kontroli uziemienia, który zapewni pełną ochronę przed zagrożeniem elektrycznością statyczną w zakładzie.

Urządzenia, które możesz uziemić i chronić przed wybuchem i pożarem

Wiele punktów załadunku cystern kolejowych.

Wiele punktów załadunku beczek / pojemników.

Mieszanie i miksowanie cieczy / proszków.

Sprzęt do transportu proszków.

Suszarki fluidalne.

Napełnianie i opróżnianie silosów / pojemników.

Napełnianie i opróżnianie kontenerów IBC.

Sprzęt do rozdrabniania i mielenia proszków.

Blokada procesu technologicznego – zasada działania

w przypadku gazów oparów i pyłów uziemienia eliminują źródło ich zapłonu w przemyśle

Bezpieczeństwo ATEX i poprawność uziemienia elektrostatycznego kontroluje jednostka monitorująca. To do niej jest podłączony każdy z elementów podłączonych do systemu. Jest ona wyposażona w sygnalizację świetlną oraz styki bezpotencjałowe. Zielone i czerwone diody LED służą do komunikacji o prawidłowości uziemienia. Jeżeli jest ono niepoprawne, należy uruchomić dodatkowe elementy ochrony przed wybuchem w strefach ATEX. System wykorzystuje do tych działań wspomniane styki bezpotencjałowe. Można dzięki nim zaprojektować komunikację z elementami sterującymi procesami technologicznymi w uziemianych maszynach w celu wysłania sygnału do ich zatrzymania. W przypadku, kiedy nie chcesz od razu blokować procesu, styki możesz wykorzystać do zaalarmowania pracowników poprzez włączenie zewnętrznej sygnalizacji dźwiękowej.

Video prezentacja systemu kontroli uziemienia Multipoint II

Zapewnienie prawidłowego uziemienia maszyn wirujących (wirującego zbiornika lub wirnika) jest trudne. Ze względu m.in. na konstrukcję łożysk nie zawsze można polegać na uziemieniu maszyny wirującej wykonanym na połączeniu pomiędzy wałem a korpusem maszyny. Należy więc zastosować dodatkowy, uzupełniający sposób zapewnienia ciągłości obwodu uziemienia maszyny wirującej. Jest nim zastosowanie układu kontroli uziemienia, który bada połączenie uziemienia zbiornika lub wirnika za pomocą pary szczotek węglowych, lub pierścienia ślizgowego na wale. Tego typu układ kontroli uziemienia może być też wykorzystywany do badania połączenia uziemiającego głównych elementów stałych instalacji, takich jak duże zbiorniki cieczy łatwopalnych.

Przykład wykorzystania systemu uziemienia

W zakładzie produkcji żywic alkidowych, w którym wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem, prowadzone procesy technologiczne są obarczone ryzykiem wyładowań elektrostatycznych. Te z kolei stanowią potencjalne źródło zapłonu, w efekcie czego mogłoby dojść do poważnego w konsekwencjach wybuchu lub pożaru. Z tego powodu producent, chcąc zwiększyć poziom bezpieczeństwa w swoim zakładzie i jednocześnie spełnić wymagania ubezpieczyciela w zakresie skutecznego uziemienia instalacji i aparatów procesowych, zwrócił się do nas z prośbą o dobór właściwych rozwiązań technicznych. Zadanie objęło dobór i dostawę kilku rodzajów systemów uziemienia o różnym przeznaczeniu (m.in. systemu MULTIPOINT II) dla łącznie 22 stanowisk.

Uziemienia autocystern, beczek i zbiorników

7 lat gwarancji na komponenty elektryczne

WAŻNE: od 01.01.2024 roku producent wydłużył okres trwania gwarancji na elementy elektryczne do 7 lat (84 miesiące). Wydłużony okres gwarancji dotyczy produktów zakupionych po 01.01.2024 r. W związku z tym gwarancja producenta obecnie wynosi:

  1. 12 miesięcy na elementy mechaniczne
  2. 84 miesiące na elementy elektryczne