Mobilne urządzenie kontroli uziemienia przeznaczone do montażu bezpośrednio na cysternach drogowych, które są stosowane do transportu substancji palnych i wybuchowych, tj.: paliw płynnych, w tym skroplonych gazów, rozpuszczalników, alkoholi, materiałów ulegających fermentacji z wydzielaniem metanu. Zadaniem systemu kontroli uziemiania Ex ATEX jest ograniczenie ryzyka wybuchu, do którego może dojść w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej.

Uziemienie cystern drogowych, zamontowane bezpośrednio na autocysternie, zwiększa bezpieczeństwo procesu oraz pozwala wypełnić obowiązki wynikające z odpowiednich rozporządzeń ministra gospodarki.

System Earth-Rite MGV na cysternie samochodowej
uziemienie elektrostatyczne montowane na cysternie drogowej

Produkty wchodzące w skład systemu uziemiania cystern drogowych:

  • elektroniczny kontroler uziemienia – przeznaczony do pracy w strefie zagrożenia wybuchem Ex ATEX,
  • przewód spiralny (z osłonką hytrelową) lub szpula z przewodem,
  • solidna klamra ze stali nierdzewnej z ostrymi zębami wykonanymi z węglika wolframu.

Mobilny i uniwersalny system uziemienia cystern drogowych

W wielu przypadkach do kontroli uziemienia cystern drogowych stosuje się rozwiązania stacjonarne. Niestety nie każdy zakład przemysłowy, czy baza magazynowa jest wyposażona urządzenia tego typu. Co więcej, ze względu na obowiązujące przepisy, stacjonarne urządzenia kontroli uziemienia elektrostatycznego montowane są w odległości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów od zbiorników magazynowych. Taka sytuacja praktycznie uniemożliwia kontrolę uziemienia elektrostatycznego pojazdów, które ze względu na wykonywane prace (np. czyszczenie lub konserwacja) muszą być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników magazynowych.

W takich sytuacjach, dla zachowania bezpieczeństwa Ex ATEX, zaleca się stosowanie mobilnego systemu kontroli uziemienia. Rozwiązanie to montuje się bezpośrednio na konstrukcji pojazdu. Dzięki temu urządzenie kontroli można podpiąć do dowolnej konstrukcji metalowej osadzonej w ziemi lub do specjalnego bolca, który operator wbija w ziemię. Rozwiązanie weryfikuje czy wykorzystana konstrukcja zapewnia właściwy odbiór ładunków elektrostatycznych oraz prowadzi stały monitoring bezpieczeństwa pod kątem połączenia pojazdu z uziemieniem. W przypadku utraty połączenia system poinformuje operatora zmianą koloru sygnalizacji świetlnej oraz wstrzyma proces.

Zasada działania systemu kontroli uziemienia

System kontroli uziemienia Earth-Rite MGV przed wydaniem zezwolenia na rozpoczęcie napełniania lub opróżniania dokonuje weryfikacji stanu uziemienia w trzech krokach:

  • sprawdza, czy stałe połączenie systemu kontroli uziemienia MGV z konstrukcją cysterny jest prawidłowe. (Rozwiązanie to gwarantuje, że układ bezpieczeństwa został podpięty do elementu cysterny, który skutecznie pozwala odebrać ładunki elektrostatyczne z jej całej konstrukcji, oraz wskaże błąd, gdy połączenie to ulegnie przerwaniu),
  • sprawdza, czy zacisk został podłączony do punktu uziemiającego, który umożliwia skuteczne odprowadzenie ładunków do ziemi. (Zdarza się, że w pobliżu miejsca, gdzie dokonywany jest przeładunek, nie ma dostępu do bednarki. W takich przypadkach możliwe jest podpięcie zacisku do innego metalowego elementu, który jest zakopany w ziemi – np. piorunochronu czy stalowego słupa. System kontroli uziemienia sprawdzi, czy ich oporność jest mniejsza niż 10 Ω, a tym samym, czy są one zdolne do skutecznego odprowadzenia ładunków do ziemi),
  • sprawdza, czy rezystancja obwodu cysterna–punkt w czasie przeładunku produktów jest poniżej wartości granicznej. (W trakcie przeładunku może dojść do zerwania uziemienia lub jego uszkodzenia. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, dlatego system wykryje i zablokuje proces przeładunku produktów, gdy rezystancja obwodu cysterna–punkt uziemiający wzrośnie powyżej 10 Ω).

Dlaczego należy stosować mobilne urządzenie kontroli uziemienia MGV?

W czasie przeładunku substancji płynnych dochodzi do silnego elektryzowania się konstrukcji cystern drogowych oraz węży lub ramion załadowczych. W przypadku, gdy transportowane produkty są palne lub wydzielają substancje palne, przeskok iskry elektrostatycznej może doprowadzić do zapłonu tzw. atmosfery wybuchowej (czyli mieszaniny pyłu lub gazu, lub par transportowanego produktu z powietrzem). W takich sytuacjach zgodnie z rozporządzeniami ministra gospodarki, cysternę należy uziemić oraz kontrolować stan tego uziemienia w czasie trwania całego procesu. Należy jednocześnie zablokować proces przeładunku produktów w przypadku utraty właściwego uziemienia.

7 lat gwarancji na komponenty elektryczne

WAŻNE: od 01.01.2024 roku producent wydłużył okres trwania gwarancji na elementy elektryczne do 7 lat (84 miesiące). Wydłużony okres gwarancji dotyczy produktów zakupionych po 01.01.2024 r. W związku z tym gwarancja producenta obecnie wynosi:

  1. 12 miesięcy na elementy mechaniczne
  2. 84 miesiące na elementy elektryczne