System oświetlenia awaryjnego na centralnej baterii dla powierzchni magazynowej i socjalnej

Grupa WOLFF JOANNA BALICKA
JOANNA BALICKA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  oświetlenie awaryjne

  Problem:

  • inwestor stanął przed koniecznością wykonania oświetlenia awaryjnego dla dużej przestrzeni zlokalizowane w hali oraz na zewnątrz
  • wymagał przy tym, aby w poszczególnych miejscach instalacja gwarantowała kilkukrotnie wyższe natężenie światła niż wynikało to z norm
  • klasyczna instalacja oparta o oprawy z wbudowanymi akumulatorami byłaby problematyczna, a przy tym wymagałaby zwiększonej ilości opraw

  Rozwiązanie:

  • wykonaliśmy projekt wskazujący m.in. optymalne źródło zasilania awaryjnego, typ, ilość i rozmieszczenie opraw
  • instalację oparliśmy o baterię centralną, co rozwiązało problem uciążliwych testów oraz krótkiej żywotności baterii
  • dzięki centralnej baterii mogliśmy także zastosować mniej opraw, przy zachowaniu wymaganego natężenia światła

  Szczególne wymagania inwestora

  Inwestor wymagał zastosowania opraw zapewniających znacznie większe natężenie niż wymagane prawem

  Za duża inwestycja na autotesty

  Zasilanie z centralnej baterii było jedynym możliwym, ale i logicznie uzasadnionym rozwiązaniem

  Oprawy dwufunkcyjne

  Dzięki dwufunkcyjnym oprawom pokryliśmy częściowo zapotrzebowanie inwestora na oświetlenie podstawowe

  Oświetlenie awaryjne w oprawach dwufunkcyjnych w przestrzeni magazynowej – przykład

  Zadanie, jakie postawiono przed inżynierami GRUPY WOLFF, polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego dla dużej przestrzeni magazynowej i socjalnej. Kluczowe dla realizacji inwestycji były wymagania Inwestora, który oczekiwał, że instalacja w wielu poszczególnych miejscach, osiągnie kilkukrotnie wyższe natężenie światła, niż wynika to z normy. Miało to spore konsekwencje dla realizacji projektu, co opisaliśmy poniżej.

  Oświetlenie awaryjne musi mieć niezależne źródło zasilania

  Zgodnie z przepisami oświetlenie awaryjne musi posiadać niezależne źródło światła. W praktyce przemysłowej stosuje się dwa rozwiązania:

  • oprawy z zabudowanymi wewnątrz akumulatorami
  • baterie centralne zasilające wszystkie oprawy z jednego miejsca

  W obu przypadkach źródłem energii jest akumulator, który musi zapewnić ciągłą, niczym nieprzerwaną dostawę zasilania do oprawy przez minimum 60 minut.

  Akumulator w oprawie czy centralna bateria

  Decyzja o wyborze sposobu niezależnego zasilania opraw oświetlenia awaryjnego jest niezwykle istotna. Błąd w tym miejscu może wiązać się ze sporymi konsekwencjami. Przykładowo w opisywanym przypadku wybór opraw awaryjnych ze zintegrowanym akumulatorem skutkowałby:

  • comiesięczną, manualną inspekcją blisko 300 opraw rozłożonych na dużym obszarze
  • skróconą żywotnością akumulatorów wynikającą z wpływu temperatury otoczenia (żywotność akumulatorów podawana jest dla temperatury 20oC – odchył od tej wartości znacząco ją skraca. Przykładowo – wzrost temperatury o 10oC zmniejsza żywotność baterii, aż o połowę).

  W tym miejscu należy podkreślić, że przy realizacji opisywanego projektu spotkaliśmy się z bardzo świadomym inwestorem, który wielokrotnie rozbudowywał swoje zakłady przemysłowe, a tym samym musiał zainstalować w nowych budynkach systemy oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Z tego względu, już na wstępie otrzymaliśmy informację od inwestora, że projekt powinien być zrealizowany z wykorzystaniem systemu centralnej baterii, którą będzie pełnić funkcję źródła zasilania opraw oświetlenia awaryjnego. Niemniej warto, abyśmy poniżej omówili podstawowe wady i zalety poszczególnych źródeł zasilania.

  Wymóg testowania opraw oświetlenia awaryjnego, a źródło zasilania opraw oświetlenia awaryjnego

  Zgodnie z normą PN-EN 60598-2-22:2015-01 oprawy oświetlenia awaryjnego muszą mieć możliwość testowania bez konieczności wyłączania zasilania. Takie testy wykonuje się regularnie:

  • co miesiąc, sprawdzając, czy akumulatory działają prawidłowo,
  • raz w roku, sprawdzając, czy oprawa będzie pracować w trybie awaryjnym przez pełen czas, który jest dla niej zadeklarowany.

  Oprawy awaryjne z wbudowaną baterią

  Raczej nikt w przemyśle nie decyduje się już na ręczne testowanie opraw, chyba że mowa o jednej, bądź co najwyżej kilku oprawach. W przypadku opraw z autonomicznym akumulatorem najczęściej stosowany jest autotest w postaci zamontowanych w oprawie zielonej i czerwonej diod LED. Wówczas można wzrokowo ocenić, czy oprawa działa prawidłowo, a jej akumulator posiada odpowiednią ilość zmagazynowanej energii, aby spełnić minimalne wymagania czasu pracy.

  Autotest jest optymalnym ekonomicznie rozwiązaniem dla niedużej liczby opraw. Przy większej ilości (kilkadziesiąt sztuk i więcej), ta forma testowania potrafi być uciążliwa i długotrwała, a tym samym kosztowna. Wymaga ona bowiem, aby co miesiąc wzrokowo ocenić każdą z opraw pojedynczo i zanotować wynik testu.

  Oprawy awaryjne z centralnym układem testowania

  Pewną alternatywą jest system centralnego testowania opraw z autonomicznym akumulatorem. Wówczas każda oprawa łączy się z centralą testującą, z której wykonuje się wszystkie testy. System centralnego sterowania wymaga, aby wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego połączyć ze sobą dodatkowym kablem, którym będzie biec sygnał testu do centrali. Jeśli więc weźmiemy pod uwagę fakt, że należy pomiędzy oprawami rozprowadzić okablowanie tylko po to, aby móc centralnie sterować testem, to równie dobrze można to okablowanie poprowadzić po to, aby zasilać wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego z centralnej baterii. Jest to rozwiązanie, które w długim okresie staje się zdecydowanie bardziej opłacalne kosztowo.

  Oprawy z centralną baterią i układem testowania

  Wady powyższych rozwiązań eliminuje zasilanie z baterii centralnej. Stosując ją, pozbywamy się problemu z uciążliwymi i czasochłonnymi testami. Natomiast dzięki odcięciu się od wpływu temperatury na żywotność akumulatorów, czas ich pracy może wynieść 10 lat.

  W przypadku opraw z wbudowanymi bateriami sytuacja nie wygląda tak kolorowo. Już na starcie ich żywotność jest znacznie krótsza, bo zaledwie 4 lata. Gdy natomiast temperatura otoczenia odbiega od założonych 20oC, czas ten może się skrócić nawet do pół roku, co pokazaliśmy poniżej.

  Oczywiście bateria centralna nie jest rozwiązaniem idealnym dla każdej sytuacji. Przykładowo nie ma sensu jej stosować w obiektach, gdzie znajduje się maksymalnie kilkadziesiąt opraw.

  Wpływ temperatury otoczenia na żywotność akumulatorów

  Jak tłumaczy Maciej Freza – kierownik działu oświetlenia w GRUPIE WOLFF – każde zwiększenie temperatury otoczenia o 10°C ponad 20°C powoduje skrócenie żywotności ogniwa akumulatorowego o połowę. Oznacza to, że bateria zachowa swoje znamionowe parametry, aż dwa razy krócej niż deklaruje producent. Tymczasem w warunkach przemysłowych, praca opraw w temperaturze 40 czy 50oC nie należy do rzadkości.

  Dla zobrazowania tego problemu rzućmy okiem na przypadki przedstawione w poniższej tabeli.

  Akumulator montowany bezpośrednio w oprawie oświetlenia awaryjnegoAkumulator montowany w szafie centralnej baterii
  Standardowa żywotność wg EUROBAT dla temperatury otoczenia 20oC4 lata10 lat
  30oC2 lata5 lat
  40oC1 rok2,5 roku
  50oC6 miesięcy14 miesięcy

  Tabela 1. długość pracy baterii ze znamionowymi parametrami w zależności od temperatury otoczenia

  Freza zwraca także uwagę na wpływ ujemnych temperatur – negatywny wpływ na pracę źródła energii, jakim jest akumulator, ma również temperatura ujemna, która zmniejsza ilość energii, jaką możemy pobrać z akumulatora. Ze względu na zachodzące procesy fizykochemiczne zdarza się, że zmagazynowana w baterii energia nie może być w pełni wykorzystana, co przy złym stanie ogniw sprawi, że na zasilacz nie zostanie podane wystarczające zasilanie, co uniemożliwi start oświetlenia awaryjnego.

  Kluczowe pytanie – w jaki sposób dbać o żywotność akumulatorów?

  Oprawy awaryjne z wbudowanym akumulatorem

  Jak pokazano powyżej, na żywotność baterii zasadniczy wpływ ma temperatura otoczenia. W przypadku opraw z wbudowanym akumulatorem musimy uwzględnić więc lokalne temperatury, które w zależności od miejsca montażu oprawy, mogą się znacznie różnić. Wśród głównych czynników, które powodują w obiekcie lokalne różnice temperatur, możemy wymienić:

  • sąsiedztwo źródeł ciepła (urządzenia, silniki itp.)
  • ogrzewanie, wentylacja lub klimatyzacja
  • wysokość montażu opraw w hali (im wyżej, tym cieplej)
  • wpływ słońca (działającego bezpośrednio na oprawy zamontowane na zewnątrz lub wpadającego do obiektu m.in. przez okna i świetliki)
  • różne temperatury w różnych pomieszczeniach
   przegrody utrudniające przepływ powietrza
  • montaż opraw wewnątrz lub na zewnątrz

  Wszystko to sprawia, że żywotność akumulatorów się skraca. Mało tego, każda oprawa może wymagać wymiany baterii w innym czasie. Uniknięcie tych problemów w większości przypadków jest niemożliwe.

  Oprawy awaryjne zasilane z centralnej baterii

  Dużo większą możliwość zarządzania żywotnością akumulatorów daje system zasilany z centralnej baterii. Wszystkie akumulatory wraz z centralą sterującą są wówczas zamknięte w jednej szafie. Z tego względu wahania temperatury wokół poszczególnych opraw nie mają znaczenia dla żywotności akumulatorów.

  Co więcej, jeśli zapewnimy, że we wnętrzu szafy temperatura będzie oscylować w okolicy 20oC, to z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie utrzymać żywotność akumulatorów stacjonarnych, przewidzianą według EUROBAT na 10 lat.

  Oświetlenie awaryjne w oprawach dwufunkcyjnych w centrum sterowania – przykład

  Szczególne wymagania inwestora

  Wróćmy w tym momencie do początkowych wymagań inwestora: zostaliśmy poproszeni o zaproponowanie systemu opraw oświetlenia awaryjnego dla dużej powierzchni magazynowej oraz części socjalnej. Choć większość opraw miała znajdować się wewnątrz pomieszczeń, część z nich musiała zostać zamontowana na zewnątrz.

  Rozległa powierzchnia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń nie pozwala na kontrolowanie warunków pracy i temperatury, która wpływa na żywotność akumulatorów wbudowanych w oprawę. Co więcej, ewentualna realizacja autotestów dla blisko 300 opraw byłaby bardzo uciążliwa i czasochłonna.

  Gdyby więc Inwestor sam nie zadeklarował konieczności zastosowania przez nas systemu centralnej baterii, to taka informacja na pewno wyszłaby z naszej strony.

  Konieczność zastosowania opraw dwufunkcyjnych

  Dodatkowym, szczególnym wymaganiem, które musieliśmy spełnić, był odpowiedni dobór opraw oświetlenia awaryjnego, który musiał zapewniać w wielu miejscach natężenie znacznie przekraczające minimalne parametry wymagane przez prawo:

  • inwestor zaliczył całą powierzchnię inwestycji jako “strefę wysokiego ryzyka”, a więc oświetlenie awaryjne musiało zapewniać minimum 10% natężenia oświetlenia podstawowego, ale nie mniej niż 15 lux
   inwestor wyznaczył także wiele stref, dla których podniósł powyższe wymagania. Były to m.in.:
   pomieszczenia, w których znajdują się rozdzielnice elektryczne – wymaganie minimum 30% natężenia oświetlenia podstawowego
  • sterownie i inne pomieszczenia zarządzania – wymaganie minimum 50% natężenia oświetlenia podstawowego. W tym przypadku oświetlenie awaryjne musiało więc zapewnić 250 lux. Gdyby inwestor chciał spełnić jedynie minimalne wymagania normy, to wartość ta wyniosłaby „jedynie” 50 lux.

  Nawet gdyby inwestor rozważał zastosowanie opraw oświetlenia awaryjnego z zasilaniem z wbudowanych akumulatorów, to powyższe wymagania, już w zakresie spełnienia minimalnego natężenia zgodnego z normą, są trudne do osiągnięcia za pomocą opraw autonomicznych.

  Oprawy dedykowane wyłącznie oświetleniu awaryjnemu są mniejsze i zapewniają mniejsze natężenie, niż oprawy oświetlenia podstawowego. Dlatego już przy wymaganiu natężenia 20 lux, często z obliczeń wychodzi, że zwykłe oprawy oświetlenia awaryjnego musiałyby zająć większość powierzchni sufitu, co jest nie tylko nieopłacalne kosztowo, ale również nie wykazuje walorów estetycznych.

  W takich sytuacjach rozwiązaniem stają się oprawy dwufunkcyjne. Są to oprawy, pod które można doprowadzić dwa niezależne źródła zasilania – podstawowe i awaryjne. Wówczas oprawy te mogą działać zarówno jako oprawy oświetlenia podstawowego, jak i w przypadku zaniku tego zasilania, przełączają się na drugie źródło – zasilanie awaryjne.

  W przypadku omawianego projektu duża część opraw dwufunkcyjnych, które zastosowaliśmy pełni właśnie taką podwójną funkcję. Zamontowaliśmy też oprawy dwufunkcyjne w miejscach, w których było już oświetlenie podstawowe, ale oprawa dwufunkcyjna, choć realizowała wówczas tylko zadanie oprawy oświetlenia awaryjnego, była jedyną opłacalną dla inwestora formą zapewnienia odpowiedniego natężenia światła.

  Po realizacji opisanego zadania inwestor zlecił wdrożenie instalacji oświetleniowych dla kolejnych obszarów zakładu.

  Sprawdź przykłady dostępnych rozwiązań

  Szybkozłączki exlink 4-biegunowe/4-biegunowe + PE EX ATEX

  Osprzet łączeniowy
  w wykonaniu Ex

  Wydłużona żywotność, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne oraz na duże wahania temperatur.

  Puszki rozgałęźne wykonane z tworzywa sztucznego ex atex

  Puszki rozgałęźne i skrzynki zaciskowe w wykonaniu Ex

  Zaprojektowane zostały w sposób pozwalający spełnić zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX, a niektóre także normy PN-EN 60079-7.

  Wyłączniki bezpieczeństwa EX ATEX

  Wyłączniki bezpieczeństwa, główne, mocy w wykonaniu Ex

  Używane są w sytuacjach, w których wymagana jest konieczność odłączenia źródła zasilania w instalacjach i urządzeniach elektrycznych.

  Dławnice kablowe z metalu, zaślepki, redukcje i akcesoria EX ATEX

  Dławnice
  kablowe ATEX

  Dławnice kablowe z metalu i z tworzywa sztucznego. Zaślepki, redukcje i akcesoria EX ATEX.

  Rozdzielnice wykonane z tworzywa sztucznego EX ATEX

  Rozdzielnice i obudowy w wykonaniu Ex

  Wszystkie nasze rozdzielnice przeznaczone gwarantują wysoki stopień bezpieczeństwa realizowany przez różne rodzaje ochrony przeciwwybuchowej.

  Skonfiguruj własne rozwiązanie.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie elektrotechniki w wykonaniu przeciwwybuchowym. Pomogę dobrać odpowiednie produkty. Zajmuję się także oświetleniem w wykonaniu Ex. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałam też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF JOANNA BALICKA
  JOANNA BALICKA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Elektrotechnika
   • Czy w pomieszczeniach, w których są strefy zagrożenia wybuchem elektrotechnika przemysłowa musi być w wykonaniu EX
   • Czy jeśli dotychczas miałem rozdzielnicę w obudowie Ex d, muszę ją wymienić na taką samą, czy mogę zastosować np. obudowę Ex e?
   Oświetlenie:
   • Czy w przypadku konieczności zapewnienia dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej baterię centralną należy podpiąć do dwóch źródeł energii, czy wystarczy do jednego?
   • Czy oświetlenie awaryjne ma oświetlać tak jak oświetlenie ewakuacyjne, czyli drogi i niezbędny sprzęt, czy ma mieć zakres oświetlania taki sam jak oświetlenie podstawowe?

   Darmowa konsultacja