W ostatnich miesiącach GRUPA WOLFF zrealizowała projekt doboru, dostawy i montażu oświetlenia awaryjnego dla zakładowej straży pożarnej u inwestora z branży nawozowej.

Montaż oświetlenia awaryjnego dla zakładowej jednostki ratowniczo-gaśniczo-chemicznej, był przewidziany dla garażu na wozy bojowe, sterowni oraz części socjalnej budynku. Wymagania inwestora związane z oświetleniem awaryjnym w stosunku do dwóch pierwszych stref zdecydowanie przewyższały zapisy zawarte w normach i ustawach. W garażu na wozy bojowe oświetlenie awaryjne o natężeniu 100 lux miało być uruchomione cały czas. Natomiast dla sterowni, w której pracownicy stale monitorują sygnały spływające m.in. z detektorów gazów rozmieszczonych po całym terenie zakładu przemysłowego, oświetlenie awaryjne miało zapewniać połowę wartości natężenia podstawowego, czyli w tym wypadku 250 lux. Jest to znacznie więcej, niż wymagane normą PN-EN 1838 minimum 10% natężenia oświetlenia podstawowego, lecz nie mniej niż 15 lux dla stref wysokiego ryzyka.

20 lat niezawodności

Wymienione wymagania inwestora sprawiły, że jedyną możliwą opcją zasilania opraw oświetlenia awaryjnego był system centralnej baterii. Chodzi o to, że oprawy z wbudowanymi akumulatorami charakteryzują się niższymi parametrami w stosunku do opraw dwufunkcyjnych (z możliwym zastosowaniem jednej oprawy zarówno do oświetlenia podstawowego, jak i awaryjnego), zasilanych z baterii centralnej. Tym samym chcąc osiągnąć wymagane przez inwestora natężenie oświetlenia, musielibyśmy zastosowanie znacznie większą ilość opraw.

Od blisko 20 lat jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie systemów centralnej baterii jest system ZB-S zgodny z normą PN-EN 50171. System ten ma możliwość automatycznego testowania opraw, a dodatkowo, co jest szczególnie istotne w przypadku dużej liczby opraw, posiada adresacje każdej sztuki z osobna. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie poszczególnej oprawy z wyświetleniem jej nazwy i stanu. Tym razem jednak postanowiliśmy zaproponować inwestorowi zupełnie nowy system DG-S, który wyrósł z systemu ZB-S.

centralna bateria DualGuard-S DG-S

Przez 20 lat zmieniło się wszystko pod kątem User Experience

System ZB-S wprowadzono na rynek w 2002 roku. Dziś mamy rok 2021 i wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do dotykowych ekranów czy windowsowych “kafelków”. Dodatkowo tzw. “internet rzeczy” szeroko wkroczył w codzienne funkcjonowanie wielu osób poprzez np. systemy typu “smart home”.

Z tego względu zaprojektowana w systemie ZB-S obsługa za pomocą przycisków i informacji wyświetlanych na niewielkim, monochromatycznym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, dla wielu brzmi dziś jak nieśmieszny żart. Dlatego producent wprowadził na rynek nową linię systemu centralnej baterii – System DualGuard-S (DG-S).

Po 20 latach nadchodzi zmiana pokoleniowa – oficjalnie system DG-S zastępuje wycofywany ZB-S

Choć systemy baterii centralnej ZB-S są jeszcze możliwe w do zakupu i montażu, producent oficjalnie już potwierdził wstrzymanie produkcji w najbliższym czasie i całkowite przejście na produkcję i dystrybucję systemu DualGuard-S. Argument ten przekonał inwestora do podjęcia decyzji o pierwszym na terenie Polski uruchomieniu tego nowego systemu baterii centralnej, przy okazji realizacji projektu oświetlenia dla budynku zakładowej straży pożarnej.

centralna bateria dualguard-s DGS

Krótko o systemie centralnej baterii DualGaurd-S (DG-S)

Firma EATON postawiła na ewolucję, a nie rewolucję. Dlatego na bazie niezawodnego dotąd systemu ZB-S stworzyła podobny, udoskonalając go kilkoma dodatkowymi funkcjami. Na uwagę zasługują przede wszystkim:

  • protokół komunikacyjny w magistrali ACU DG-S
  • wyświetlacz dotykowy
  • oprogramowanie do wizualizacji „VisionGuard”

Wymieniony wyżej protokół komunikacyjny ACU DG-S umożliwia szybki przesył znacznie większej ilości danych oraz tworzenie sieci do 32 urządzeń zasilających z wieloma strefami kontroli faz i scenariuszami sterowania opraw.

Wyświetlacz dotykowy TFT 4,3″ lub 7″ posiada 512 MB RAM i 4 GB pamięci flash i współpracuje ze sterownikiem ACU DG-S. Pozwala to na sterowanie i monitorowanie systemu centralnego zasilania oraz wszystkich jego elementów zewnętrznych.

Natomiast oprogramowanie „VisionGuard” stworzone w architekturze klient – serwer dla środowiska Windows, oferuje pełne monitorowanie, kontrolę i konfigurację wszystkich podłączonych systemów centralnej baterii DualGuard-S aż do poziomu pojedynczej oprawy.