Jak są zbudowane i czym są zraszacze przeciwpożarowe? Jak się sprawdzają w przypadku ochrony obiektów przemysłowych i jak można wykonywać te systemy, kiedy łączna ilość koniecznych do przeprowadzenia modernizacji w zakładzie przemysłowym jest przytłaczająca? Omówmy to na przykładzie zrealizowanej ochrony mostu skośnego w jednej z polskich elektrociepłowni.

Problem:

 • ryzyko zagrożenia pożarowego w galerii nawęglania

Rozwiązanie:

 • kompleksowe wykonanie instalacji zraszaczowej gwarantujące ochronę całej galerii skośnej elektrociepłowni z dwoma przenośnikami taśmowymi na wymaganym poziomie
 • zdjęcie problemu z głowy, czyli usługi “pod klucz” w ramach inwestycji oraz późniejszy serwis

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

Zraszacz przeciwpożarowy – budowa

Zraszacz przeciwpożarowy jako dysza gaśnicza ma bardzo prostą konstrukcję. Jest ona stale otwarta, czyli nie posiada żadnego elementu, który do czasu rozpoczęcia akcji gaśniczej zamyka wypływ wody. Dlatego rury systemu zraszaczowego są puste (wypełnione zwykłym powietrzem), a przepływ wody pod ciśnieniem zapewnia zawór kontrolno-alarmowy.

zraszacze przeciwpożarowe budowa i zasada działania

Inwestycja: systemy zraszaczowe na dwóch przenośnikach taśmowych

Ze względu na ryzyko wystąpienia pożaru w galeriach nawęglania, należy podejmować odpowiednie działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W ramach zlecenia od jednej z elektrociepłowni wykonaliśmy “pod klucz” system zraszaczowy w galerii nawęglania. Objęliśmy kompleksową ochroną dwa przenośniki taśmowe węgla, których zadaniem jest podawanie surowca do młynów, a dalej w celu produkcji ciepła systemowego do mieszkańców dużej polskiej aglomeracji.

W celu zapewnienia ochrony pożarowej galerii nawęglania instalacja zraszaczowa została podzielona na odpowiednią ilość stref gaśniczych. Liczba sekcji została zoptymalizowana i dobrana w taki sposób, aby w przypadku pożaru uzyskać odpowiednie parametry hydrauliczne dla dobranych zraszaczy. Aby sprostać wymaganym warunkom ciśnienia wody kierowanego do poszczególnych sekcji, kluczowe było uwzględnienie warunków panujących w istniejącej sieci ppoż. klienta.

Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

Zdjęcie problemu z głowy, czyli usługi “pod klucz” w ramach inwestycji oraz późniejszy serwis

Na początku naszej współpracy z inwestorem stało się oczywiste, że praktycznie wszystkie obiekty i budynki potrzebowały różnego stopnia modernizacji pod kątem ochrony przed pożarem i wybuchem. Zarówno my, jak i kierownictwo wspomnianej Grupy Kapitałowej, byliśmy świadomi, że nie jest możliwe jednoczesne przeprowadzenie wszystkich planowanych prac. Problem nie leżał wyłącznie w budżecie, ale również w konieczności uniknięcia przestojów w produkcji. Po zapoznaniu się z sytuacją postanowiliśmy wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu pomieszczeń przemysłowych i zaoferowaliśmy klientowi wykonanie inwestycji “pod klucz”. Z perspektywy inwestora przekazanie jednemu wykonawcy wszystkich koniecznych do zrealizowania prac zdecydowanie korzystnym rozwiązaniem. Takie działanie zmniejsza liczbę podmiotów biorących udział w uzgodnieniach, co też często pozwala skrócić łączny czas prowadzenia inwestycji. Umożliwia ono także planować prace po stronie wykonawcy w sposób całkowicie skoordynowany nie tylko z możliwościami inwestora, ale także w zgodzie z normami, wymaganiami ubezpieczyciela czy rzeczoznawcy ppoż.

W takiej konfiguracji znacznie prostszy jest także późniejszy serwis realizowany przez wykonawcę – pełna wiedza co było oferowane klientowi, jak powstawały zabezpieczenia, gdzie położono rurociągi i od jakich dostawców były one kupione, pozwala sprawnie przeprowadzać kompleksowe przeglądy serwisowe.

W ramach zlecenia „pod klucz” zrealizowaliśmy:

 • opracowanie koncepcji technologicznej (z obliczeniami procesowymi), orurowania (z obliczeniami hydraulicznymi), mechanicznej, budowlanej, detekcji pożaru, elektrycznej, AKPiA i wizualizacji,
 • uzgodnienie koncepcji z ubezpieczycielem i rzeczoznawcą ds. ppoż.,
 • wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej dla zabezpieczenia galerii skośnej,
 • wykonanie instalacji zraszaczowych (demontaż istniejącej instalacji, dostawa komponentów, montaż i uruchomienie),
 • wykonanie instalacji detekcji pożaru,
 • prace ziemne i podłączeniowe do istniejącej instalacji ppoż.,
 • wykonanie wizualizacji i sterowania instalacji zraszaczowej.

Zraszacze przeciwpożarowe – zasada działania przy ryzyku pożaru w galerii nawęglania

Wzbudzenie zaworów kontrolno-alarmowych, czyli rozpoczęcie systemu gaszenia musi odbywać się poprzez połączenie zraszaczy z zewnętrznymi instalacjami detekcyjnymi. W związku z tym wszystkie objęte ochroną przestrzenie galerii nawęglania stale nadzorowane są przez odpowiednio skalibrowane czujki ciepła. Gdyby na przenośniku taśmowym wybuchł pożar, zostanie on wówczas natychmiast wykryty, a gaszenie rozpocznie się automatycznie.

Dodatkowo instalacja została wyposażona w ręczne ostrzegacze pożarowe zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz galerii nawęglania. Umożliwiają one obsłudze zgłaszanie niepożądanych zjawisk podczas rutynowej kontroli. Instalacja posiada również możliwość ręcznego sterowania poszczególnymi sekcjami przez przyciski „start gaszenie”, które są zlokalizowane w pobliżu stacji wzbudzających.

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Do rozpoczęcia automatycznego uruchomienia systemu gaśniczego niezbędne jest odebranie przez czujniki sygnału spełniającego warunki charakterystyczne dla pożaru. W tym miejscu warto wspomnieć, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby detektory nie generowały fałszywych alarmów. Zaprogramowaliśmy je więc tak, aby wzbudzić automatyczne gaszenie tylko w wyniku koincydencji dwóch stanów alarmowych. W celu uniknięcia błędnego wskazania wykrycia pożaru tylko przez jeden czujnik wykonaliśmy tzw. koincydencję dwugrupową. Dla strefy objętej ochroną zastosowaliśmy detektory w równych odstępach co 3 m na całej długości chronionej powierzchni. Pozwoliło to zrealizować koincydencję oraz zapewnić zgodność z wymaganiami wynikłymi z warunków środowiskowych.

Normalna praca przenośnika taśmowego zakłada ciągły ruch materiału łatwopalnego. Dlatego zaprojektowaliśmy system tak, że w momencie wykrycia pożaru w danej strefie, centrala wraz z modułami sterującymi wywołają otwarcie zaworu wodnego i uruchomią doprowadzenie wody do zraszaczy strefy, w której pożar został wykryty oraz następnej przyległej.

System gaszenia pożaru jest zasilany wodą z instalacji ppoż. klienta. Wykonana instalacja zraszaczowa gwarantuje ochronę całej galerii skośnej elektrociepłowni z dwoma przenośnikami taśmowymi na wymaganym poziomie.

Czemu nie tryskacze?

Najważniejszym celem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych jest wczesne wykrywanie pożaru oraz minimalizacja jego skutków. W galeriach nawęglania instalacje zraszaczowe są w stanie w szybszy sposób zareagować na wypadek wystąpienia pożaru, niż w przypadku tryskaczy. Dlaczego tak się dzieje? Tryskacze otwierają się punktowo w momencie wzrostu w ich pobliżu temperatury do wartości odpowiadającej otwarciu dyszy. Pamiętajmy jednak, że w przypadku przenośnika taśmowego mamy do czynienia z materiałem palnym, który będzie transportowany. Będziemy więc mieć potencjalny palący się materiał, który zmienia swoje położenie względem tryskaczy, co znacznie opóźniałoby osiągnięcie temperatury otwarcia tryskacza.