Instalacja hydrantowa dla Elektrociepłowni – wymagający montaż bez zakłóceń pracy obiektu

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Girl in a jacket

  Projekt
  Girl in a jacket

  Dostawa
  Girl in a jacket

  Montaż
  Girl in a jacket

  Uruchomienie
  Girl in a jacket

  Serwis
  instalacja hydrantowa elektrociepłowni

  Wymaganie:

  • uprawnienia do pracy w obiektach energetycznych
  • realizacja prac na czynnym obiekcie i w trudnych warunkach pracy – wysoka temperatura i duże zapylenia
  • prowadzenie trasy nowej instalacji niekolidujące z ciągami komunikacyjnymi, transportowymi oraz istniejącą technologią

  Zakres prac:

  • montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej łączącej 11 pionów hydrantowych
  • montaż stanowisk awaryjnego zasilania głównych pionów hydrantowych

  Korzyści dla inwestora:

  • uzyskanie wymaganych parametrów wody w instalacji hydrantowej
  • kompleksowa realizacja robót montażowych bez zakłócenia pracy elektrociepłowni, z zachowaniem rygorystycznych standardów BHP

  Wzrost ciśnienia i wydajności

  Podnieśliśmy ciśnienie w instalacji o ponad 1 bar oraz zapewniliśmy wymaganą wydajność

  Montaż na szybkozłączkach

  Szybkozłączki pozwalają na szybki montaż oraz łatwe zmiany i rozbudowę instalacji w przyszłości

  Montaż w trudnych warunkach

  Prace na obiekcie czynnym, w trudnych warunkach pracy: wysoka temperatura i duże zapylenie
  instalacja hydrantowa poziom 31m

  Fot. 1: Prace były prowadzone na poziomie +31m

  instalacja hydrantowa elektrociepłownia

  Fot. 2: Zmodernizowana instalacja hydrantowa

  Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

  Prace prowadzono w obiekcie Elektrociepłowni w Budynku Głównym Kotłów. Istniejąca instalacja hydrantowa oparta została o hydranty HP52 oraz objęta wymogiem doprowadzenia wody w ilości 4×2,5 L/s do czterech hydrantów najbardziej niekorzystnie umiejscowionych. Budynek zasilany jest z sieci zakładowej dwoma przyłączami średnicy DN150mm oraz przyłączami DN125mm i DN100.

  Dla uzyskania wymaganego ciśnienia dynamicznego powyżej 2 barów na poziomie +31,00, wykonano na poziomie około +31,00, połączenie wszystkich 11 pionów instalacji hydrantowej przewodem stalowym DN80. Dodatkowo dodano zasilanie z przewodu DN150 instalacji zraszaczowej. Przewody zostały przymocowane do ścian i podwieszone do konstrukcji budynku.

  Kompleksowy montaż instalacji hydrantowej

  Zadaniem GRUPY WOLFF był montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej przechodzącej przez obszary trzech bloków kotłowych. Ze względu na specyfikę obiektu prowadzenie instalacji wymagało dokładnego przeanalizowania, ciągów komunikacyjnych, transportowych oraz dostępu i funkcjonowania technologii.

  Instalacje wykonano z rur stalowych, ocynkowanych, rowkowanych, łączonych na szybkozłączki z uszczelką. Zastosowanie takiego systemu usprawniło proces montażowy i umożliwia bezproblemowy demontaż lub możliwość rozbudowy instalacji.

  Instalacja hydrantowa dla Elektrociepłowni cytat

  Realizacja prac montażowych bez zakłóceń pracy elektrociepłowni

  Zadanie stanowiło wyzwanie dla naszej ekipy montażowej ze względu na pracę na obiekcie czynnym, w trudnych warunkach pracy: wysoka temperatura i duże zapylenie. Instalacja wymagała mocowania do istniejących konstrukcji lub przegród budowlanych z zachowaniem wytycznych montażowych oraz z uwzględnieniem istniejących instalacji technologicznych.

  Wykonana instalacja poprawiła parametry instalacji o ponad 1bar ciśnienia i umożliwiła uzyskanie wymaganych ilości wody 4×2,5 L/s do czterech hydrantów najbardziej niekorzystnie umiejscowionych.

  Do sprawnego przebiegu prac przyczyniło się wieloletnie doświadczenie naszych ekip w montażach na obiektach przemysłowych, szczególnie w obszarach związanych z organizacją miejsca pracy, transportem materiału, montażem oraz przeprowadzeniem prób i testów.

  500 metrów instalacji hydrantowej

  Fot. 3: Ponad 500 metrów instalacji połączyło 11 pionów hydrantowych

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA - jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik