Instalacja hydrantowa dla Elektrociepłowni – wymagający montaż bez zakłóceń pracy obiektu

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  instalacja hydrantowa elektrociepłowni

  Wymaganie:

  • uprawnienia do pracy w obiektach energetycznych
  • realizacja prac na czynnym obiekcie i w trudnych warunkach pracy – wysoka temperatura i duże zapylenia
  • prowadzenie trasy nowej instalacji niekolidujące z ciągami komunikacyjnymi, transportowymi oraz istniejącą technologią

  Zakres prac:

  • montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej łączącej 11 pionów hydrantowych
  • montaż stanowisk awaryjnego zasilania głównych pionów hydrantowych

  Korzyści dla inwestora:

  • uzyskanie wymaganych parametrów wody w instalacji hydrantowej
  • kompleksowa realizacja robót montażowych bez zakłócenia pracy elektrociepłowni, z zachowaniem rygorystycznych standardów BHP

  Wzrost ciśnienia i wydajności

  Podnieśliśmy ciśnienie w instalacji o ponad 1 bar oraz zapewniliśmy wymaganą wydajność

  Montaż na szybkozłączkach

  Szybkozłączki pozwalają na szybki montaż oraz łatwe zmiany i rozbudowę instalacji w przyszłości

  Montaż w trudnych warunkach

  Prace na obiekcie czynnym, w trudnych warunkach pracy: wysoka temperatura i duże zapylenie
  instalacja hydrantowa poziom 31m

  Fot. 1: Prace były prowadzone na poziomie +31m

  instalacja hydrantowa elektrociepłownia

  Fot. 2: Zmodernizowana instalacja hydrantowa

  Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

  Prace prowadzono w obiekcie Elektrociepłowni w Budynku Głównym Kotłów. Istniejąca instalacja hydrantowa oparta została o hydranty HP52 oraz objęta wymogiem doprowadzenia wody w ilości 4×2,5 L/s do czterech hydrantów najbardziej niekorzystnie umiejscowionych. Budynek zasilany jest z sieci zakładowej dwoma przyłączami średnicy DN150mm oraz przyłączami DN125mm i DN100.

  Dla uzyskania wymaganego ciśnienia dynamicznego powyżej 2 barów na poziomie +31,00, wykonano na poziomie około +31,00, połączenie wszystkich 11 pionów instalacji hydrantowej przewodem stalowym DN80. Dodatkowo dodano zasilanie z przewodu DN150 instalacji zraszaczowej. Przewody zostały przymocowane do ścian i podwieszone do konstrukcji budynku.

  Kompleksowy montaż instalacji hydrantowej

  Zadaniem GRUPY WOLFF był montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej przechodzącej przez obszary trzech bloków kotłowych. Ze względu na specyfikę obiektu prowadzenie instalacji wymagało dokładnego przeanalizowania, ciągów komunikacyjnych, transportowych oraz dostępu i funkcjonowania technologii.

  Instalacje wykonano z rur stalowych, ocynkowanych, rowkowanych, łączonych na szybkozłączki z uszczelką. Zastosowanie takiego systemu usprawniło proces montażowy i umożliwia bezproblemowy demontaż lub możliwość rozbudowy instalacji.

  Instalacja hydrantowa dla Elektrociepłowni cytat

  Realizacja prac montażowych bez zakłóceń pracy elektrociepłowni

  Zadanie stanowiło wyzwanie dla naszej ekipy montażowej ze względu na pracę na obiekcie czynnym, w trudnych warunkach pracy: wysoka temperatura i duże zapylenie. Instalacja wymagała mocowania do istniejących konstrukcji lub przegród budowlanych z zachowaniem wytycznych montażowych oraz z uwzględnieniem istniejących instalacji technologicznych.

  Wykonana instalacja poprawiła parametry instalacji o ponad 1bar ciśnienia i umożliwiła uzyskanie wymaganych ilości wody 4×2,5 L/s do czterech hydrantów najbardziej niekorzystnie umiejscowionych.

  Do sprawnego przebiegu prac przyczyniło się wieloletnie doświadczenie naszych ekip w montażach na obiektach przemysłowych, szczególnie w obszarach związanych z organizacją miejsca pracy, transportem materiału, montażem oraz przeprowadzeniem prób i testów.

  500 metrów instalacji hydrantowej

  Fot. 3: Ponad 500 metrów instalacji połączyło 11 pionów hydrantowych

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja