Wymaganie:

 • uprawnienia do pracy w obiektach energetycznych
 • realizacja prac na czynnym obiekcie i w trudnych warunkach pracy – wysoka temperatura i duże zapylenia
 • prowadzenie trasy nowej instalacji niekolidujące z ciągami komunikacyjnymi, transportowymi oraz istniejącą technologią

Zakres prac:

 • montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej łączącej 11 pionów hydrantowych
 • montaż stanowisk awaryjnego zasilania głównych pionów hydrantowych

Korzyści dla inwestora:

 • uzyskanie wymaganych parametrów wody w instalacji hydrantowej
 • kompleksowa realizacja robót montażowych bez zakłócenia pracy elektrociepłowni, z zachowaniem rygorystycznych standardów BHP

Wzrost ciśnienia i wydajności

Podnieśliśmy ciśnienie w instalacji o ponad 1 bar oraz zapewniliśmy wymaganą wydajność

Montaż na szybkozłączkach

Szybkozłączki pozwalają na szybki montaż oraz łatwe zmiany i rozbudowę instalacji w przyszłości

Montaż w trudnych warunkach

Prace na obiekcie czynnym, w trudnych warunkach pracy: wysoka temperatura i duże zapylenie
instalacja hydrantowa poziom 31m

Fot. 1: Prace były prowadzone na poziomie +31m

instalacja hydrantowa elektrociepłownia

Fot. 2: Zmodernizowana instalacja hydrantowa

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

Prace prowadzono w obiekcie Elektrociepłowni w Budynku Głównym Kotłów. Istniejąca instalacja hydrantowa oparta została o hydranty HP52 oraz objęta wymogiem doprowadzenia wody w ilości 4×2,5 L/s do czterech hydrantów najbardziej niekorzystnie umiejscowionych. Budynek zasilany jest z sieci zakładowej dwoma przyłączami średnicy DN150mm oraz przyłączami DN125mm i DN100.

Dla uzyskania wymaganego ciśnienia dynamicznego powyżej 2 barów na poziomie +31,00, wykonano na poziomie około +31,00, połączenie wszystkich 11 pionów instalacji hydrantowej przewodem stalowym DN80. Dodatkowo dodano zasilanie z przewodu DN150 instalacji zraszaczowej. Przewody zostały przymocowane do ścian i podwieszone do konstrukcji budynku.

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Kompleksowy montaż instalacji hydrantowej

Zadaniem GRUPY WOLFF był montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej przechodzącej przez obszary trzech bloków kotłowych. Ze względu na specyfikę obiektu prowadzenie instalacji wymagało dokładnego przeanalizowania, ciągów komunikacyjnych, transportowych oraz dostępu i funkcjonowania technologii.

Instalacje wykonano z rur stalowych, ocynkowanych, rowkowanych, łączonych na szybkozłączki z uszczelką. Zastosowanie takiego systemu usprawniło proces montażowy i umożliwia bezproblemowy demontaż lub możliwość rozbudowy instalacji.

Instalacja hydrantowa dla Elektrociepłowni cytat

Realizacja prac montażowych bez zakłóceń pracy elektrociepłowni

Zadanie stanowiło wyzwanie dla naszej ekipy montażowej ze względu na pracę na obiekcie czynnym, w trudnych warunkach pracy: wysoka temperatura i duże zapylenie. Instalacja wymagała mocowania do istniejących konstrukcji lub przegród budowlanych z zachowaniem wytycznych montażowych oraz z uwzględnieniem istniejących instalacji technologicznych.

Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

Wykonana instalacja poprawiła parametry instalacji o ponad 1bar ciśnienia i umożliwiła uzyskanie wymaganych ilości wody 4×2,5 L/s do czterech hydrantów najbardziej niekorzystnie umiejscowionych.

Do sprawnego przebiegu prac przyczyniło się wieloletnie doświadczenie naszych ekip w montażach na obiektach przemysłowych, szczególnie w obszarach związanych z organizacją miejsca pracy, transportem materiału, montażem oraz przeprowadzeniem prób i testów.

500 metrów instalacji hydrantowej

Fot. 3: Ponad 500 metrów instalacji połączyło 11 pionów hydrantowych