Projekt i zabudowa instalacji awaryjnego zasilania instalacji wody ppoż. przy pomocy pompy zasilanej silnikiem Diesel’a

Dla jednej z elektrociepłowni została wykonana instalacja przeciwpożarowa, w ramach której zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy awaryjne zasilanie w wodę ppoż.

Głównym celem zadania było wykonanie dodatkowego i niezależnego zasilania wody ppoż. instalacji hydrantowej, które zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe zakładu.

Instalacja została wyposażona w pompę wody napędzaną agregatem Diesel’a z silnikiem John Deere o mocy 52 kW i szafę sterującą z awaryjnym zasilaniem akumulatorowym. Instalacja jest wyposażona we własne podtrzymanie zasilania, co zapewnia bezpieczeństwo nawet podczas zaniku napięcia, dzięki czemu układ zapewnia dostawę wody o wymaganych parametrach do 8 godzin, nawet przy poważnej awarii. Załączenie instalacji następuje automatycznie po wykryciu przez sterownik spadku ciśnienia w zakładowej instalacji hydrantowej.

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

  • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

  • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Miejsce zabudowy zestawu pompowego zostało wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej oraz instalację sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji niebezpiecznych. Układ wyposażono w bezpieczne odprowadzenie niepożądanych gazów.

Na rurociągach zamontowano odpowiednią armaturę oraz urządzenia pomiarowe i sygnalizacyjno-sterujące. Wykonano również dodatkowy rurociąg (by-pass) do przeprowadzania testów sprawności i gotowości do działania całego układu.

Dla całości zadania wykonano niezbędne instalacje elektryczne i AKPiA.

Inwestorowi przekazano dokumentację projektową, dokumentację jakościową, szczegółową instrukcję eksploatacji oraz przeszkolono pracowników w zakresie obsługi instalacji.