Problem:

 • transformatory wysokiego napięcia są obarczone ryzykiem pożaru i wybuchu w wyniku zwarcia elektrycznego
 • zdarzenia tego typu są gwałtowne, tym samym brak stałego systemu gaszenia może doprowadzić do całkowitego zniszczenia transformatora
 • taka sytuacja grozi także przeniesieniem się pożaru na dalszą część instalacji

Rozwiązanie:

W zgodzie z CNBOP, VdS i FM Global

Wszystkie komponenty posiadały wymagane aprobaty i certyfikaty polskich i międzynarodowych podmiotów.

Zalew pełnej powierzchni transformatora

56 precyzyjnie rozmieszczonych zraszaczy zapewnia równomierne zraszanie wodą transformatora oraz jego osprzętu

Wysoka odporność na korozję

Dwustronnie cynkowane ogniowo rury zabezpieczone specjalną warstwą antykorozyjną są odporne pary ługów czy kwasów (przemysł chemiczny).

gaszenie transformatorów

Instalacja zraszaczowa dla transformatorów – przykład

 

Cel zadania

Celem zadania było wykonanie systemu detekcji pożaru oraz instalacji gaszenia transformatorów olejowych opartej o zraszacze. Instalacja miała chronić dwa transformatory napięcia 110 kV każdy. Dodatkowo należało przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji w chwili dostawienia trzeciego transformatora.

Zadanie zostało zrealizowane do jednego z koncernów chemicznych w ramach budowy stacji transformatorowo-rozdzielczej.

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Instalacja zraszaczowa dla transformatorów

Na każdym ze stanowisk zainstalowano tzw. klatkę, tj. przestrzenny układ rur wyposażonych w 56 zraszaczy. Zraszacze zostały rozłożone w taki sposób, aby równomiernie pokryć mgłą wodną transformator oraz jego osprzęt. Klatka została wykonana w technice samonośnej, dzięki czemu nie było konieczności wykonywania dodatkowej konstrukcji wsporczej do jej podtrzymywania.

klatka dla zraszaczy przy ochronie transformatorów

Takie podejście wyeliminowało możliwość łączenia rur szybkozłączkami – rozwiązanie to umożliwia swobodne docinanie rur na miejscu montażu co znacząco ułatwia pracę. W zamian zastosowaliśmy skręcane łączenia kołnierzowe, które gwarantowały wymaganą sztywność klatki samonośnej. W tym przypadku jednak każdy element jest prefabrykowany z wyprzedzeniem. Tym samym wymagana jest wysoka precyzja – gdyby, któryś z elementów nie spasował się z pozostałymi konieczne byłoby wykonanie nowego. To z kolei mogłoby opóźnić prace o nawet kilka tygodni. Wynikało to głównie z zastosowanej technologii antykorozyjnej, o której piszemy w dalszej części.

Wszystkie zastosowane komponenty posiadały niezbędne certyfikaty oraz aprobaty. Spełniały także specyficzne wymagania inwestora pod kątem zabezpieczenia korozyjnego. Przykładowo, zastosowane rury zostały dwustronnie ocynkowane ogniowo, a następnie pokryte specjalnymi warstwami antykorozyjnymi przeznaczonymi do stosowania w trudnych warunkach przemysłu chemicznego (w tym na opary kwasów i ługów).

Układ został wyposażony w dwie stacje zaworów wzbudzających (zalewowych), których celem jest natychmiastowe podanie wody gaśniczej do instalacji zraszaczowej. Zastosowano tu zalewowe zawory membranowe z krajowymi aprobatami oraz aprobatami VdS oraz FM Global.

Membranowy zawór zalewowy zastosowany w instalacji gaszenia transformatorów

 

Gaszenie pożaru transformatora uruchamiane było na trzy sposoby:

 1. ręczne uruchomienie instalacji gaśniczej przyciskiem znajdującym się w dyżurce,
 2. automatycznego uruchomienie instalacji gaśniczej sygnałem elektrycznym z układów detekcyjnych transformatora,
 3. ręcznego otwarcia zaworów zalewowych.

Detekcja pożaru transformatora

System detekcji posiada dwa progi zadziałania:

 • Wzrost temperatury transformatora powyżej 80oC – jako zabezpieczenie zastosowano tu specjalny kabel sensoryczny,
 • Wykrycie nieprawidłowości w kadzi z olejem chłodzącym (zwarcie, rozkład izolacji, wyciek) – jako zabezpieczenie wykorzystano tu przekaźnik Buchholza transformatora.

Gdy wystąpi jedno z wymienionych zdarzeń następuje uruchomienie alarmu dźwiękowo-akustycznego, a informacja o tym fakcie jest przekazywana do dyspozytorni. W tym momencie możliwe jest ręczne uruchomienie systemu gaszenia. Jeśli oba zdarzenia wystąpią równolegle system gaszenia uruchamiany jest automatycznie.

 

Pożar transformatora w elektrowni rybnik

 

Jako wspomniano wyżej do detekcji pożaru wykorzystano kabel sensoryczny. Rozwiązanie to nie wymaga konserwacji i specjalnego zabezpieczenia, dlatego można go stosować w miejscach, do których nie ma dostępu lub jest on ograniczony w trakcie normalnej eksploatacji.

Próby i odbiór instalacji

Prace zakończono wykonaniem próby ciśnieniowej instalacji. W tym celu przez 24 godziny utrzymywano w rurociągach ciśnieniem 0,8 MPa. Po tym czasie sprawdzono ciśnienie w instalacji, które nie uległo zmianie. Następnie, na czas 30 min, zwiększono ciśnienie do wartości 1,6 MPa. Ten test również zakończył się powodzeniem.

Po testach ciśnieniowych wykonano test eksploatacyjny, w ramach którego uruchomiono instalację zraszaczową. Ten test również otrzymał pozytywną ocenę.

Montaż oraz odbiory wykonano zgodnie z normami:

 • Polska norma PN-M-51541 „Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia zraszaczowe”
 • Polska norma PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”,

Test instalacji zraszaczowej chroniącej transformator przed pożarem – przykład

Pożary i wybuchu transformatorów

Pożary i wybuchu transformatorów energetycznych nie należą do rzadkości. W lutym Polska Agencja Prasowa poinformowała o pożarze transformatora w warszawskiej Elektrociepłowni Siekierki. Trwają prace mające na celu określić przyczyny. Poniżej zamieszczamy także inne przykłady z zeszłego roku.

Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

W El. Rybnik prewencja nie wystarczyła

Prewencja w postaci automatyzacji zabezpieczeniowej, to niezbędna konieczność. Niestety, życie pokazuje, że ich skuteczność nie jest 100%. Potwierdza to przypadek z Rybnika, gdzie zabezpieczenia prewencyjne zadziałały prawidłowo, a mimo to doszło do poważnego zdarzenia… zdarzenia, które było kosztowne, ale przede wszystkim zagrażało bezpośrednio blokowi energetycznemu.

Tak przebieg zdarzenia opisuje Bolesław Słowiński w dokumencie pt. Uszkodzenie przepustu izolatorowego wysokiego napięcia transformatora blokowego – przyczyną dużej awarii w elektrowni:

Następstwem zwarcia elektrycznego była eksplozja w kadzi transformatora. Skutkiem siły eksplozji w transformatorze, przyspawana górna pokrywa kadzi na ok. 50% jej obwodu została rozwarta na ok. 80 mm. Nastąpił wyrzut i wypływ oleju transformatorowego, który się zapalił, a następnie pożar objął cały transformator blokowy.

Przyrost prądu do wartości 12,445 kA nastąpił w czasie 2,8 ms, co odnosząc się do prądu znamionowego transformatora 8TB jego wartość wyniosła: 33,5 x prąd znam. transformatora 8TB. Tak gwałtowny przyrost prądu wywołał natychmiastowe zadziałanie zabezpieczenia różnicowego oraz powiązanych pozostałych zabezpieczeń elektrycznych i wyłączenie wyłączników bloku 8, bloku 7, i linii 400 kV wyprowadzenia mocy. Przyczyną gwałtownego wzrostu prądu było zwarcie elektryczne jednofazowe fazy L2 strony 400 kV do ziemi, spowodowane uszkodzeniem przepustu izolatorowego transformatora 8TB.