Problem

 • transformatory wysokiego napięcia są obarczone ryzykiem pożaru i wybuchu w wyniku zwarcia elektrycznego
 • zdarzenia tego typu są gwałtowne, tym samym brak stałego systemu gaszenia może doprowadzić do całkowitego zniszczenia transformatora
 • taka sytuacja grozi także przeniesieniem się pożaru na dalszą część instalacji

Rozwiązanie

Zaprojektowano w zgodzie ze standardami NFPA

Zaprojektowano w zgodzie z NFPA 15 (Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection) i NFPA 850 (Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations)

Komponenty w zgodzie z wymogami CNBOP

Do wykonania instalacji zastosowaliśmy komponenty z wszelkimi niezbędnymi certyfikatami i aprobatami CNBOP

Pełne pokrycie chronionych urządzeń

Wydajność instalacji oraz rozkład zraszaczy zostały tak dobrane, aby zapewnić szczelne pokrycie całej powierzchnie transformatorów oraz kluczowych komponentów.

Pożary transformatorów – przykłady i przyczyny

 • Marzec 2014 – TVN24 informuje, że 18 zastępów straży pożarnej gasi pożar transformatora i kanałów kablowych w elektrowni w Rybniku.
 • Luty 2021 – Polska Agencja Prasowa informuje, że strażacy ugasili pożar transformatora w Elektrociepłowni Siekierki, który wybuchł dwa dni wcześniej.
 • Luty 2021 – Państwowa Agencja Atomistyki podaje informację o pożarze transformatora w elektrowni jądrowej Trillo-1 w Hiszpanii. Pożar nie naruszył systemów bezpieczeństwa.

Pożar transformatora w elektrowni rybnik

To tylko trzy z dziesiątek pożarów transformatorów jakie miały miejsce w ostatnich latach. Szczególnie dobrze przeanalizowane zostało zdarzenie w Elektrowni Rybnik. Powód tego zdarzenia przedstawił w opracowaniu Inż. Bolesław Słowiński, starszy specjalista ds. elektrycznych w koncernie w EDF Polska S.A. (ówczesny właściciel Elektrowni Rybnik). Było nim uszkodzenie przepustu izolatorowego transformatora, co doprowadziło do potężnego zwarcia.

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Słowiński tak opisał sekwencję zdarzeń: Następstwem zwarcia elektrycznego była eksplozja w kadzi transformatora. Skutkiem siły eksplozji w transformatorze, przyspawana górna pokrywa kadzi na ok. 50% jej obwodu została rozwarta na ok. 80 mm. Nastąpił wyrzut i wypływ oleju transformatorowego, który się zapalił, a następnie pożar objął cały transformator blokowy.

Uszkodzenie przepustu to jedna z dwóch najczęstszych przyczyn tego typu awarii. Inną przyczyną pożaru i wybuchu transformatora może być zwarcie w wyniku uszkodzenia izolacji na uzwojeniu transformatora. Schemat zdarzeń jest tu jednak podobny do tego opisanego powyżej.

Pożar i / lub wybuch transformatora wiąże się ze sporymi kosztami naprawy lub wymiany urządzenia, a także często z zatrzymaniem produkcji. To jednak nie koniec – pożar w niekorzystnym scenariuszu może przenieść się na blok energetyczny.

Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

Instalacja gaszenia transformatorów

Nasz klient – firma działająca w branży energetycznej – był w pełni świadomy opisanych zagrożeń. Już wcześniej chronił przeciwpożarowo dwa inne transformatory na terenie tego samego zakładu. Naszym zadaniem było wykonanie obliczeń oraz zaprojektowanie instalacji zraszaczowej dla dwóch nowych transformatorów.

Instalacja miała formę klatki, która otaczała transformatory z każdej ze stron. Na wspomnianej klatce zamontowano kilkadziesiąt zraszaczy, które zostały rozlokowane w taki sposób, aby pokryć wodą cała konstrukcję transformatora oraz jego oprzyrządowania.

ochrona przeciwpożarowa transformatora dla elektrowni

Aby ułatwić obsługę instalacji zastosowano analogiczne rozwiązania do tych pracujących już w obrębie dwóch starszych transformatorów.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z wytycznymi NFPA15 (Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection) oraz NFPA 850 (Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations), a zastosowane komponenty posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i aprobaty w tym CNBOP.

Sterowanie instalacją gaszenia transformatorów

Dla prawidłowej pracy instalacji zraszaczowej przeznaczonej do gaszenia transformatorów blokowych przewidziano system kontrolno-pomiarowy. Umożliwiał on uruchamianie alarmu dźwiękowo-optycznego oraz aktywację systemu gaszenia. Podstawowe zadanie tego układu to:

 1. Uruchomienie instalacji zraszaczowej przyciskiem start z pomieszczenia nastawni i pomieszczenia zaworów zalewowych.
 2. Monitorowanie stanów zaworu zalewowego.
 3. Monitorowanie trójpasmowej czujki płomienia.
 4. Monitorowanie przekaźnika Buchholza.
 5. Udostępnianie procedur alarmowych.

W zakresie tej części zadania współpracowaliśmy ściśle z partnerem, który odpowiadał za wdrożenie systemu informatycznego do sterowania.