System sygnalizacji pożaru oraz sterowania instalacją zraszaczową galerii skośnej dla przenośników węglowych

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  System sygnalizacji pożaru oraz sterowania instalacją zraszaczową galerii skośnej dla przenośników węglowych

  Problem:

  • jak dostosować galerię nawęglania do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • jak zaprojektować system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru odporny na fałszywe alarmy spowodowane bardzo trudnymi warunkami pracy (wysokie zapylenie, wibracje, zmienna temperatura, wilgoć)

  Rozwiązanie:

  • opracowanie projektu instalacji zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami, w tym z normą PN EN54-22
  • zastosowanie liniowych czujek temperatury (kable sensoryczne) odpornych na zakłócenia wynikające z bardzo trudnych warunków pracy
  • uruchomienie instalacji na bazie koincydencji minimum dwóch stanów alarmowych

  Opracowanie kompleksowej koncepcji

  Koncepcja musiała uwzględniać wyjątkowo trudne warunki pracy powodujące ryzyko strat na skutek fałszywych alarmów.

  Koincydencja dwóch stanów alarmowych

  Dwie niezależne linie kabla sensorycznego zapewniają pewność, że czujniki poprawnie wykryły powstający pożar.

  Wykrycie na najwcześniejszym etapie

  Zapewniliśmy możliwość szybkiego wykrycia pożaru już na etapie tlenia się. Ograniczyliśmy tym samym potencjalne straty.

  Sprawdź szczegóły nt. urządzeń i usług z zakresu instalacji ppoż.:

  Przemysł wymaga dedykowanych systemów sygnalizacji pożarów, odpornych na zakłócenia oraz dostosowanych do warunków pracy. Na bazie przeprowadzonej analizy w celu ochrony galerii nawęglania przed pożarem zaprojektowano system detekcji, sygnalizacji oraz sterowania gaszenia pożaru (SSPiSG).

  Ochroną objęta została przestrzeń galerii skośnej przenośników węgla, w obrębie której zastosowaliśmy liniowe czujki ciepła (kable sensoryczne) oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Ponadto do gaszenia galerii nawęglania oraz przenośników taśmowych zastosowano stałe urządzenia gaśnicze w postaci instalacji zraszaczowej. Co ważne, przewidziano dwa tryby uruchomienia instalacji zraszaczowej: automatyczny oraz ręczny. Uruchomienie automatyczne realizowane będzie na podstawie potwierdzonego sygnału o pożarze (koincydencja grupowa co najmniej dwóch zdarzeń).

  Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

  Proste, acz treściwe Check-Listy

  • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
  check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

  Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

  Proste, acz treściwe Check-Listy

  • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
  check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

  Czujniki pożarowe dla trudnych warunków pracy

  Warunki panujące w przedmiotowej galerii były bardzo trudne dla poprawnej pracy większości czujek systemu sygnalizacji pożaru. Występowały tam wysokie zapylenie, wibracje, wilgoć oraz zmienna temperatura. Niewłaściwy dobór czujek skutkowałby poważnymi konsekwencjami.

  Przykładowo fałszywe uruchomienie instalacji ppoż. prowadziłoby do zatrzymania procesu podawania paliwa oraz kosztownego dla elektrowni obniżenia ilości produkowanej energii elektrycznej. Istniałoby także ryzyko, że woda z instalacji zraszaczowej spowodowałaby zmycie dużych ilości węgla, które spływając w dół galerii, niszczyłyby napotkane elementy instalacji w podobny sposób jak lawina błotna.

  Na bazie doświadczenia inżynierów prowadzących projekt zdecydowano się zastosować detekcję opartą na pomiarze temperatury realizowanym przez czujki pożarowe spełniające wymagania normy PN-EN 54-22, które jednocześnie posiadają krajowy certyfikat zgodności z tą normą oraz IP65.

  Jak zagwarantować pewny sygnał o pożarze

  Automatyczne uruchomienie systemu gaśniczego jest realizowane na podstawie pewnego sygnału o pożarze, który powstaje w wyniku koincydencji dwóch stanów alarmowych – wybrano koincydencję dwugrupową. Chroniona galeria będzie wyposażona w dwie niezależne linie kabla sensorycznego z czujnikami rozmieszczonymi co 3 m, co pozwala zrealizować koincydencję oraz zapewnić zgodność z wymaganiami wynikłymi z warunków środowiskowych.

  Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

  zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

  Pobierz PDF i dowiedz się:

  • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
  • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
  • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
  • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

  Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

  zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

  Pobierz PDF i dowiedz się:

  • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
  • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
  • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
  • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

  Ręczne uruchomienie instalacji zraszaczowej

  Sterowanie ręczne instalacją zraszaczową jest możliwe przy użyciu przycisków „start gaszenie” zlokalizowanych przed wejściami do galerii skośnej w jej dolnej i górnej części.

  Zatrzymanie gaszenia jest możliwe w trakcie alarmu pierwszego stopnia oraz w czasie przeznaczonym na ewakuację. Służą do tego przyciski „stop gaszenie”. Po uruchomieniu gaszenia przycisk „stop gaszenie” jest nieaktywny.

  Detekcja pożarów tlewnych i stanów przedawaryjnych

  Przedmiotowy system jest systemem technologicznym, akceptowanym na instalacjach przemysłowych w sytuacjach, gdy normatywne wymagania nie istnieją lub istniejące systemy nie działają prawidłowo i skutecznie.

  Ograniczenie możliwości stosowania na instalacjach przemysłowych urządzeń tylko do posiadających certyfikaty i aprobaty oznacza, że system detekcji pożaru na takiej instalacji będzie formalnie poprawny, ale z powodu wykluczenia specjalnie zaprojektowanych i sprawdzonych technologicznych systemów detekcji może nie działać prawidłowo i przez to być niebezpieczny dla chronionej instalacji.

  Na skutek wspólnych badań po szeregu poważnych awarii na niezabezpieczonych instalacjach zasilających elektrownie w paliwo opracowano efektywną technologię wczesnej detekcji pożarów bezpłomieniowych, a następnie monitorowania temperaturowe. Założono, że aby efektywnie ochronić instalację zabezpieczaną przed skutkami pożaru, należy wykrywać go w jak najwcześniejszej fazie, a więc w przypadku pożarów węgla, biomasy, paliw organicznych: w momencie powstania pożaru bezpłomieniowego – tlenia.

  Z doświadczeń na wielu instalacjach w Polsce wynika, że często wykrywane zagrożenia pożarowe możliwe są do usunięcia ręcznie lub podstawowymi środkami, bez stosowania instalacji gaśniczych i bez udziału straży pożarnej, często w drodze procedur wewnętrznych, przeglądów i napraw przedawaryjnych.

  Zastosowany system to sprawdzone rozwiązanie zapewniające niezawodną detekcję pożaru tam, gdzie tradycyjne technologie wykrywania pożaru nie zdają egzaminu lub wykrycie pożaru przy ich pomocy jest bardzo utrudnione.

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja