Przerywacze płomienia

Przerywacze płomienia należy stosować wszędzie tam, gdzie przechowywane są ciecze palne lub gdzie mogą tworzyć się palne mieszaniny gazów albo par produktów z powietrzem. W momencie zapłonu przerywacze ograniczają możliwość rozprzestrzenienia się płomienia, eliminując tym samym ryzyko wystąpienia poważnej katastrofy przemysłowej, a nade wszystko chronią życie ludzkie.

GRUPA WOLFF jest dostawcą przerywaczy płomienia odpowiednich do zastosowania w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz przy transporcie i przechowywaniu różnorodnych produktów tworzących atmosfery wybuchowe. Naszym dodatkowym atutem jest możliwość wykonania montażu i serwisu dostarczonych rozwiązań, a także realizacja kompleksowych zadań polegających na dostawie i montażu rurociągów.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


RAFAŁ OLSZAŃSKI

1. RUROWE DWUKIERUNKOWE PRZERYWACZE PŁOMIENIA DLA GAZÓW I PAR CIECZY PALNYCH

Detonacja (niestabilna):
W przypadku przemieszczania się płomienia oraz fali ciśnienia z prędkością naddźwiękową.

Deflagracja:
W przypadku przemieszczania się płomienia z prędkością poddźwiękową.

 • Wykonanie niezbędnych obliczeń
 • Dobór oraz dostawa właściwego rozwiązania
 • Montaż oraz serwis

Przerywacz płomienia jest pasywnym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, które nie zawiera elementów ruchomych. Kluczową częścią przerywaczy ognia jest wkład tłumiący płomień.

Wkład tłumiący płomień składa się z metalowej obudowy zawierającej matrycę trójkątnych prześwitów o gwarantowanej jednorodności. Jest to niezwykle istotne, gdyż wszystkie gazy występujące w przemyśle charakteryzuje parametr MDBP – maksymalny dopuszczalny bezpieczny prześwit (MESG – Maximum Experimental Safe Gap), który jest wyznaczony doświadczalnie na stanowisku badawczym.

Gdy dochodzi do zapłonu mieszanin gazów lub par cieczy palnych, element tłumiący zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się płomienia absorbując i rozpraszając ciepło płonącej mieszaniny. W chwili wniknięcia płomienia do wnętrza przerywacza rozpoczyna się proces stopniowego obniżania temperatury palącej się substancji do poziomu, w którym jej samozapłon jest niemożliwy.

W przypadku przerywaczy ognia parametry techniczne dobierane są indywidualnie do danej aplikacji. W celu dobrania właściwego zabezpieczenia skontaktuj się z inżynierem odpowiedzialnym za tę grupę produktów. Jego dane znajdziesz po prawej stronie lub w zakładce KONTAKT.

GRUPA WOLFF posiada w swojej ofercie szeroki zakres wyposażenia dodatkowego przerywaczy płomienia:

 • Płaszcze grzewcze
 • Czujniki temperatury
 • Przyłącza kontrolno – pomiarowe
 • Przyłącza do badań endoskopowych
 • Czujniki różnicy ciśnień
 • Parowe oraz wodne systemy czyszczące
 • Spusty

GRUPA WOLFF jest w stanie dostarczyć odpowiednie rozwiązania do wszystkich aplikacji związanych z transportem i magazynowaniem palnych cieczy i gazów. Przykładowe obszary zastosowań:

 • Dopalanie termiczne
 • Instalacje hermetyzacji oparów
 • Instalacje oczyszczania ścieków
 • Terminale przeładunkowe ropy i gazu
 • Niskociśnieniowe zbiorniki magazynowe
 • Instalacje chemiczne oraz petrochemiczne
 • Platformy wydobywcze oraz kopalnie ropy i gazu
 • Spusty
 • Silniki spalinowe
 • Pompy próżniowe
 • Instalacje biopaliw
 • Kopalnie paliw stałych
 • Wentylatory oraz dmuchawy
 • Analizatory gazu, kalorymetry

Przerywacze płomienia są skonstruowane, testowane i certyfikowane przez Jednostki Notyfikowane według normy EN ISO 16852 zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX 94/9/EC. Przerywacze płomienia spełniają również wymogi Dyrektywy PED 2014/68/UE.

2. RUROWE DWUKIERUNKOWE PRZERYWACZE PŁOMIENIA DLA CIECZY

Detonacja:
Przy aplikacji na rurociągach napełniających i opróżniających zbiorniki magazynowe cieczy palnych.

Deflagracja atmosferyczna podczas wdechu/wydechu:
Szeroki zakres nad- i podciśnieniowych zaworów oddechowych przeznaczonych do współpracy z przerywaczami płomienia AMAL zapewniającymi ochronę przed przedostaniem się płomienia do wnętrza zbiorników.

 • Wykonanie niezbędnych obliczeń
 • Dobór oraz dostawa właściwego rozwiązania
 • Montaż oraz serwis

Przerywacz płomienia jest pasywnym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, które nie zawiera elementów ruchomych. Kluczową częścią przerywaczy ognia jest wkład tłumiący płomień.

Wkład tłumiący płomień składa się z metalowej obudowy zawierającej matrycę trójkątnych prześwitów o gwarantowanej jednorodności. Jest to niezwykle istotne, gdyż wszystkie gazy występujące w przemyśle charakteryzuje parametr MDBP – maksymalny dopuszczalny bezpieczny prześwit (MESG – Maximum Experimental Safe Gap), który jest wyznaczony doświadczalnie na stanowisku badawczym.

Gdy dochodzi do zapłonu mieszanin gazów lub par cieczy palnych, element tłumiący zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się płomienia absorbując i rozpraszając ciepło płonącej mieszaniny. W chwili wniknięcia płomienia do wnętrza przerywacza rozpoczyna się proces stopniowego obniżania temperatury palącej się substancji do poziomu, w którym jej samozapłon jest niemożliwy.

W przypadku przerywaczy ognia parametry techniczne dobierane są indywidualnie do danej aplikacji. W celu dobrania właściwego zabezpieczenia skontaktuj się z inżynierem odpowiedzialnym za tę grupę produktów. Jego dane znajdziesz w górnej części tej strony lub w zakładce KONTAKT.

GRUPA WOLFF posiada w swojej ofercie szeroki zakres wyposażenia dodatkowego przerywaczy płomienia:

 • Płaszcze grzewcze
 • Czujniki temperatury
 • Przyłącza kontrolno – pomiarowe
 • Przyłącza do badań endoskopowych
 • Czujniki różnicy ciśnień
 • Parowe oraz wodne systemy czyszczące
 • Spusty

GRUPA WOLFF jest w stanie dostarczyć odpowiednie rozwiązania do wszystkich aplikacji związanych z transportem i magazynowaniem palnych cieczy i gazów. Przykładowe obszary zastosowań:

 • Dopalanie termiczne
 • Instalacje hermetyzacji oparów
 • Instalacje oczyszczania ścieków
 • Terminale przeładunkowe ropy i gazu
 • Niskociśnieniowe zbiorniki magazynowe
 • Instalacje chemiczne oraz petrochemiczne
 • Platformy wydobywcze oraz kopalnie ropy i gazu
 • Spusty
 • Silniki spalinowe
 • Pompy próżniowe
 • Instalacje biopaliw
 • Kopalnie paliw stałych
 • Wentylatory oraz dmuchawy
 • Analizatory gazu, kalorymetry

Przerywacze płomienia są skonstruowane, testowane i certyfikowane przez Jednostki Notyfikowane według normy EN ISO 16852 zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX 94/9/EC. Przerywacze płomienia spełniają również wymogi Dyrektywy PED 2014/68/UE.

3. KOŃCOWE PRZERYWACZE PŁOMIENIA

Deflagracja:
W przypadku przemieszczania się płomienia w prędkością poddźwiękową.

Dostępne również w wersji zabezpieczającej przed spalaniem długotrwałym.

 • Wykonanie niezbędnych obliczeń
 • Dobór oraz dostawa właściwego rozwiązania
 • Montaż oraz serwis

Przerywacz płomienia jest pasywnym urządzeniem zabezpieczeniem przeciwwybuchowym nie zawierającym elementów ruchomych. Istotą sukcesu przerywaczy płomienia jest budowa elementu tłumiącego płomień.

Element tłumiący płomień składa się z metalowej obudowy zawierającej matrycę trójkątnych prześwitów o gwarantowanej jednorodności. Wszystkie gazy spotykanie w przemyśle charakteryzują się ściśle określonym prześwitem, przez który płomień nie przedostanie się, zwanym Maksymalnym Doświadczalnym Bezpiecznym Prześwitem w skrócie zwanym MDBP lub z jęz. angielskiego: MESG – Maximum Experimental Safe Gap.

Gdy dochodzi do zapłonu mieszanin gazów lub par cieczy palnych, element tłumiący płomień zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się płomienia absorbując i rozpraszając ciepło płonącej mieszaniny począwszy od tego króćca przerywacza, od której zjawisko spalania miało miejsce. Jak tylko płomień wniknie do wnętrza prześwitów elementu tłumiącego rozpoczyna się proces stopniowego obniżania temperatury palącej się substancji do poziomu w którym samozapłon palnej mieszaniny wypływającej z przerywacza płomienia nie jest niemożliwy.

W przypadku przerywaczy ognia parametry techniczne dobierane są indywidualnie do danej aplikacji. W celu dobrania właściwego zabezpieczenia skontaktuj się z inżynierem odpowiedzialnym za tę grupę produktów. Jego dane znajdziesz w górnej części tej strony lub w zakładce KONTAKT.

GRUPA WOLFF posiada w swojej ofercie szeroki zakres wyposażenia dodatkowego przerywaczy płomienia:

 • Płaszcze grzewcze
 • Czujniki temperatury
 • Przyłącza kontrolno – pomiarowe
 • Przyłącza do badań endoskopowych
 • Czujniki różnicy ciśnień
 • Parowe oraz wodne systemy czyszczące
 • Spusty

GRUPA WOLFF jest w stanie dostarczyć odpowiednie rozwiązania do wszystkich aplikacji związanych z transportem i magazynowaniem palnych cieczy i gazów. Przykładowe obszary zastosowań:

 • Dopalanie termiczne
 • Instalacje hermetyzacji oparów
 • Instalacje oczyszczania ścieków
 • Terminale przeładunkowe ropy i gazu
 • Niskociśnieniowe zbiorniki magazynowe
 • Instalacje chemiczne oraz petrochemiczne
 • Platformy wydobywcze oraz kopalnie ropy i gazu
 • Spusty
 • Silniki spalinowe
 • Pompy próżniowe
 • Instalacje biopaliw
 • Kopalnie paliw stałych
 • Wentylatory oraz dmuchawy
 • Analizatory gazu, kalorymetry

Przerywacze płomienia są skonstruowane, testowane i certyfikowane przez Jednostki Notyfikowane według normy EN ISO 16852 zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX 94/9/EC. Przerywacze płomienia spełniają również wymogi Dyrektywy PED 2014/68/UE.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


RAFAŁ OLSZAŃSKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Załącz plik

Bezpieczeństwo procesowe

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)