Przy montażu panelowym wszelkie komponenty, takie jak lampki sygnalizacyjne, przyciski, łączniki krzywkowe mogą być doraźnie podłączane do elementów sterujących bądź wskaźnikowych przez oprawę pierścieniową z mocowaniem bagnetowym. Dzięki temu instalacja jednego przewodu jest łatwa i szybka. Wszystkie elementy sterujące i wskaźnikowe mogą być montowane w ściankach do grubości 5 mm.

Certyfikowane amperomierze do pomiarów pośrednich i bezpośrednich dostępne są dla różnych przedziałów natężenia prądu.

 • Pierścień zatrzaskowy do szybkiego montażu
 • Kompletna certyfikacja wbudowanych komponentów
 • Różnorodne zaciski przyłączeniowe
 • Wymiar standardowego elementu roboczego Ø 30,5 mm
 • Przycisk podwójny
 • Przycisk
 • Przycisk z kluczykiem
 • Przycisk grzybkowy
 • Miniłącznik sterujący
 • Łącznik sterujący GHG 249
 • Potencjometr
 • Lampka sygnalizacyjna
 • Amperomierz
 • Etykiety
 • Wymienne skale AM72
 • Klapka (z aktywacją „0”)
 • Klapka z tworzywa sztucznego
 • Element łączeniowy
 • Etykieta styku