Urządzenia elektryczne takie jak pompy, wagi, itp. mogą być swobodnie używane w obszarach zagrożenia wybuchem w strefach 1 i 2 przy wykorzystaniu zasilania z przenośnych rozdzielaczy lub bębnów kablowych. Wielowyjściowe rozdzielacze wyposażone w kołnierzowe gniazda o stopniu ochrony IP66 mogą być stosowane nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach przemysłowych.

Przenośne bębny kablowe w wykonaniu przeciwwybuchowym mogą być używane do zasilania przenośnych urządzeń elektrycznych w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Różne kombinacje wtyków i gniazd pozwalają na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb użytkownika. Bęben kablowy w obudowie ze stali nierdzewnej może być wyposażony do trzech gniazd zasilających.

Do montażu naściennego, zarówno po wewnętrznej, jak i po zewnętrznej stronie, przyspawane zostały trzpienie do połączenia z przewodem zabezpieczającym i ekwipotencjalnym. Wersja urządzenia wykonana w całości z gumy oferuje możliwość zastosowania w najbardziej niekorzystnych warunkach otoczenia. Małe wymiary urządzenia pozwalają na wygodne przechowywanie i transport. Wszystkie przenośne rozdzielacze używane są przez służby pożarnicze, obronę cywilną, jednostki ratownicze, policję, zespoły wykonujące prace serwisowe.

  • Wysoki stopień ochrony IP66
  • Przenośny rozdzielacz elektryczny wyposażony w gniazda do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem
  • Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
  • Odporność na związki chemiczne oraz wahania temperatur
  • Różne kombinacje gniazd
  • Przenośny rozdzielacz wylotowy w wykonaniu przeciwwybuchowym: 16 A 3-biegunowy
  • Przenośny rozdzielacz wylotowy w wykonaniu przeciwwybuchowym: 16 A 5-biegunowy
  • Bęben kablowy w wykonaniu przeciwwybuchowym: 16 A 3 i 5-biegunowy,
  • Bęben kablowy w wykonaniu przeciwwybuchowym: 32 A 4 i 5-biegunowy