Rozdzielnie gniazd naprawczych i serwisowych EX ATEX

Prowadzenie prac serwisowych i naprawczych bez użycia popularnych elektronarzędzi jest często niemożliwe. Aby móc je używać w strefach zagrożenia wybuchem wymagane jest pozwolenie na pracę pod napięciem. Na czas trwania prac naprawczych i serwisowych, otoczenie musi pozostać wolne od wszelkich czynników mogących spowodować eksplozję.

Rozdzielnice gniazd naprawczych i serwisowych w wykonaniu przeciwwybuchowym spełniają te same wymogi, co części instalacji stacjonarnej. Dzięki zastosowania blokowalnego wyłącznika ręcznego oraz blokowalnej osłony, użytkowanie gniazda może się odbywać jedynie po wydaniu zezwolenia na pracę pod napięciem. Wszystkie rozdzielnice gniazd zostały wyposażone w wysokiej jakości wyłączniki oraz oddzielne wyłączniki różnicowo-prądowe. Gniazda naprawcze i serwisowe posiadają czerwoną lampkę sygnalizacyjną informującą o aktualnym stanie zasilania.

  • Urządzenia wymagające pozwolenia na pracę pod napięciem
  • Gniazda o dużej powierzchni styku dla zapewnienia trwałego połączenia
  • Blokowalny wyłącznik z przełączaniem wielobiegunowym, AC-3
  • Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
  • Odporność na związki chemiczne oraz wahania temperatur
  • Gniazda mogą być blokowane oddzielnie
  • Rozdzielnie gniazd naprawczych 40 A
  • Rozdzielnie gniazd naprawczych 80 A

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)