Wyłączniki mocy serii EXKO 73 1813 spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE) i są dopuszczone do stosowania w strefach 1, 2 oraz 21 i 22 zagrożenia wybuchem. Stosowane są tam, gdzie moce wyłączane osiągają duże wartości, celem ochrony innych urządzeń elektrycznych przed skutkami przeciążenia lub zwarć oraz w celu stworzenia w obwodzie elektrycznym przerwy izolacyjnej.

Wszystkie wyłączniki mocy cechuje pełna zdolność łączeniowa AC-3. Charakteryzują się prostą w instalacji konstrukcją i łatwo dostępnym przyłączem. Spełniają restrykcyjne wymagania normy PN-EN 60947-3 w zakresie izolacji oraz parametrów łączenia. Pozycja wyłącznika jest zawsze jednoznacznie wskazywana i dobrze widoczna. Obudowa zapewnia wysoki stopień ochrony IP65 dla wyłączników do 180 A. Dostępne są również w wersji z certyfikatem tylko dla grupy IIB.

  • Pełna zdolność łączeniowa AC-3
  • Wysoki stopień ochrony IP65
  • Łatwa integracja w systemach
  • EXKO 73 1813 A
  • EXKO 73 1813 B
  • EXKO 73 1813 C
  • EXKO 73 1813 D
  • EXKO 73 1813 E
  • EXKO 73 1813 F